This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Encyclopedic Dictionary of Artillery / Artilerijos enciklopedinis žodynas

Publikacijos data

2004

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Karyba

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis

Tikslinė kalba

anglų
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių
Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C1
C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas
Fonetika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Lietuvai tapus NATO nare, jos ginkuotųjų pajėgų veiksmai operacijose turi būti suderinti su NATO ginkluotųjų pajėgų veiksmais, kurie be raketų ir artilerijos kovinio naudojimo yra neįsivaizduojami. Todėl pėstininkkų vienetų karininkai, atlikdami kovos užduotis, privalo mokėti organizuoti ne tik artilerinę paramą ir naudotis jos rezultatais, bet komunikacijoje turi mokėti vartoti standartizuotus NATO terminus, kurie padės tiksliai atlikti užduotis.
Žodyne atrinkti ir paaiškinti NATO ir Lietuvos kariuomenėse dažniausiai vartojami artilerijos terminai. Taip pat aiškinami kai kurie raketinės ginkluotės ir jos kovinio naudojimo terminai. Iš viso žodyne pateikta daugiau kaip 1500 straipsnių, kuriuose aiškinamos pagrindinės raketų ir artilerijos sąvokos.
Žodyno pabaigoje pateikti anglų-lietuvių ir rusų-lietuvių kalbų žodynėliai padeda kalbos vartotojui rasti terminų atitikmenis anglų ir rusų kalbomis.

Atvejo analizė

Skaitydami karinę literatūrą ar kalbėdami studentai dažnai susiduria su vartojamais terminų sinonimais arba netaisyklingais terminais. Žodynas padeda išsiaiškinti termino apibrėžtį ir skatina vartoti patvirtintą taisyklingą terminą.

Gairės

Ši priemonė skirta krašto apsaugos karininkams, puskarininkiams ir seržantams, Lietuvos karo akademinos kariūnams ir klausytojams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems ar besidomintiems karybos mokslais. Vartotojai yra skatinami naudoti žodyną kaip pasitikrinimo priemonę nagrinėjant įvairius karinius ar techninius specialybės tekstus.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Komentarai:
„Artilerijos enciklopedinis žodynas“ - tai puiki profesinės kalbos ugdymo priemonė, aktuali aiškinantis karybos mokslo, karo technikos terminus. Naudojama savarankiškam lavinimui ir išprusimui. Išsamūs straipsnių aprašymai padeda tiek dėstytojui, tiek studentui išsiaiškinti termino apibrėžtį.
Nuoroda:
Visit