This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

A Guidebook of Lithuanian Language for Soldiers / Lietuvių kalbos atmintinė kariams

Publikacijos data

2018

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Karyba

Mokymosi scenarijus

Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

lietuvių
Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

C1
C2

Priemonės tipas

Vadovėlis/internetinis mokomasis kursas

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Pragmatics
Fonetika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Mediacija

Aprašas

Ši atmintinė yra skirta Lietuvos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos kariūnams tobulinti profesinę lietuvių kalbą, susijusią su karine terminija. Tai patarimai, į kuriuos besimokantieji turėtų atsižvelgti, kai reikia parengti karinės tematikos dokumentus, sudaryti pratybų planus, viešai kalbėti oficialiuose renginiuose ar vedant lauko pratybas.
Šis leidinys susistemintas pagal gramatikos skyrius: sintaksę, morfologiją, leksiką, kirčiavimą. Pateikiami pavyzdžiai yra autentiški, atrinkti iš dalyvių pasisakymų oficialiuose renginiuose, kasdieninėje darbinėje veikloje pasitaikančios komunikacijos atvejų, karinių pratybų, dokumentų rengimo ir korespondencijos kontekstų. Atmintine siekiama patobulinti Karo akademijos studentų bendrinės lietuvių kalbos vartoseną: ji sudaryta taip, kad sužadintų besimokančiųjų smalsumą, norą pasitikrinti savo žinias, pagalvoti, kaip galima ištaisyti klaidingus kalbos variantus. Atmintinės struktūra orientuota į kalbos vartotoją: skatina besimokantįjį įgyti naują supratimą apie žodį ar terminą, vartojamą kasdieninėje darbinėje aplinkoje. Atmintinės autorė tikisi, kad publikacija bus naudinga krašto apsaugos sistemos kariams ir kariūnams mokantis lietuvių kalbos ir taiskyklingai ją vartojant.

Atvejo analizė

Per paskaitas aiškinantis keblesnius leksikos, morfologijos dalykus remtasi šioje knygelėje pateiktais pavyzdžiais
„Lietuvių kalbos atmintinė kariams“ gali būti taikoma per lietuvių kalbos pratybas aiškinantis keblesnius leksikos, morfologijos, sintaksės dalykus ar kirčiavimo atvejus arba nagrinėjant studentų padarytas klaidas ir lyginant jas su šiame ištekliuje pateikiamais pavyzdžiais.

Gairės

Šį atviros prieigos šaltinį patariama taikyti lietuvių kalbos kultūros pamokose/pratybose kaip pagalbinę metodinę medžiagą, tiek aiškinant naujus lingvistinius reiškinius leksikos, sintaksės ar morfologijos srityse, tiek įtvirtinant studentų žinias ar nagrinėjant plačiau paplitusias leksikos, sintaksės, morfologijos ir kirčiavimo klaidas.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

4

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

5

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

3

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Komentarai:
Knygelė pateikia daugybę klaidingų kalbos vartosenos variantų, pasitaikančių kasdieniniame karių gyvenime bei įvairiose jų tarnybos veiklose. Atmintinė sudaryta taip, kad jos vartotojai turėtų galimybę netaisyklingus kalbos vartosenos atvejus iš(si)taisyti. Todėl galima teigti, kad mokomoji medžiaga yra lengvai pritaikoma analizuojant įvairias kalbos vartosenos temas per pratybas.