This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Slovenski jezik - Slovenska abeceda

Datum objave

25 October 2017

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

slovenski

Priporočena raven CEFR učenca

A1

Vrsta materiala

Video

Jezikovne značilnosti

Besedišče
Pragmatics
Prozodij

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje
kritično mišljenj
Pisanje
Branje
Mediation

Opis

Učno gradivo je namenjeno študentom začetnikom, ki študirajo učiteljstvo, pedagogiko ali slovenistiko in si želijo osvojiti ali poučevati slovenščino kot tuji jezik. Razvijati morajo svoje slušne spretnosti, hkrati pa morajo razširiti svoje besedišče. To gradivo je v pomoč tako predavatelju, ki lahko ta posnetek uporablja s študenti v razredu, kot tudi študentom, ki ga lahko, precej samostojno, prav tako raziskujejo.


Študija primera

The target students are primarily the ones attending teacher training, pedagogy, or Slovene major programmes of any level (Bachelor, Master, PhD, or even Post-Graduate). The teaching resource is ideal to be used in small seminar groups (up to 15 students). The employed method should incorporate clear instructions from the teacher who is to guide the activities in which gradually takes on a facilitator role from the initial one of an instructor. Cooperative project work is also essential for effective discussion of the topic. As a result, students will practice the Slovene language by developing their listening and speaking skills while widening their vocabulary. To avoid any risks, students are to be in a safe distance to see and hear the video well. The resource can be used in subject-specific intracurricular or extracurricular university seminars.

Smernice*

Warm-up activity: Discuss the role of alphabets in language learning and language proficiency with the students. Cover questions like: “What are the areas of language the alphabet plays the most significant role in?”, “What language skills are directly based on the alphabet?”, “What language skills are only mediately connected with it?”, “How many different alphabets do you know?”, “Can you show us letters that do not exist in your mother tongue?”, “Can you give examples for the same sounds represented by multiple letters from multiple languages?”.
Step 1: Pre-watching activity. Tell the students they are going to watch a video on the Slovene alphabet. Ask the students to pay special attention to the way of writing and pronouncing the initial letters. Ask them to write down the letters preferably with the phonetic symbols standing for their pronunciation while watching. The video will allow students to recognise and practise vocabulary, in addition to practising their listening skills.
Step 2: Watching the video. Students watch the video once or twice and do their task. Make sure the quality of it is acceptable and that students can hear the video with no interference, and also that they can see it well.
Step 3: Students asked go to the blackboard and write the letters of the Slovene alphabet on it. Afterwards, all the students practice the pronunciation of the respective letters with the help and guidance of the teacher.
Follow-up activity: Ask the students to write down as many words as they can remember from the video. Alternatively, extra meaningful Slovene words can also count. Give them sufficient time to take down what they can remember. Then ask the students to tell the words they jotted down. This can also be done as a competition. In that case, start with asking the students how many words they could collect and start with the one having collected the most, after which words not having been mentioned and collected by other students are also to be mentioned.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

3

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

4

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

4

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Celovit pristop: Ta video je uporaben za učence, ki se učijo slovenščino na začetni ravni. Med gledanjem videa se lahko učijo črke slovenske abecede skupaj z njihovo izgovarjavo, hkrati pa se lahko učijo besedišča. Predavatelji lahko videoposnetek vključijo v pouk in z njegovo pomočjo obravnavajo dejavnosti, povezane s predmetom.

Dodana vrednost: S spremljevalnimi dejavnostmi učenci ob pisanju in govorjenju preučujejo črke slovenske abecede, se učijo besedišča in s poslušanjem, branjem, pisanjem in govorjenjem nadgrajujejo znanje slovenščine.

Krepitev motivacije: Različne dejavnosti in vrste učenčevega dela naredijo ta obvezni del jezika dinamičen in zanimiv.

Inovativnost: Abeceda je nujna pri učenju vsakega jezika. Tudi če je učno gradivo fiksno, lahko študenti zaradi možnosti variabilnosti spremljevalnih dejavnosti odkrijejo pomen samostojnega, posrednega, pasivnega in sublimnega učenja ter razvoja spretnosti, kar lahko ekstrapolirajo na druga študijska področja, s čimer postane celoten učni proces bližji, naravnejši in prijetnejši zanje in njihove bodoče študente.

Prenosljivost: Jezik vira je slovenščina, zato ga ni mogoče uporabljati pri pouku drugih jezikov. Vendar pa so spremljevalne dejavnosti lahko primerne za kateri koli drug jezik.

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: Učenčevo razumevanje in usvajanje gradiva v videoposnetku lahko enostavno spremljamo pred, med in po ogledu videoposnetka.

Prilagodljivost: Čeprav je vsebina videoposnetka fiksna, ga lahko predvajamo enkrat ali dvakrat, v celoti ali prekinemo, spremljevalne dejavnosti pa so spremenljive.

Uporabnost: Zaradi bistvene jezikovne teme črk abecede v videoposnetku, njegove dolžine, spremljevalnih dejavnosti in majhnih tehničnih zahtev je to gradivo lahko uporabno.

Dostopnost: Videoposnetek je uporaben v učilnicah z računalniki z internetom, zvočniki in projektorji. Učenci si ga lahko ogledajo tudi doma.

Spletna stran vira za poučevanje:
Visit