This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

La cardiolog/ At the cardiologist’s

data publicării

© 2014-2015

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Learning Scenario

Autonomous learning
Classroom Context

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B2
C1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Picture/Graphics
Video

caracteristici lingvistice

vocabular
Grammar
Pragmatics
Prosody

abilități

comprehensiune aurală
Speaking
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Videoclipul și foaia de lucru suplimentară fac parte dintr-un set mai mare de materiale create de o echipă de la Universitatea Babeș Bolayi din Cluj pentru învățarea limbii române ca limbă maternă pe diverse teme. Unitățile sunt clasificate în funcție de CECR de la A1 la B2 (între 10 și 20 de unități pe nivel). Nu toate subiectele sunt specializate, dar cele care sunt pot fi ușor adaptabile la predarea LSP. Fiecare unitate este formată dintr-un videoclip (fără subtitrare) care prezintă o scenă scurtă între 2-3 personaje conversând pe diverse teme, folosind un limbaj autentic; dialogurile sună destul de natural și pot fi utile din punct de vedere pragmatic și prozodic. Fișele de lucru conțin diverse activități pentru practicarea vocabularului din videoclipuri, precum și sarcini care se concentrează pe elementele gramaticale care se găsesc în dialoguri. De asemenea, include activități de scriere și de vorbire adaptate pentru fiecare subiect. Unitatea prezentată acolo (la cardiolog) – 8 min 43 sec - prezintă un dialog între medic și pacient, în timp ce fișa de lucru introduce vocabularul specializat (Cardiologie, anatomia inimii), un exercițiu de potrivire a imaginilor și a termenilor medicali, o sarcină de comprehensiune a materialului audio (la sfârșitul fișei!) menită să dezvolte însemnat gândirea critică și citirea (principii medicale și sugestii pentru proceduri sunt prezentate sub formă de tabel și studenților li se cere să indice analiza cea mai potrivită), cât și unele exerciții gramaticale (despre articole) și activitățile de scriere (scrierea de noi fraze conform unui model dat, redactarea unei scrisori medicale pe baza unui model dat). Activitățile de vorbire includ un dialog de simulare între un medic și un pacient în timpul anamnezei și alt dialog în care studenților li se oferă indicii despre ce să prezinte în rol.

Studiu de caz

The case study I designed according to the unit described above, was destined for two groups of students of Romanian language in Charles University in Prague. All the students have taken 3 semesters of optional Practical Romanian classes, their level of competence being A 2+ to B1. The first step consisted in a listening activity of the two short videos included in the material I received, without any references, so no dictionaries were allowed. After having listened the videos, the first group was asked to name as many new, unknown words they managed to grasp from the raw listening of the video. The second group was asked to try to „guess” or put into context the words that their colleagues uttered. The same process was reiterated with the second group naming the words. I have found this activity extremely proactive for the students, as they really got into the competition spirit and it also helped me assess their vocabulary and their ability to grasp the meaning of words from contextual instances. The second part of the case study, was a „work with the dictionary” activity. The students were given 20 minutes to consult the dictionary and come up with the definitions and explanations for the words related to cardiology, and make up sentences illustrating their meaning in different contexts. This was highly effective, as I realised the students were pretty handy with the dictionaries and their sentences brought me up to date with the vocabulary they have available in their interlanguage. The third step of the case study, was speech production which I consider one of the most important parts for B1 students learning a foreign language as a second language. Based on the 8 minute video I was given, I asked the students to build up two dialogues using at least ten of the new words they had learned. They had 20 minutes to write the dialogue as a group activity with everyone being actively involved. After that, the students became „ actors”, in the sense they were asked to read and act the dialogues they had produced. This was an activity full of fun and I was surprised to notice how involved and competitive they got. The last part of the case study, text production, consisted of a homework assignment. Students were asked to write a 200-300 words argumentative essay on the topic ” Are health campaigns effective tools in disease prevention and control?”. The main aim in choosing this topic, was to broaden their perspective, and allow them to look up new words in relation with cardiology- medicine-prevention-health policies. All in all, I consider the topic above as a proper way to introduce new, specific purposes vocabulary for the B1 level students of Romanian Language in Charles University in Prague

Ghid de utilizare

Diferitele activități din fișa de lucru pot fi asociate în diferite secvențe cu videoclipul, în funcție de nevoile studenților. Terminologia medicală poate fi introdusă odată cu prima activitate din fișa de lucru. Vizionarea videoclipului poate fi precedată de întrebări care elicitează cunoștințele pe care studenții le au deja despre anatomia inimii, patologie, tipul de analize și proceduri necesare pentru diagnosticarea bolilor cardiologice etc.

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

3

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Resursa vine în întâmpinarea nevoilor lectorilor și studenților, acoperind toate competențele și având un grad superior de specializare (B2). Forma sa de dialog și utilizarea limbii române autentice vorbite, alături de câteva elemente de umor, oferă motivație cursanților. Valoarea sa constă mai puțin în creativitate, ci mai degrabă în exhaustivitatea cu care se adresează tuturor abilităților. Multe dintre sarcini pot fi utilizate ca / transformate în instrumente de evaluare. Adaptabilitatea sa constă în tipurile de activități care pot fi remodelate pentru alte domenii. Resursa este ușor de utilizat din punct de vedere tehnic și descărcabilă, astfel încât poate fi utilizată atât online, cât și offline.
Website of the Teaching Source:
Visit