This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

At the cardiologist’s

data publicării

© 2014-2015

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B2
C1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Imagini/elemente grafice
Video

caracteristici lingvistice

vocabular
Grammar
Pragmatică
Punctuație

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Videoclipul și foaia de lucru suplimentară fac parte dintr-un set mai mare de materiale create de o echipă de la Universitatea Babeș Bolayi din Cluj pentru învățarea limbii române ca limbă maternă pe diverse teme. Unitățile sunt clasificate în funcție de CECR de la A1 la B2 (între 10 și 20 de unități pe nivel). Nu toate subiectele sunt specializate, dar cele care sunt pot fi ușor adaptabile la predarea LSP. Fiecare unitate este formată dintr-un videoclip (fără subtitrare) care prezintă o scenă scurtă între 2-3 personaje conversând pe diverse teme, folosind un limbaj autentic; dialogurile sună destul de natural și pot fi utile din punct de vedere pragmatic și prozodic. Fișele de lucru conțin diverse activități pentru practicarea vocabularului din videoclipuri, precum și sarcini care se concentrează pe elementele gramaticale care se găsesc în dialoguri. De asemenea, include activități de scriere și de vorbire adaptate pentru fiecare subiect. Unitatea prezentată acolo (la cardiolog) – 8 min 43 sec - prezintă un dialog între medic și pacient, în timp ce fișa de lucru introduce vocabularul specializat (Cardiologie, anatomia inimii), un exercițiu de potrivire a imaginilor și a termenilor medicali, o sarcină de comprehensiune a materialului audio (la sfârșitul fișei!) menită să dezvolte însemnat gândirea critică și citirea (principii medicale și sugestii pentru proceduri sunt prezentate sub formă de tabel și studenților li se cere să indice analiza cea mai potrivită), cât și unele exerciții gramaticale (despre articole) și activitățile de scriere (scrierea de noi fraze conform unui model dat, redactarea unei scrisori medicale pe baza unui model dat). Activitățile de vorbire includ un dialog de simulare între un medic și un pacient în timpul anamnezei și alt dialog în care studenților li se oferă indicii despre ce să prezinte în rol.

Studiu de caz

Studiul de caz bazat pe unitatea ”La cardiolog” a fost aplicată pe 2 grup3 de studenți de la Universitatea Carolină din Praga, care au 3 semestre de curs practic opțional de limba română și un nivel de competență lingvitică B1 conform CEFR. Prima parte a fost activitatea de comprehensiune aurală pe baza celor două materiale video incluse în resursa dată, fără a avea acces la resurse de documentare (dicționare). După ce au urmărit materialul video, primului grup i s-a cerut să prezinte cât mai multe cuvinte noi pe care au reușit să le rețină din prima vizionare a materialului. Studenților din al doilea grup li s-a cerut să ”ghicească” sau să plaseze în context termenii prezentați de colegii lor. Aceeași procedură a fost aplicată inversând grupele. Studenții au considerat această activitate foarte antrenantă și competitivă și a permis evaluarea vocabularului și a capacitatății de a deduce sensul din context. A doua parte a presupus munca cu dicționarul. Studenții au avut 20 min pentru a consulta dicționarul și a propune definiții și explicații pentru diferiți termeni din domeniul cardiologie și să creeze propoziții care să ilustreze sensul acestora, ceea ce le-a demonstrat abilitatea de a lucra cu dicționarul, iar contextele propuse mi-au permis să le evaluez vocabularul în interlanguage. Al treilea moment s-a axat pe dezvoltarea abilității de exprimare orală, pe care îl consider foarte important pentru studenții de nivel B1 ce studiază o limbă străină. Pe baza materialului video le-am cerut studenților ca în cca 20 min să creeze două dialoguri în care să utilizeze cel puțin zece dintre cuvintele învățate ; activitatea a fost de grup, ceea ce le-a permis tuturor să participe; apoi studenții au trebuit să joace un rol în dialogul produs, activitate amuzantă și competitivă. În ultima parte, studenților li s-a cerut drept temă să scrie un eseu argumentativ de 200-300 cuvinte pe tema ”Sunt campaniile pe teme de sănătate eficiente în controlul și prevenirea bolior ?”. Scopul a fost de a le lărgi perspectiva, dar și de a-i obliga să caute noi termeni din domeniul cardiologiei/medicină/prevenirea bolilor/politici de sănătate. În ansamblu consider că resursa este potrivită pentru a introduce o temă nouă, vocabular de specialitate pentru nivelul B1 si B2 pentru limba română. Nicolae Adrian, Henț Charles University, Prague, Department of South Slavonic and Balcan Studies

Ghid de utilizare

Diferitele activități din fișa de lucru pot fi asociate în diferite secvențe cu videoclipul, în funcție de nevoile studenților. Terminologia medicală poate fi introdusă odată cu prima activitate din fișa de lucru. Vizionarea videoclipului poate fi precedată de întrebări care elicitează cunoștințele pe care studenții le au deja despre anatomia inimii, patologie, tipul de analize și proceduri necesare pentru diagnosticarea bolilor cardiologice etc.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

3

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Resursa vine în întâmpinarea nevoilor lectorilor și studenților, acoperind toate competențele și având un grad superior de specializare (B2). Forma sa de dialog și utilizarea limbii române autentice vorbite, alături de câteva elemente de umor, oferă motivație cursanților. Valoarea sa constă mai puțin în creativitate, ci mai degrabă în exhaustivitatea cu care se adresează tuturor abilităților. Multe dintre sarcini pot fi utilizate ca / transformate în instrumente de evaluare. Adaptabilitatea sa constă în tipurile de activități care pot fi remodelate pentru alte domenii. Resursa este ușor de utilizat din punct de vedere tehnic și descărcabilă, astfel încât poate fi utilizată atât online, cât și offline.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit