This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Ai probleme cu mașina?

data publicării

no

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

juridic

Scenariu de învățare

Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

C1
C2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Această unitate de învățare a unui set mai mare de materiale grupate pe teme: setul constă din 23 de astfel de unități ce conțin atât informație generală și teme generale (Familia, În sat, În tren etc.), dar și teme specializate cu diferite grade de specialitate (La medic, La bancă, Ai probleme cu mașina?) Fiecare unitate este asociată cu un număr de activități centrate pe gramatică și pronunție (propoziții cu cuvinte/expresii omise, exerciții de potrivire a două jumătăți de propoziție etc.); fiecare activitate este asociata cu un material audio. Sarcinile de lucru sunt relativ scurte și pot fi transformate în material pentru evaluare. Resursa prezentată aici propune 3 texte de legislație neadaptate privind cerințele pentru înregistrarea unui autovehicol, cerințele și comportamentul unui conducător auto în cazul unui accident fără victime și procesul de obținere și emitere a unui permis de conducere.

Studiu de caz

Resursa Probleme cu mașina oferă materiale pentru studenții C1 și C2, nivel evaluat corect în descriere. Resursa consta de fapt din trei fragmente dintr-un act juridic (ordonanță și Codul Rutier) și sunt astfel valoroase ca un eșantion de discurs specializat autentic nealterat (scris) în domeniul juridic; poate fi folosit și cu studenții B2 atunci când se concentrează în principal pe înțelegere și/sau vocabular specializat. Resursa este interesantă, dar nu poate fi utilizată ca atare, necesită multă pregătire din partea lectorului și efort din partea studenților. Nu este foarte interactivă, deoarece oferă doar textul și redarea sa audio; în zilele noastre, când instrumentele text-to-speech sunt disponibile ușor și gratuit pe internet, acesta nu este un element care poate aduce o motivație sporită, de aceea sugerăm să fie cuplat cu alte materiale, cum ar fi studii de caz sau extrase din presă care prezintă exemple de încălcare a Codului Rutier, de exemplu, urmat de un exercițiu de potrivire a exemplului cu articolul din Cod. Conținutul nu poate fi folosit ca o singură unitate, sugerăm să fie împărțit în 2 sau chiar 3 unități de o oră pentru exploatarea maximă a potențialului sau.

Ghid de utilizare

Resursa poate fi utilizată a o singura unitate de învățare sau poate fi împărțită în trei secțiuni independente. Dacă este utilizată ca materială pentru ascultare și comprehensiune aurală, poate fi folosit următorul scenariu:
- activitate pregătitoare: lectorul poate începe prin a-i întreb pe studenți despre experiența lor cu privire la posesia și conducerea unui autovehiculȘ Ce documente sunt necesare pentru a poseda/ a conduce o mașină? Care este conduita în cazul unui accident? Ce procese/instituții sunt implicate în această situație?
- pot fi notate un număr de unități lexicale (inspecția tehnică periodică, behicul rutier înregistrat, masa totală maximă autorizată etc.); lectorul poate elicita în ce măsură studenții cunosc acești termeni cerându-le să le explice/traducă/exemplifice utilizarea într-un context.
- lectorul le poate da studenților o fișă de lucru cu textul sau fragmente din el cu cuvinte/expresii omise (termeni/expresii specializate) pe care studenții trebuie să le completeze; verificarea se face ascultând materialul audio o dată sau repetat;
alte posibile sarcini de lucru includ exerciții de comprehensiune (propoziții pe baza textului la care studentul selectează ADEVĂRAT/FALS), potrivire a unor expresii cu explicația lor etc.
- activitate de vorbire bazată pe textul/textele citite: studenții răspund întrebări de tip deschis: Ce se înâmplă dacă...? Ce trebuie să facă conducătorul autovehicolului când...? etc.
- o activitate de fixare poate consta din a cere studenților să compare legislația și modul de procedare din textele utilizate cu situația din propria țară cu privire la aceeași temă, astfel exersând și gândirea critică.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

3

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

3

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

2

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptabilitate

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Resursa răspunde nevoilor studenților în domeniu juridic de nivel avansat și oferă trei extrase de text juridic cu privire la documentele și procedurile în emiterea unui permis de conducere, înmatricularea unui autovehicul și conduita în cazul unui accident fără victime. Faptul că totul nu este modificat ăn nici un fel crește gradul de difcultate, dar valoarea sa crește prin faptul că reprezintă un exemplu de limbă română originală și poate crește nivelul de motivare al stundetului. Elementul de inovare este destul de redus, având în vedere că nu faec altceva decât să creeze o pereche de text/material audio, dar este totuși flexibil și adaptabil, putând fi utilizat pentru a dezvolta alte materiale pentru evaluare. MAterialul poate fi accesat și utilizat cu ușurință.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit
Download