This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Scoala de lege si libertate : despre documentele de identitate

data publicării

03.04.2020

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

juridic

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B2
C1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Video

caracteristici lingvistice

vocabular
Pragmatică

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică
Exprimare scrisă

descriere

Resursa constă într-un monolog video (9 min 46 sec) de către un notar de stat care oferă treptat informații detaliate despre documentele de identitate solicitate în România, cum ar fi certificatul de naștere și cartea de identitate personală. Oferă date despre cine poate obține aceste documente, în ce condiții, ce vârstă etc., de asemenea, introducerea vocabularului asociat legat de instituțiile de stat și elementele pe care le conțin aceste documente. Este un exemplu de utilizare autentică a discursului juridic specializat. Deoarece vorbește despre două documente diferite, materialul poate fi împărțit în două unități mai scurte. Deși ritmul vorbirii este controlat și nu foarte rapid, este fluent (conține momente de vorbire conectată) și se adresează cursanților mai avansați (B2+). Videoclipului i se poate adăuga subtitrare (vezi videoclipul atașat), crescând astfel gradul de utilizare.

Studiu de caz

pending

Ghid de utilizare

- Activitate pregătitoare: se anunță subiectul, se pun întrebări pentru a elicita ceea ce cursanții știu despre documente, cum sunt emise, descrierea lor, componentele și tipurile de date pe care le conțin
-activitate de pre-ascultare: lectorul prezintă cursanților succesiunea elementelor / pașilor necesari obținerii celor două documente și solicită cursanților să asculte / vizioneze videoclipul și să aranjeze datele în ordinea corectă.
-activitate post-ascultare: lectorul poate selecta propoziții din videoclip și le poate prezenta studenților într-o formă modificată și le poate cere să identifice erorile/să evalueze valoarea de adevărat/ fals a fiecărei propoziții sau activități similare
- follow-up: lectorul poate cere studenților să compare documentul de identitate românesc cu cel din țările lor de origine și să îl compare în ceea ce privește elementele din document, situațiile în care sunt utilizate, pașii de urmat în cazul pierderii/furtului documentului etc.
- abilitatea de a vorbi: formatorul poate cere cursanților să compare diferitele detalii despre acest document cu altele – de exemplu, pașaportul – și să compare datele lor personale conținute, situațiile în care sunt utilizate etc.
- lectorul poate solicita studenților să scrie un scurt ghid pentru un student străin care tocmai a sosit în România despre cum să se ocupe de procedurile legate de obținerea documentelor necesare și riscurile de a nu parcurge etapele corecte.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

3

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

2

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

4

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Deși nu este cu adevărat interactiv, videoclipul oferă o prezentare motivantă de tip prelegere a celor două documente de bază necesare în sistemul juridic românesc. Se potrivește nevoilor studenților cu cunoștințe mai avansate ale limbii (B2), deoarece atât vocabularul specializat, cât și sintaxa discursului sunt de natură mai complexă. Resursa nu poate fi utilizată ca atare, lectorul are nevoie de muncă suplimentară pentru a produce materiale adecvate, dar este ușor adaptabilă la o varietate de sarcini care se adresează unei varietăți de abilități. Resursa este gratuită și ușor accesibilă atât pentru studenți, cât și pentru lectori site-ul – resursă pentru educația juridică a publicului român-conține alte materiale video și materiale similare care pot fi adaptate în diferite măsuri pentru predarea limbajului juridic.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit