This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Constantin Levaditi – one of the founders of modern microbiology / Constantin Levaditi - unul din fondatorii microbiologiei moderne

data publicării

19.12.2015

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio
Video

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Materialul prezintă un scurtmetraj (5: 46) despre viața și activitatea de cercetare a lui Constantin Levaditi, una dintre personalitățile semnificative ale microbiologiei românești. Videoclipul începe cu o prezentare a biografiei cercetătorului, a pregătirii sale profesionale și a modului în care și-a ales cariera. În minutele următoare filmul analizează cercetarea realizată de Constantin Levaditi în domeniul medical, menționând tratamentul unor boli precum sifilis, poliomielită, herpes și encefalită. Materialul video prezintă activitatea profesională a lui Constantin Levaditi atât în România, cât și în străinătate, conchizând cu afirmarea meriteleor sale de cercetător pentru știința modernă și contribuția sa la dezvoltarea științei medicale românești și a învățământului universitar.

Studiu de caz

Testarea resursei a fost realizată online cu un grup ţintă eterogen (studenţi din următoarele ţări: Angola, Azerbaidjan, Cuba, Maroc, Siria) şi a constat într-un scurt documentar despre viaţa şi opera sculptorului Constantin Brâncuşi.Nivelul previzionat al resursei a fost B1-B2, astfel încât textul (transcrierea) aferent a fost adaptat (în ceea ce priveşte vocabularul, structurile gramaticale) pentru competenţele şi cunoştinţele achiziţionatede studenţi care aveau, în momentul utilizării resursei, nivelul A1-A2.Design-ul lecţiei propus în Ghidul de utilizare a constituit un punct de plecare, însă numai în proporţie de 10%. Documentarul a fost utilizat în secvenţa de consolidare a cunoştinţelor pentru un curs de cultură şi civilizaţie românească activînd în principal următoarele competenţe: receptare de text oral şi comunicare orală. Studenţii au apreciat resursa ca fiind interesantă şi eficientă mai ales pe segmentul dezvoltării vocabularului.

Ghid de utilizare

Ascultare/comprehensiune aurală, vocabular specializat, nivel B1-B2.
1. Profesorul anunță subiectul-Constantin Levaditi-unul dintre fondatorii microbiologiei moderne.
2. Activitate de încălzire: obținerea de informații deja cunoscute de studenți. Profesorul pune studenților următoarele întrebări: ce este microbiologia? Ce cercetări se desfășoară în acest domeniu? Ce cercetători din acest domeniu cunoașteți? Ce descoperiri din acest domeniu puteți numi?
3. Profesorul le cere studenților să vizioneze un scurtmetraj despre Constantin Levaditi. Profesorul cere elevilor să scrie termenii din domeniul microbiologiei pe care le vor auzi în înregistrare. Dacă textul este prea dificil pentru comprehensiunea aurală, profesorul sugerează studenților să folosească scriptul filmului pentru a verifica înțelegerea corectă a informațiilor prezentate în videoclip.
4. După vizionarea videoclipului, profesorul le cere studenților să compare, în perechi, lista cuvintelor cheie pe care le-au compilat înainte și după vizionarea videoclipului.
5. Profesorul începe o discuție liberă, punând următoarele întrebări: sunteți interesat să deveniți cercetător în domeniul microbiologiei? De ce? Credeți că acest domeniu este important pentru medicină? De ce? Care credeți că este viitorul acestui domeniu? Ce fel de cercetare se va desfășura în viitor?
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a asculta un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- acumularea de cunoștințe în domeniul medical.
Riscuri ce trebuie avute în vedere -
studenții se pot confrunta cu dificultăți în înțelegerea unui text de specialitate lung; în acest caz, profesorul sugerează să utilizeze scriptul videoclipului.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

4

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Videoclipul este urmat de un text care în cea mai mare parte (chiar dacă nu perfect) corespunde conținutului filmului. Cu toate acestea, textul este dublat de un material audio care reproduce identic textul, ceea ce înseamnă că perechea poate fi utilizată pentru sarcini suplimentare. Videoclipul prezintă informații suplimentare conținutului text-audio. Având în vedere faptul că, pe lângă viața personală a omului de știință, filmul oferă detalii despre cercetările lui Levaditi în domeniul medical, acest material poate fi folosit în cadrul lecțiilor
Siteul la care se găsește resursa:
Visit
Download