This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Platforma TAKE CARE - pentru limbaj medical

data publicării

no

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

bulgară
engleză
franceză
germană
lituaniană
română
spaniolă

nivel CEFR

A2
B1
B2

tip de material

Imagini/elemente grafice
resurse de referință - dicționare, ghiduri gramaticale, ghiduri de expresii frazeologice

caracteristici lingvistice

vocabular
Pragmatică

abilități

gândire critică
Exprimare scrisă
citire comprehensiune

descriere

Take Care este un proiect menit să pună la dispoziția imigranților, dar și studenților ori cetățenilor internaționali materiale din,imba română, limbaj medical. În descrierea proiectului, principalul produs al proiectului este Ghidul Lingvistic Medical pentru Migranți conținând: o carte cu fraze de achiziție a limbajului (în bulgară, olandeză, engleză, germană, greacă, lituaniană, portugheză, română și spaniolă), un glosar de termini în 17 limbi, necesar informării despre sistemul național de sănătate din fiecare dintre țările partenere și un kit cu limbaj de bază în urgențe pentru furnizorii de sănătate. Materialele dezvoltate sunt folosite la training-uri de formare destinate organizațiilor și instituțiilor responsabile cu integrarea migranților și pentru realizarea unor scurte cursuri de limbă pentru migranți.

Studiu de caz

Resursa a fost testată cu studenții anului al II-lea ai Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași (România), la cursul de Limbă Română pentru studenți străni (studenții având nivelul A1-A2, după 8 săptamâni de studiu al limbii române, cursurile desfășurânu-se online). Studenții au fost, în general, mulțumiți de existența acestui glosar de termeni online (ușor de utilizat, inclusiv în afara orelor de curs). Utilizarea resursei în cadrul cursului de limbă română a fost utilă, facilitând o discuție despre contexte culturale diferite (referiri la spațiul medical românesc – dar, subliniind, de asemenea, si eventualele diferențe de sistem din țările din care proveneau studenții). Neajunsul resursei constă în necesitatea utilizării de resurse suplimentare pentru discutarea termenilor de specialitate în context gramatical. Resursa de față nu își propune dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă sau orală, care trebuie gândite și facilitate de către professor. Însă, posibilitatea de identificare a unor termeni de specialitate, aparținând domeniului medical, facilitează organizarea unor ore de limba română în care studenții se pot familiariza cu limbajul medical, discutând totodată noțiuni gramaticale și idei legate de context cultural (cu referiri la spațiul medical). Conf. Univ. Dr. Laura Ioana Leon (Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România)

Ghid de utilizare

Înțelegerea lecturii, vocabular specializat, nivel B1
1. Profesorul anunță titlul – Asigurarea medicală în România - și, printr-un brainstorming, obține informații de la studenți.
2. Profesorul propune spre citire texte scurte, din materialul Take Care și din alte surse, legate de subiectul lecției.
3. Profesorul împreună cu studenții subliniază termenii legați de asigurarea medicală: asigurare medicală/de sănătate, agent, taxă/rată anuală, beneficii, coplată, limite/plafon de acoperire, servicii de sănătate, card de asigurat, contract de asigurare, companie de asigurări, acoperire, număr/cod de asigurat, intermediari/mediator, taxă lunară, serviciu de îngrijiri la domiciliu, risc asumat, contribuție la plată, poliță, asigurare suplimentară.
4. Profesorul și studenții apelează la glosarul de termeni în vederea explicării , înțelegerii și fixării sensurilor cuvintelor.
5. Pentru verificare, profesorul propune un dialog care să vizeze o comparație a sistemului medical românesc cu sistemul medical existent în țara de origine a studentului din perspectiva asigărării medicale, cu scopul de a relua termenii noi și de a-i folosi în mod corespunzător.

Rezultatele obținute
- îmbogățirea vocabularului specializat
- studenții au posibilitatea să verifice sensul unui termen direct în limba sursă, prin recurgerea la glosarul lingvistic disponibil.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

3

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

1

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

3

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Materialele Take Care oferă o sursă interactivă de descoperire a limbajului medical. Ea poate fi utilizată fie ca o sursă principală, fie ca o sursă complementară în predarea limbajului medical. Corpusul materiale (Ghid Lingvistic Medical pentru Migranți, kit cu limbaj de bază în urgențe pentru furnizorii de sănătate, exerciții interactive) poate fi folosit de către viitorii mediciniști pentru a-și fixa o parte din lexicul uzitat în domeniul medical, dar și de profesor pentru a preda anumite noțiuni, ori lecții specifice limbajului medical. Materialele sunt gratuite. Profesorii pot folosi integral materialele la orele de limbaj medical sau extrage de aici anumite părți pentru crearea diferitelor exerciții, pentru a verifica un vocabular specializat etc.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit
Download