This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Delta Dunării - o atracție turistică a României

data publicării

8.10.2019

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Turism

Learning Scenario

Autonomous learning

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

A2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Guiding resources (online course/book)
Reference resources (online Dictionaries/ grammar guides/phrasebooks)
Test

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Textul oferă o prezentare turistică, atractivă printr-un limbaj informal și expresiv, cât și prin imagini sugestive, a zonei Deltei Dunării. Articolul oferă detalii despre activitățile turistice specifice zonei, mâncare și cazare. Sursa poate fi folosită cu succes în cadrul orelor de limba română pentru domeniul turistic, datorită informațiilor valoroase prezentate despre Delta Dunării, cât și modelului demn de urmat în sensul elaborării unei broșuri turistice în limba română.

Studiu de caz

The resource The Danube Delta – a Romanian tourist attraction was tested with students ranging A2 and B1 levels. The vocabulary was adequate for both levels, but some of the grammar structures proposed are a B2 level, so the students needed additional explanations or adapting to their actual level. Many of the vocabulary items explained in the resource (in English) were already known to the students, while others, that weren’t not associated with an explanation, were not – so there was some discrepancy in this respect. The brochures created by the participants about the Danube Delta were interesting and conteined information that was not in the text, thus it can be said that the unit raised the Slovenian students’ interest in this area of Romania. Ioana Carmen Jieanu, Lector de limba română la Universitatea din Ljubljana, Slovena / Institutul limbii Române

Ghid de utilizare

Înțelegerea unui text citit, vocabular specializat, nivel A2
1. Profesorul anunță titlul – Delta Dunării.
2. Activarea cunoștințelor de fundal. Profesorul pune următoarele întrebări: Ce este Dunărea? Ce țări traversează acest fluviu? De unde izvorăște? Unde se varsă? Știți să localizați Delta Dunării pe harta României? De ce credeți că este deosebită această zonă?
3. Profesorul acordă timp ca studenții să citească cu atenție articolul. După lectură, profesorul cere ca studenții să completeze testul care controlează înțelegerea corectă a textului. Profesorul și studenții corectează exercițiul împreună și discută despre răspunsurile date.
4. Profesorul împarte grupa în echipe de 2-3 persoane și le dă sarcina de a pregăti o broșură turistică care prezintă Delta Dunării. Broșura trebuie să conțină imagini și o prezentare succintă și atractivă a zonei.
5. Studenții printează broșurile și le prezintă juriului (studenții din altă grupă). Juriul alege broșura cea mai convingătoare.
Rezultatele obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul vizat
- dezvoltarea competenței de înțelegere a unui text de specialitate
- dobândirea cunoștințelor în domeniul turistic
- dezvoltarea deprinderilor specifice viitoarei profesii (alcătuirea unei broșuri turistice)
Riscurile care trebuie luate în considerare în timpul utilizării resursei:
- studenții ar putea întâmpina dificultăți în alcătuirea broșurii; în acest sens, profesorul trebuie să îi ghideze, oferind modele de broșuri turistice pentru alte locuri din România

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

5

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Textul este împărțit în secțiuni cu teme variate (activități, mâncare, cazare, sărbători locale), iar cuvintele cheie sunt subliniate in bold. Textul este rumat de o quiz de 10 itemi cu intrebări cu răspunsuri multiple despre conținuturile prezentate, asociat cu răspunsurile în liste tip drop-down din care se poate selecta răspunsul corect) și un scurt glosar englez-român cu lexicul cel mai relevant. ; acesta poate fi adaptat, studenții își pot crea propriile glosare în limba maternă. Textul poate fi folosit pentru alte activități autonome (de exemplu, extinderea glosarului de termeni prin adăugarea unei liste de toponime ale regiunii respective) și pentru cunoașterea și explorarea elementului cultural din regiunea avută în vedere. Resursa este prietenoasă, ușor de folosit și ușor accesibilă atât studenților, cât și lectorilor.
Website of the Teaching Source:
Visit