This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Delta Dunării - o atracție turistică a României

data publicării

8.10.2019

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Turism

Scenariu de învățare

Învățare independentă

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

A2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Ghid (curs/volum online)
resurse de referință - dicționare, ghiduri gramaticale, ghiduri de expresii frazeologice
Test

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Textul oferă o prezentare turistică, atractivă printr-un limbaj informal și expresiv, cât și prin imagini sugestive, a zonei Deltei Dunării. Articolul oferă detalii despre activitățile turistice specifice zonei, mâncare și cazare. Sursa poate fi folosită cu succes în cadrul orelor de limba română pentru domeniul turistic, datorită informațiilor valoroase prezentate despre Delta Dunării, cât și modelului demn de urmat în sensul elaborării unei broșuri turistice în limba română.

Studiu de caz

Resursa "Delta Dunării - o atracție turistică a României" a fost utilizată în timpul cursurilor cu studenții de nivelul A2 și cu cei de la nivelul B1. Vocabulatul folosit a fost potrivit ambelor grupe de studenți, dar unele dintre structurile gramaticale sunt de nivel B2 și au necesitat explicații suplimentare sau adaptarea textului la nivelul de cunoaștere a limbii române de către studenți. Multe dintre cuvintele explicate prin traducerea în limba engleză erau cunoscute studenților, iar altele, care nu aveau traducere, nu. Broșurile realizate de studenți despre Delta Dunării sunt interesante și conțin informații care nu se regăsesc în text, așadar, lecția a stârnit curiozitatea studenților sloveni pentru această zonă a României.

Ghid de utilizare

Înțelegerea unui text citit, vocabular specializat, nivel A2
1. Profesorul anunță titlul – Delta Dunării.
2. Activarea cunoștințelor de fundal. Profesorul pune următoarele întrebări: Ce este Dunărea? Ce țări traversează acest fluviu? De unde izvorăște? Unde se varsă? Știți să localizați Delta Dunării pe harta României? De ce credeți că este deosebită această zonă?
3. Profesorul acordă timp ca studenții să citească cu atenție articolul. După lectură, profesorul cere ca studenții să completeze testul care controlează înțelegerea corectă a textului. Profesorul și studenții corectează exercițiul împreună și discută despre răspunsurile date.
4. Profesorul împarte grupa în echipe de 2-3 persoane și le dă sarcina de a pregăti o broșură turistică care prezintă Delta Dunării. Broșura trebuie să conțină imagini și o prezentare succintă și atractivă a zonei.
5. Studenții printează broșurile și le prezintă juriului (studenții din altă grupă). Juriul alege broșura cea mai convingătoare.
Rezultatele obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul vizat
- dezvoltarea competenței de înțelegere a unui text de specialitate
- dobândirea cunoștințelor în domeniul turistic
- dezvoltarea deprinderilor specifice viitoarei profesii (alcătuirea unei broșuri turistice)
Riscurile care trebuie luate în considerare în timpul utilizării resursei:
- studenții ar putea întâmpina dificultăți în alcătuirea broșurii; în acest sens, profesorul trebuie să îi ghideze, oferind modele de broșuri turistice pentru alte locuri din România

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

5

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Textul este împărțit în secțiuni cu teme variate (activități, mâncare, cazare, sărbători locale), iar cuvintele cheie sunt subliniate in bold. Textul este rumat de o quiz de 10 itemi cu intrebări cu răspunsuri multiple despre conținuturile prezentate, asociat cu răspunsurile în liste tip drop-down din care se poate selecta răspunsul corect) și un scurt glosar englez-român cu lexicul cel mai relevant. ; acesta poate fi adaptat, studenții își pot crea propriile glosare în limba maternă. Textul poate fi folosit pentru alte activități autonome (de exemplu, extinderea glosarului de termeni prin adăugarea unei liste de toponime ale regiunii respective) și pentru cunoașterea și explorarea elementului cultural din regiunea avută în vedere. Resursa este prietenoasă, ușor de folosit și ușor accesibilă atât studenților, cât și lectorilor.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit