This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Drepturile omului și Consiliul ONU

data publicării

22.06.2021

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Relații internaționale
juridic

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B2
C1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
exprimare orală
gândire critică

descriere

Subiectul podcastului (durata – 3:04) este cea de-a 47-a ediție a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. În urma discuției despre crizele din Myanmar, Belarus și Nicaragua, precum și rasismul sistemic și violența poliției împotriva persoanelor de origine africană, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a prezentat un raport privind încălcări grave ale drepturilor omului în Tigray, Etiopia, cauzate de foame – un raport în care atrage atenția asupra situației dramatice din regiune. În cele ce urmează, Înaltul Comisar a menționat regiunea chineză Xinjiang, în care au fost observate unele încălcări grave ale drepturilor omului în taberele de reeducare pentru minoritatea uigură. Mai mult decât atât, raportul discută situația din Rusia: Înaltul Comisar insistă ca Moscova să respecte drepturile civile și politice în contextul apropiatelor alegeri legislative.

Studiu de caz

Podcast-ul despre problemele din lumea reală, cu valoare educațională, culturală și socială multiplă, a fost folosit în modulul (de 90 de minute) cu studenții de la specializarea filologie, de la nivelurile B1/B2/C1. Scopul a fost dezvoltarea și testarea aptitudinilor de ascultare din domeniul terminologiei juridice și a drepturilor omului. Materialul și exercițiile au fost adaptate la nivelurile lingvistice ale studenților, activitatea de ascultare a fost precedată de alte exerciții introductive privind limbajul de specialitate. Exercițiile au fost rezolvate cu succes, încrederea studenților în propria lor capacitate de învățare și motivația au crescut pe parcursul desfășurării activităților de la cursul nostru. Podcast-ul ar putea fi folosit și în alte tipuri de module pentru a dezvolta și a testa capacitatea studenților de a avea o abordare critică în discuții și a scrie pe marginea acestor subiecte. Acesta corespunde atât pentru activitatea individuală, cât și în grup, online și offline.Mirjana Ćorković, Faculty of Philology, Romanian Language and Literature Department, University of Belgrade

Ghid de utilizare

1. Profesorul anunță subiectul-Drepturile Omului.
2. Activitate de pregătire. Profesorul pune următoarele întrebări: ce știți despre drepturile omului? Ce organizații internaționale monitorizează modul în care sunt respectate drepturile omului în diferite țări? Cum pot oamenii să lupte pentru Drepturile Omului? De ce este important ca drepturile omului să fie respectate atât la nivel național, cât și la nivel internațional? Care este situația drepturilor omului în țara dumneavoastră?
3. Studenții ascultă podcast-ul de 2-3 ori. Profesorii dă studenților o fișă cu lista regiunilor menționate în raport și problemele respective, pe care trebuie să le selecteze din listă.
4. Elevii practică ascultarea activă și sunt încurajați să identifice și să scrie termeni și expresii specifice legate de drepturile omului. Studenții compară listele și toate sensurile termenilor sunt clarificate în această etapă.
5. Profesorul împarte toți studenții în echipe de 3. Profesorul solicită studenților să pregătească un raport cu privire la drepturile omului într-una din regiunile menționate în raportul Consiliului ONU. Stundeților le sunt repartizate aleatoriu aceste regiuni sau pot alege în funcție de cele cu care sunt deja familiarizați. Elevii sunt încurajați să
6. Studenții își prezintă rapoartele în fața grupului.
7. Întregul grup votează pentru cel mai bun raport în funcție de următoarele criterii: a) relevanța informațiilor prezentate; b) puterea de convingere – impactul asupra publicului.
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a asculta un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- acumularea de cunoștințe în domeniul dreptului și al politicii internaționale
- dezvoltarea gândirii critice
- dezvoltarea abilității de a scrie un raport.
Riscuri care trebuie luate în considerare:
- studenții ar trebui să fie ghidați de către profesor pentru o utilizare eficientă a resursei.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

2

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptabilitate

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Podcast – ul (cu durata-3:04) conține un set de termeni din domeniul juridic și politic, iar actualitatea acestuia va fi, fără îndoială, de interes pentru studenți, sporind motivația lor, cu atât mai mult cu cât prezintă o situație de utilizare autentică a limbajului. În general, această resursă satisface atât nevoile studenților, cât și ale lectorilor, deoarece studenții o pot folosi mai degrabă autonom, în timp ce lectorii pot adăuga această resursă la setul lor de resurse didactice și, pe baza videoclipului, pot crea/adapta alte activități/întrebări/sarcini legate de subiect. Astfel, recomandăm utilizarea acestui material în timpul lecțiilor privind vocabularul specializat în domeniul dreptului și politicii internaționale, nivelul B2-C1.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit