This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Cofeina și impactul ei asupra sănătății

data publicării

8.10.2019

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Ghid (curs/volum online)

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Textul oferă o prezentare atractivă a impactului pozitiv pe care cofeina îl produce asupra sănătății omului. Începând cu o prezentare generală a băuturilor conținând cofeină, articolul continuă prin trecerea în revistă a câtorva boli cronice care pot fi prevenite datorită acestei substanțe. La sfârșitul articolului apare și o listă bibliografică care atestă o bună documentare a autorului. Sursa poate fi folosită cu succes în cadrul orelor de limba română pentru domeniul medical.

Studiu de caz

Resursa poate fi utilizată pentru predarea vocabularului specializat din domeniul medical (medic nutriționist, medic sportiv). Resursa este accesibilă doar studenților care au deja un vocabular specializat dezvoltat și care stăpânesc structurile gramaticale ale limbii române, așadar considerăm că nivelul căruia i se adresează este B2-C1. Utilizarea resursei necesită pregătire intensivă din partea lectorului, iar studenții nu o pot folosi în mod independent. Resursa conține termeni de specialitate, neologisme și structuri gramaticale care necesită explicații din partea lectorului. Pe de o parte, resursa este prezentată în format digital ceea ce permite diferite moduri de interactiune ale studentului cu materialul. Pe de altă parte, elementul vizual este foarte puțin prezent. Este necesară o formă adițională de material audiovideo ceea ce ar crește valoarea acestei resurse. Prezentarea resursei sub forma unui power-point în care termenii de specialitate să fie explicați de imagini ar face ca resursa să fie mai ușor de urmărit. Prezența elementului vizual ar permite o mai bună asociere între concept și materialul lingvistic vizat și ar sprijini reținerea cuvintelor românești.

Ghid de utilizare

Înțelegerea unui text citit, vocabular specializat, nivel B1-B2
1. Profesorul anunță titlul – Impactul cofeinei asupra sănătății.
2. Activarea cunoștințelor de fundal. Profesorul pune următoarele întrebări: Ce este cofeina? Ce produse alimentare conțin această substanță? Știți ce efecte are asupra sănătății omului? Consumați multă cofeină? Ce efect are cofeina asupra voastră? Studenții discută în perechi, apoi își prezintă părerile pentru toată grupa.
3. Profesorul cere ca fiecare student să își noteze 5 cuvinte-cheie care i se par cele mai importante pentru acest subiect și să scrie câte o propoziție legată de subiect, utilizând cuvintele respective.
4. Profesorul acordă timp ca studenții să citească cu atenție articolul. Profesorul cere ca studenții să caute cuvintele pe care și le-au notat în text și să comunice grupei câte cuvinte dintre cele notate anterior se află în text.
5. Profesorul cere ca studenții să scrie câte două afirmații după cum urmează: 1. Lucrurile pe care le-am știut. 2. Lucrurile pe care nu le-am știut. 3. Lucrurile cu care nu sunt de acord / am auzit alte păreri.
6. Discuție liberă. Profesorul lansează o discuție liberă pe marginea notițelor făcute de către studenți.
Rezultatele obținute
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul vizat
- dezvoltarea competenței de înțelegere a unui text de specialitate
- dobândirea cunoștințelor în domeniul medical
Riscurile care trebuie luate în considerare în timpul utilizării resursei
- studenții trebuie ghidați de către profesor pentru a obține o discuție eficientă și utilă

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

2

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptabilitate

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Textul poate fi utilizat cu ușurință în cadrul lecțiilor de limba română pentru studenții din sfera medicală din educația terțiară (nivelurile B1 și B2) deoarece: textul utilizează un mare număr de termeni specifici domeniului medical (chimie, biochimie, farmacologie). 2 tema abordată în articol prezintă un interes major pentru generațiile tinere, care consumă cafea /băuturi cu cofeină zilnic și/sau în cantiăți mari. 3. informația este prezentată într-un mod prietenos, crescând astfel motivația de a învăța. Tehnic vorbind, accesul la sursă este ușor atât pentru studenți, cât și pentru lectori, iar conținutul poate fi adaptat și utilizat pentru a produce alte diferite activități (teste, exerciții de vocabular etc.)
Siteul la care se găsește resursa:
Visit
Download