This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Unity in Diversity

Publicēšanas datums

2018

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Angļu
Latviešu
Lietuviešu

Mācību valoda

Angļu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2
B1
B2
C1

Materiāla tips

Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 16 valodu, tai skaitā latviešu valodas, apguvei A1-C1 līmenī. Interaktīvās jauktās mācīšanās valodu kurss veidots Erasmu+ projekta “Unity on Diversity” ietvaros (2016-2018).
Kurss ietver tiešsaistes mācību materiālus, kas pieejami Moodle platformā, un klātienes interaktīvos materiālus, kas ietver gadījumu izpēti, spēles, problēmu risināšanas uzdevumus, videoklipus utt., kuru mērķis ir attīstīt profesionālajā izglītībās studējošo valodu, starpkultūru un digitālo kompetenci, radošumu, problēmu risināšanas prasmes un fleksibilitāti.
Kurss sastāv no trim kursiem: 1) jauna interaktīva A1 valodas apguves kursa 16 valodās (CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LT, LV, RO, RU, SE, Si, TR), kas ietver tādus moduļus kā “Sveicināti”, “Viesnīca”, “Restorāns”, “Professionālās prasmes”; 2) A2/B1 valodas kursa 16 valodās, kas ietver tādus moduļus kā “Viesnīcas reģistratūra”, “Restorāns”, “Restorāna virtuve”, “Pilsēta”, “Viesnīcas konferenču un biznesa centrs” un “Vadības biroji”, pirmajiem diviem moduļiem izveidota arī mobilā aplikācija, modulis “Pilsēta” ietver 3 interaktīvas kartes un 3 viesnīcu plānus; 3) starpkultūru angļu valodas B2/C1 kursa, kas sastāv no 8 moduļiem “Viesnīcu birojs”, Ēdināšanas pakalpojumi”, Viesnīcu vadība”,“Konferenču un biznesa pakalpojumi”,“Ekslursijas un citi pakalpojumi” un “Finanšu vadība”, starpkultūru modelis sniedz pamatinformāciju par deviņu partnervalstu tūrisma iezīmēm, kas nepieciešamas darbam; kursā ietvertas gadījumu izpēte, video, tiešsaistes moduļi un klātienes problēmu risinājumi.

Gadījuma izpēte*

Kurss izmantojams gan kā patstāvīgs materiāls, gan kā papildmateriāls jebkuram speciālās lietojuma valodas kursam.

Vadlīnijas*

Ļoti labs kurss jebkurai studentu grupai.

Tehnoloģiskās vadlīnijas pieejamas: http://esolams.eu/unity/course/view.php?id=89
Nepieciešams izveidot kontu bezmaksas lietošanai: http://esolams.eu/unity/login/signup.php

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

5

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

4

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

3

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

5

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Ļoti labs kurss jebkurai studentu grupai.

Starpkultūru kursa vadlīnijas: http://www.vss-ms.si/wp-content/uploads/2021/04/Intercultural_Guidelines_Joint_variant.pdf
A1 līmeņa valodu kursa programma: http://vss-ms.si/unity/A1Course_Syllabus-joint_version.pdf
A2/B1 valodu kursu programmas: http://esolams.eu/unity/mod/folder/view.php?id=843
B2/C1 valodu kursu programmas: http://esolams.eu/unity/pluginfile.php/4524/mod_resource/content/1/Guidelines-B2-C1.pdf
Projekta mājas lapa: http://languages4all.eu/
Mobilās aplikācijas: http://vss-ms.si/apk/