This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Svensk språkinlärning online - Alfabetet

Datum för offentliggörande

February 25, 2020

Målgrupp

studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Internationella förbindelser
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska

CEFR-nivå

A1

Typ av material

Video

Språkliga särdrag

Vokabulär

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion

Beskrivning

Det digitala lärandeobjektet som analyseras består av en video med det svenska alfabetet. Syftet med videon är att hjälpa människor att lära sig bokstäverna i alfabetet och hur de uttalas på det svenska språket.
Resursen kombinerar bild, ljud och skriven text, vilket gör det möjligt för tittarna att lära sig genom både auditiva och visuella kanaler. Det är också en sorterad video (under två minuter), vilket gör den idealisk för en nybörjarnivå, eftersom inlärare kan bli demotiverade om de får för mycket information att tillgodogöra sig på en gång.
Förutom själva bokstäverna i alfabetet ger den också ett ord som börjar med varje bokstav, samt motsvarande bilder. Talen är långsamma, vilket ger tid för att lyssna och upprepa bokstäverna och orden, vilket gör att tittarna kan lära sig en rad grundläggande ord på svenska.

Fallstudie

Den här resursen är idealisk för en A1-nivå. Den kan användas antingen självständigt hemma eller i en klass. I det här fallet skulle jag använda den på båda sätten, vilket förklaras i avsnittet om riktlinjer.
Eftersom den riktar sig till en nybörjarnivå kan den användas för att lära ut svenska inom alla områden, eftersom alfabetet utgör grunden för all språkinlärning.
Jag skulle använda den under en tredje eller fjärde lektion, efter att eleverna har lärt sig några grundläggande fraser och meningar, till exempel hälsningar, frågor och svar om namn, yrke och ursprung.
I enlighet med principerna för flipped classroom-metodiken skulle jag be eleverna att titta på videon och lära sig alfabetet hemma, och sedan skulle jag använda den igen i klassrummet för att kontrollera elevernas inlärning och hjälpa dem med de svåraste ljuden. Användningen av denna resurs skulle följas av stavningsövningar.
Jag anser att detta är en bra resurs för eleverna att lära sig på egen hand och i sin egen takt. Dessutom ger det dem en alternativ språkkälla utöver läraren redan från början av inlärningen.

Riktlinjer

Om det används i ett klassrumssammanhang
För att eleverna ska kunna lära sig i sin egen takt och för att ge dem mer tid att prata med varandra under lektionen, skulle genomförandet ske på följande sätt:
Steg 1. I slutet av föregående lektion får eleverna länken till videon och ombeds att titta på videon och lära sig alfabetet inför nästa lektion.

Steg 2. I början av denna lektion spelar föreläsaren upp videon för hela klassen, men utan ljud, så att eleverna kan säga bokstäverna och orden högt. Vid behov pausar föreläsaren videon efter varje bokstav och ord, så att klassen får tid att säga orden.

Steg 3. Föreläsaren spelar upp videon en gång till, fortfarande utan ljud och i kedja, så att varje elev säger en bokstav och ett ord. Om eleverna har svårigheter hjälper föreläsaren till med uttalet.

Steg 4. Eleverna ombeds att komma på ett ord på svenska som de lärt sig under de tidigare lektionerna och i tur och ordning stavar de sitt ord medan deras kollegor skriver det på sina anteckningsböcker och säger vad ordet är. Eftersom detta är en nybörjarnivå bör föreläsaren skriva orden på tavlan för att försäkra sig om att alla hänger med.

Steg 5. Eleverna repeterar och övar de grundläggande strukturer som de lärt sig under de föregående lektionerna samt den nya frågan "Hur stavar du det?" genom en rollspelsaktivitet där de hittar på nya namn och efternamn samt ursprungsorter.
Ytterligare råd:
1. Om eleverna under steg 2 och 3 har svårt att uttala bokstäverna och orden bör mer tid avsättas för att titta på videon igen, eventuellt med ljud, och föreläsaren bör också hjälpa till genom att upprepa dem också.
2. Om det används inom mycket specifika examenskurser kan studenterna uppmanas att titta i sin lärobok eller till och med i en tvåspråkig ordbok på nätet för att hitta och stava ord som rör deras särskilda område. Detta är ett bra sätt för dem att lära sig nya ord inom sitt område samtidigt som de övar på uttal.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

5

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

5

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

3

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

3

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

4

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Med tanke på att uttalet kan vara ett problem när man lär sig svenska är den här videon effektiv när det gäller att hjälpa elever på nybörjarnivå att lära sig alfabetet och några ord på målspråket.
Att använda videoklipp i lektioner i främmande språk är inte nyskapande, men att använda dem i ett flippat klassrum tjänar syftet att göra eleverna mer självständiga och ansvariga för sitt eget lärande, vilket är vägen framåt när det gäller lärande i högre utbildning.
Även om det är lättillgängligt och gör det möjligt för studenterna att lära sig på egen hand är det dock av största vikt att föreläsaren genomför ytterligare talövningar i klassrummet för att se till att alla studenter börjar sitt lärande av svenska på rätt sätt.
Webbplats för Teaching Source:
Visit