This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Hey Swedish

Datum för offentliggörande

2021

Målgrupp

Föreläsare
studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Journalistik och multimedia
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande
Klassrumskontext

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Svenska

CEFR-nivå

A1
A2
B1

Typ av material

ljud
Vägledande resurser (online-kurs/bok)
Video

Språkliga särdrag

Vokabulär
Grammatik
Pragmatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion
Läsförståelse

Beskrivning

Resursen är en progressiv kurs för att lära sig svenska från grunderna till en mer avancerad nivå, med mycket bild- och ljudmaterial, vilket främjar uttal och förbättrar talförmågan. Kursen är organiserad i nivåer och inläraren väljer inom en rad ämnen och sedan uppgifter att genomföra.
Resursen kan lätt utforskas på individuell nivå och kräver tillgång till internet, antingen på en dator eller en mobil enhet. Det är ganska intuitivt, även om du inte kan svenska alls och börjar från A1 i svenska som främmande språk. Den kan anpassas till klasser med specifika syften, till exempel svenska för turism eller affärsverksamhet.

Fallstudie

Resursen testades med en grupp på 12 studerande på magisternivå. Dessa studenter, som behärskar vissa språk (magisterexamen i översättning) och har en ganska intuitiv användning och kunskap om främmande språk, ombads att testa resursen på ett självständigt sätt och i sin egen takt. Därefter ombads de att lämna några kommentarer om resursen och dess användning. Reaktionerna var ganska positiva. Studenterna uppgav att den interaktiva programvaran var tillräckligt enkel för att vem som helst skulle kunna använda den och börja förstå språket. Dess interaktiva input gör den mer tilltalande för användaren i stället för att bara läsa igenom texter. Eleverna tyckte också att webbplatsen Hej Svenska var välorganiserad, med olika ämnen uppdelade efter nivå. Själva övningarna är animerade och interaktiva, vilket gör att de kan memorera ord med hjälp av roliga bilder. Även om det är repetitivt ansåg eleverna att det är det bästa sättet att lära sig utan att det blir tråkigt.

Riktlinjer

Ta fram en checklista/riktlinjer för hur resursen ska användas
Självständigt lärande:
1. Följ uppgifternas ordningsföljd, eftersom kursen är progressiv.
2. Upprepa så många gånger du vill. Spela in dig själv på din smartphone och jämför ditt uttal med det som finns i resursen.
3. Skriv ner situationerna för att öva.
Kontext i klassrummet:
Föreläsaren kan använda den här kursen som en övning att genomföra inom själva ämnet för att förstärka specifika aspekter av språk för turism och affärsverksamhet. Resursen kan också användas som en hemuppgift och en övning för att förstärka uttalet.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

4

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

4

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

4

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

4

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

5

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Resursen är lättillgänglig på flera plattformar och den är också lätt att använda och anpassa till flera sammanhang från A1-nivå. Den är också interaktiv även om den inte sparar det utförda arbetet. På grund av detta är respekten för privatlivet hög. Ingen installation krävs och den kan anpassas till flera inlärningsscenarier: i grupper, i par eller individuellt, och kan därmed anpassas till elevernas behov.
Webbplats för Teaching Source:
Visit