This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Raholan syötäviä sanoja / Word Crumbs

Julkaisupäivämäärä

2009

Kohderyhmä

Opettajat

Ala

Journalismi ja multimedia
Matkailuala

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

B2

Materiaalityyppi

Lisämateriaalit (verkkosanakirjat / kielioppioppaat / fraasisanakirjat)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto

Taidot

Kirjoittaminen
Lukeminen
Kääntäminen ja tulkkaus

Kuvaus

Raholan syötäviä sanoja on Jaakko Raholan kokoama yksikielinen gastronominen sanakirja verkossa. Sanojen määritelmien lisäksi verkkosivusto sisältää lukuisia ruokaan liittyviä tekstejä ja gastronomian alan historiaa. Sanasto on suunniteltu auttamaan erityisesti kääntäjiä, toimittajia ja muita ravintola-alan ammattilaisia ruokaterminologiassa. Sanasto sisältää lukuisia ruokasanoja, joita on vaikea löytää muista suomen sanakirjoista. Sanakirja on jaettu perussanastoon ja erityisiin erillissanastoihin Capsicumsista, makkaroista, juustosta, sipuleista, sitrushedelmistä, eri pastamuodoista ja elintarvikkeiden lisäaineista. Sanasto sisältää myös luettelon elintarvikkeisiin liittyvistä anekdooteista ja sanonnoista. Elintarvikealan liitto palkitsi sivuston vuonna 2012 kunniamaininnalla.

Tapaustutkimus

Sivuston kohderyhmänä ovat viestinnän ja journalismin opiskelijat, suomen kielen, kääntämisen ja tulkkauksen opiskelijat sekä ravitsemusalojen opiskelijat. Sivustoa kokeiltiin edistyneen tason suomen kielen opiskelijoiden kanssa ruokakulttuuriin ja gastronomiaan liittyvän oppitunnin aikana. Aineistoa käytettiin apuna erilaisten ruokaan liittyvien tekstien kuten reseptien, lehtiartikkelien ja blogitekstien analyysissä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota sanastoon ja ruokatermistön lainautumiseen suomen kieleen sekä pastaan liittyvän sanaston analyysiin osion ”Pastamuotoja” avulla. Sanasto tarjosi yksityiskohtaista tietoa sekä historiallista taustaa ja anekdootteja eri pastamuodoista ja ehdotti sopivia käännöstapoja suomen kielelle. Tästä syystä materiaali oli erityisen kiinnostava kääntämiseen suuntautuville opiskelijoille. Materiaalin käyttö vaatii opettajalta tekstien valintaa etukäteen niin, että ne sopivat sanaston kanssa käytettäviksi. Sivuston ruokatekstejä voi käyttää myös suoraan oppitunnilla.

Ohje

Sivuston käyttäminen on helppoa ja intuitiivista. Eri termejä voi etsiä päähakemistosta tai aakkosittain järjestettynä erillisiltä sivuilta, jolloin määritelmät näkyvät suoraan. Opettaja voi valita yhden ruokakulttuurin aiheen ja työskennellä sivustolta löytyvien määritelmien ja tekstien avulla eri tavoin.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

3

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

1

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

3

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

4

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Sivusto tarjoaa suomenkielisen gastronomian sanaston, jossa on yksityiskohtaiset määritelmät ja etymologia. Sanakirja sisältää sekä ulkomaisia että suomalaisia ruokakulttuuritietoja. Sivuston hakukone ei ymmärrä suomen kielen taivutusta, joten se löytää vain hakukenttään kirjoitetun muodon. Sivuston tekstit ovat autenttista ja vaihtelevaa oppimateriaalia, joka motivoi ruokasanaston oppimista ja mahdollistaa myös kulttuuritaitojen oppimisen ruokateemoihin liittyvien oppimistehtävien avulla. Sivusto ei ole teknisesti monimutkainen ja siksi sitä on helppo käyttää eri selaimilla ja nettiyhteydellä.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit