This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Potilashuone / Patient Room

Julkaisupäivämäärä

n/a

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Lääketiede ja hoitotyö

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1

Materiaalityyppi

Aktiviteetti/tehtävä
Äänite
Kuva/Kaavio

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Verkko-opetustila Potilashuone on tarkoitettu suomea toisena tai vieraana kielenä puhuville lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoille. Materiaali tarjoaa tehtäviä, jotka sijoittuvat sairaalaan potilashuoneeseen. Se koostuu 6 moduulista joissa edetään vaihe vaiheelta. Ensimmäisessä vaiheessa opitaan sanastoa potilashuoneen eri välineistä. Oppilas oppii sanat kuvasanakirjan avulla. Toinen moduuli esittelee opiskelijalle interaktiivisen potilashuoneen jossa toimitaan äidinkielisen puhujan ohjauksessa. Moduulit kolmesta kuuteen tarjoavat opiskelijalle erilaisia harjoituksia ja tehtäviä ammatillisesta terminologiasta, viestintätaidoista ja kieliopista, jotka on käyty läpi kahdessa ensimmäisessä vaiheessa. Oppimisalusta johdattaa opiskelijan etenemistä potilashuonessa eri ympäristöjen ja tilanteiden kautta ja ehdottaa siihen liittyvien erilaisten ammatillisten ja kielellisten tehtävien suorittamista sekä tehtäviä, joissa yhdistyvät sekä ammatillinen että kielitaito. Materiaali toimii parhaiten Firefox -selaimella.

Tapaustutkimus

Tämä oppimateriaali sopii hyvin ongelmalähtöiseen opetukseen ja se auttaa opiskelijoita hahmottamaan oppimisen eri osa-alueita kokonaisuuden osana. Ensimmäisen ammattisanastoon liittyvän oppimisosion jälkeen opiskelija etenee interaktiiviseen tilaan jossa hänen täytyy ymmärtää äidinkielisen puhujan antamista ohjeista olennainen sanasto- ja rakenneinformaatio. Opiskelijan täytyy koko ajan vastata äidinkielisen oppaan kysymyksiin ja suorittaa tehtäviä, jotka auttavat oppimaan tehokkaasti ammatillisia viestintätaitoja. Oppimateriaali sopii hyvin sulautuvaan opetukseen ja toimii yhdistävänä harjoituksena kouluympäristön ja todellisen työympäristön välillä.

Ohje

Ennakkotehtävä opiskelijoille: Etene vaihe kerrallaan. Tutustu ensin potilashuoneen esineisiin ja välineisiin kuvatehtävän avulla (vaihe 1). Jatka sitten interaktiiviseen tilaan ja seuraa äidinkielisen oppaan ohjeita (vaihe 2). Jos et ymmärrä oppaan puhetta ensimmäisellä kerralla voit kuunnella uudellee niin monta kertaa kuin tarpeellista. Jatka sen jälkeen rakenteiden ja sanaston harjoittelua (vaiheet 3-6).

Lähiopetus: Kun opiskelijat ovat käyneet läpi kaikki ennakkotehtävät, opittuja taitoja voi harjoitella parin kanssa. Toinen opiskelijoista kuuntelee ohjeet ja selittää ne toiselle, joka toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

4

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

3

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

2

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

3

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

2

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

3

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

4

Kommentit:
Materiaali sisältää hoitoalan terminologiaa ja viestintätaitoja sisältävän oppimispolun syntyperäisen puhujan opastamana. Materiaali soveltuu hyvin tukemaan opiskelijaa esimerkiksi ennen kentällä tapahtuvaa harjoittelua. Materiaalin sisältö on relevanttia ja mahdollistaa työelämän tilanteiden harjoittelun turvallisessa virtuaalisessa oppimisympäristössä. Tällaista oppimateriaalia ei ole vielä runsaasti tarjolla suomi vieraana kielenä -opiskelijoille hoitoalalla. Materiaalia on helppo käyttää teknisesti, mutta se toimii parhaiten Firefox-selaimella.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit