This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Kotisuomessa.fi / HomeinFinland.fi

Julkaisupäivämäärä

2017

Kohderyhmä

Opettajat

Ala

Talous ja yritysviestintä
Tekniikka
Lääketiede ja hoitotyö
Matkailuala

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Kotisuomessa.fi on oppimissivusto, joka on suunniteltu aikuisille suomi toisena kielenä -opiskelijoille. Sivustolla on viisi eri tasoista osiota, joissa voi opiskella peruskielitaitoa että ammatillisia viestintätaitoja jokapäiväisissä tilanteissa eri aloilla ja ammateissa, kuten logistiikassa, tekniikassa, terveydenhuollossa, matkailussa, markkinoinnissa ja myynnissä. Yksi moduuleista sisältää myös materiaalia Suomessa puhutusta ruotsin kielestä. Materiaali tarjoaa hyvää perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja jokapäiväisestä elämästä sekä erityistietoa eri ammateista. Siinä käsitellään runsaasti suomalaisessa työkulttuurissa tarvittavia taitoja. Jokainen moduuli sisältää teemaan liittyviä harjoituksia. Yksi moduuleista on tarkoitettu kansallisen kielitaitotodistuksen (YKI) välitason kokeen valmisteluun. Sivustoa voi käyttää myös vierailijana, ja sivustolle rekisteröityminen on ilmaista.

Tapaustutkimus

Tätä aineistoa käytettiin osana alkeistason suomen kielen harjoitustuntia (taso A1). Oppitunnin päätavoitteena oli kerrata, vahvistaa ja laajentaa edellisenä vuonna alkeiskurssilla opittua perheeseen liittyvää sanastoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi oppitunnin materiaaliksi valittiin ”Arkielämä”, jossa on myös perheteemaan keskittyvä osio. Alustava yleiskatsaus on erinomainen, mikä antaa opiskelijoille (sekä opettajalle) selkeän kuvan siitä, mitä osiossa on mahdollista oppia. Opettajan johdolla opiskelijat suorittivat erilaisia ehdotettuja aktiviteetteja oppimateriaalin esittämässä järjestyksessä, ja heidän reaktionsa oli hyvin positiivinen. He esimerkiksi kokivat mahdollisuuden saada välitöntä palautetta motivoivaksi (saadun pistemäärän visualisointi), joiden avulla he pystyivät arvoimaan oppimistaan. Sanaston oppimisessa erityisen tehokkaaksi osoittautui harjoitustyyppien vaihtelevuus (kuuntelu, lukeminen ja jopa kirjoittaminen) ja yhdistäminen sekä visuaalisuutta hyödyntävien menetelmien monipuolisuus. Opiskelijat olivat tunnilla erittäin aktiivisia ja esittivät runsaasti lisäkysymyksiä. Opettajan ohjaus materiaalin käytössä on suositeltavaa, koska useat alasivut tekevät resurssin käytöstä hieman hidasta.

Ohje

Opettaja voi käyttää materiaalia lähiopetustunnin suunnittelussa ja opetuksen eriyttämisessä eri tasolla oleville opiskelijoille. Materiaalin sisältöjä on mahdollista tehdä myös osittain. Opettaja voi aloittaa aineiston esittelyosasta ja jatkaa sitten yhdestä valitusta moduulista, esimerkiksi ” Suomen poliittinen järjestelmä”.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

5

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

5

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

3

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Kotisuomessa.fi (HomeinFinland.fi) on erittäin hyödyllinen ja motivoiva oppimateriaali. Materiaalia voidaan käyttää erikoisalojen kieliopinnoissa, mutta monet sisällöt sopivat hyvin myös yleisempään suomi vieraana kielenä -opetukseen. Aineisto tarjoaa hyödyllistä sisältöä, jota voidaan soveltaa erilaisten työelämän viestintätilanteiden opiskelemiseen. Käytettävyys kärsii hieman, koska materiaali on järjestetty useille alasivuille ja eri navigointivalikoihin. Käytettävyyden helpottamiseksi on kuitenkin saatavilla ohjesivu, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet käyttäjälle. Materiaali tarjoaa laajan valikoiman aktiivisia tehtäviä ja itsearviointitehtäviä, joista opiskelijat saavat suoraa ja välitöntä palautetta.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit