This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Yle Kielikoulu / Yle Language School

Julkaisupäivämäärä

n/a

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Taiteet ja musiikki
Journalismi ja multimedia
Kestävä kehitys
Opettajankoulutus
Matkailuala

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1
B2

Materiaalityyppi

Video

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Pragmatiikka
Prosodia

Taidot

Kuuntelu

Kuvaus

Yle Kielikoulu on palvelu, joka tarjoaa suomen kielen oppijoille mediasisältöjä tekstityksellä varustettuna. Tekstityksissä on lisäksi mahdollisuus klikata uusia sanoja ja saada tukikäännös oppijan valitsemalla kielellä. Palvelua voi käyttää selaimessa tai mobiilisovelluksessa. Palvelu tarjoaa erilaisia ohjelmia tekstityksillä: yleisemmistä sisällöistä erilaisiin asiaohjelmiin (esimerkiksi historia, tiede, luonto ja kulttuuri) joiden avulla harjoitella erityisalojen sanastoa. Soveltuu hyvin myös monimuoto-opetukseen. Osa sisällöistä ei ole katsottavissa Suomen ulkopuolella.

Tapaustutkimus

Tätä aineistoa käytettiin suomen kielen jatkokurssilla, jolle osallistui vieraiden kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelmaan kuuluvia opiskelijoita. Oppimateriaalia käytettiin kahdella tavalla:
1) säännöllisesti, koko lukuvuoden ajan: kerran viikossa kieliharjoitustunnin kuunneltiin uutisia selkosuomeksi (Yle Uutiset selkosuomeksi);
2) yhdellä oppitunnilla, jonka tavoitteena oli kasvattaa ja harjoitella tietyn semanttisen alueen (luontosanasto) sanavarastoa ja kehittää kuuntelutaitoja.
Ensimmäisen työn tuloksena luotiin sanasto, joka koskee "ajankohtaista sanastoa" (ajankohtaisia aiheita) ja erityisesti Covid 19 -pandemiaan liittyvää sanastoa. Toinen oppimistilanne keskittyi Suomen vanhimmasta puusta kertovaan videoon. Opiskelijat saivat tehtäväkseen etsiä tekstityksen avulla 10 uutta luontoon liittyvää sanaa ja etsiä videosta 5 aiheeseen liittyvää avainsanaa. Opiskelijat keskustelivat etsimistään uusista sanoista, minkä jälkeen jokaisesta yksittäisestä sanasta aloitettiin syventävä tehtävä itse sanan semanttisella alueella vertailevasti pohtien samalla erilaisia käännösmahdollisuuksia italian kielelle, mikä teki harjoituksesta hyödyllisen myös kääntämisen näkökulmasta. Lisäksi opiskelijoille annettiin tehtäväksi kirjoittaa teksti luontoaiheesta näiden 5 avainsanan perusteella. Oppimistilanne kokonaisuudessaan osoittautui opiskelijoille varsin innostavaksi; käytetty materiaali oli erinomainen lähtökohta semanttiselle pohdinnalle ja tarjosi mahdollisuuden uusien sanojen käyttämiseen välittömästi, mikä osoittautui erityisen hyödylliseksi sanaston oppimisessa. Lopuksi opettaja valitsi tiettyjä teemoja käsitteleviä videoita tarjotakseen opiskelijoille lisämateriaalia itsenäiseen opiskeluun heidän oman kiinnostuksen kohteidensa perusteella.

Ohje

Puhuminen: käänteinen opetus
1 vaihe
Ohjelma valitaan opiskelijaryhmän tarpeiden mukaan. Sen jälkeen opiskelijoita pyydetään katsomaan ohjelma ja valmistelemaan 3 kysymystä ja 2 kommenttia, jotka jaetaan muiden opiskelijoiden kanssa.

2 vaihe
Luokkahuonetehtävä: Sanastotyöskentely. Mitä uusia sanoja opiskelijat löysivät ohjelmasta? Mitkä ovat ohjelmassa käsitellyn asian avainsanat (valitse 5 avainsanaa)? Oliko ohjelman seuraamisessa vaikeuksia?
Keskustelua pienryhmissä etukäteen valmisteltujen kysymysten ja kommenttien avulla.

3 vaihe
Kirjoitustaidot: kirjoita lyhyt teksti ohjelmasta ja käytä avainsanoja, joista keskusteltiin ryhmässä. Voit puhua ohjelmasta yleisesti tai keskittyä johonkin ohjelmassa käsiteltyyn aiheeseen.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

4

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

5

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

2

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

1

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

2

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Yle Kielikoulu on erittäin hyödyllinen ja innovatiivinen tapa parantaa sekä yleissuomen kielitaitoa että erikoisalojen sanastotaitoja autenttisten mediasisältöjen avulla. Erilaisten videomateriaalien katsominen ja tuottaminen ovat yleistyneet huomattavasti ja useimmat opiskelijat ovat tottuneet monenlaiseen videomateriaaliin. Yle Kielikoulu tarjoaa pätevää ja eriytettyä materiaalia integroitavaksi luokkaopetukseen tai ehdotettavaksi itsenäiseen opiskeluun. Tekstityspalvelu ja mahdollisuus tarkistaa uusien sanojen merkitykset auttaa opiskelijoita saamaan parhaan hyödyn irti materiaalista tavalliseen televisio-ohjelman katsomiseen verrattuna. Palvelu on saatavissa monissa eri ohjelmissa, mutta kaikkia ohjelmia ei ole mahdollista katsoa Suomen ulkopuolella.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit