This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Riga Detective, Part 2 / Rīgas detektīvs, Part 2

Publicēšanas datums

2000

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Tiesību zinātne

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Latviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

B2

Materiāla tips

Audioieraksts
Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Lasīšana

Apraksts*

Uzdevumu, vingrinājumu un spēļu krājums, pieejams gan audioierakstos, gan mācību grāmatā “Rīgas detektīvs”, papildināts ar interaktīviem uzdevumiem. Katrs sižets ir veidots kā atsevišķa episode, kas ir jāatrisina.
Uzdevumi un vingrinājumi ir sakārtoti atbilstoši “Rīgas detektīva” 20 notikumiem, kuriem katram ir 3 daļas – pavisam 60 nodarbības. 2.daļā apkopoti vinginājumi, kas attiecas uz nākamajiem 10 notikumiem, t.i., 30 nodarbības.
11. notikums “Mafijai pa pēdām jeb Mežagailis atkal ierindā”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs6.pdf
12. notikums “Pazudušie dokumenti”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs6.pdf
11. un 12.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/06.mp3

13. notikums “Vērtīgās monētas jeb Lidijas piedzīvojumi uz jahtas”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs7.pdf
14. notikums “Partiju intrigas”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs7.pdf
13. un 14.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/07.mp3

15. notikums “Zvēri – noziegumu upuri jeb kā pievilināt skatītājus”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs8.pdf
16. notikums “Melngalvju nama spoki”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs8.pdf
15. un 16.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/08.mp3

17. notikums “Dubultzādzība jeb varbūt tā nemaz nav zādzība”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs9.pdf
18. notikums “Motelis “Leo””: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs9.pdf
17. un 18.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/09.mp3

19. notikums “Palīdzība draugam jeb nepaej garām skaistai meitenei”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs10.pdf
20. notikums “Lidostā pazūd tūrists”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs10.pdf
19. un 20.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/10.mp3

Gadījuma izpēte*

Nav izmēģināts ar studentiem.

Vadlīnijas*

Studiju kursu veido gan mācību grāmata, gan papildus detektīvsižeti un audioieraksti. Ieteicams izmantot visu komplektu.
Krājumu var izmantot gan, klausoties ierakstu, gan lasot gramatā. Tas palīdzēs apgūstot latviešu valodu gan grupās, gan individuāli. Uzdevumiem, kas jāveic grupās, pievienots apzīmējums 3 emocijzīmēm, bet tiem, kas jāveic pāros, apzīmējums 2 emocijzīmēm.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

3

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

4

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

4

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

3

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

4

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

1

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

3

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Piemērots kurss studentiem, kas studē juridiskās zinātnes. Trūkums – kurss nav interaktīvs, bet ir pdf fails, kas jālejuplādē, jāprintē un tad var ierakstīt atbildes dotajās vietās. Atbildes dotas nodaļas beigās.

Latviešu valodas darbības vārdu tabulas (2014): https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/DarbibasVarduTabulas_2014.pdf