This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Rīgas detektīvs, 1.daļa

Publicēšanas datums

2000

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Tiesību zinātne

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Latviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

B1

Materiāla tips

Audioieraksts
Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Lasīšana

Apraksts*

Uzdevumu, vingrinājumu un spēļu krājums, pieejams gan audioierakstos, gan mācību grāmatā “Rīgas detektīvs”, papildināts ar interaktīviem uzdevumiem. Katrs sižets ir veidots kā atsevišķa episode, kas ir jāatrisina.
Uzdevumi vingrina gan spēju uztvert un saprast tekstu kopumā, gan saklausīt dažādas vārdu formas un pareizi tās lietot, kā arī attīsta vārdu nozīmju izpratni, sinonīmu un antonīmu lietošanas iemaņas un pareizas vārdu izvēles prasmi.
Uzdevumi un vingrinājumi ir sakārtoti atbilstoši “Rīgas detektīva” 20 notikumiem, kuriem katram ir 3 daļas – pavisam 60 nodarbības. 1.daļā apkopoti vinginājumi, kas attiecas uz pirmajiem 10 notikumiem, t.i., 30 nodarbības.
1. notikums “Autobusā zvana telefons”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs1.pdf
2. notikums “Zādzība aptiekā jeb kāpēc izdara noziegumus”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs1.pdf
1. un 2.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/01.mp3

3. notikums “Viltus slimnieks”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs2.pdf
4. notikums “Kā sagatavoties maģistra darbam jeb katrai grāmatai sava vieta”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs2.pdf
3. un 4.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2013/09/02.mp3

5. notikums “Afēra – čiks”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs3.pdf
6. notikums “Smaržas mīļotajai meitenei jeb mīlestības apliecinājums”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs3.pdf
5. un 6.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2013/09/03.mp3

7. notikums “Priekšnieku nedienas”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs4.pdf
8. notikums “Sprāgstošā vēstule jeb kā sadalīt mīļoto vīrieti”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/05/detektivs4.pdf
7. un 8.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/04.mp3

9. notikums “Greizsirdības dēļ”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs5.pdf
10. notikums “Kur ir Mežagailis jeb ne vienmēr viss beidzas labi”: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/Detektivs5.pdf
9. un 10.notikuma audioieraksts: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/07/05.mp3

Mācību grāmata izdota 2000.gadā, papildmateriāli 2002.gadā.
Brīvpieejas materiāls valodas prasmju nostiprināšanai. Lejuplādējams pdf formāts, mps audio faili.
Izmantojams kā pamata kurss. Piemērots pieaugušajiem, it īpaši tiem, kas studē tiesību zinātnes, jo kurss ir veidots kā detektīvsižeti, un ir jāatrisina kāda juridiska problēma.

Gadījuma izpēte*

Nav izmēģināts ar studentiem.

Vadlīnijas*

Studiju kursu veido gan mācību grāmata, gan papildus detektīvsižeti un audioieraksti. Ieteicams izmantot visu komplektu. Krievu valodas prasmes palīdzēs pildīt uzdevumus, jo ir uzdevumi, kur ir jātulko no krievu valodas uz latviešu.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

3

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

4

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

4

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

3

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

4

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

1

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

3

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Piemērots kurss studentiem, kas studē juridiskās zinātnes. Trūkums – kurss nav interaktīvs, bet ir pdf fails, kas jālejuplādē, jāprintē un tad var ierakstīt atbildes dotajās vietās. Atbildes dotas nodaļas beigās.

Latviešu valodas darbības vārdu tabulas (2014): https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/DarbibasVarduTabulas_2014.pdf