This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Interactive Latvian language course for adults / Latviešu valoda pieaugušajiem

Publicēšanas datums

2020-2021

Mērķgrupa

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Angļu
Latviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1

Materiāla tips

Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 līmenī. Materiālā iekļauta informācija par latviešu valodas skaņām, skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem. Sadaļā gramatika ir informācija par lietvārdiem, īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, apstākļa vārdiem, darbības vārdiem un prievārdiem.
Kursam ir 2 daļas. Mācību līdzekļa katrā daļā ir iekļautas 7 nodarbības.
Katrai nodarbībai ir vārdu krātuve latviski ar tulkojumu krievu valodā un uzdevumi.
Mācību līdzeklis palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi.
1.daļa:
ALFABĒTS
Iepazīšanās
Adrese
Ģimene
Dzīvesvieta
Pilsētā
Ikdiena
Ēdienreizes
GRAMATIKA
2.daļa:
ALFABĒTS
Laika apstākļi
Iepirkšanās
Kafejnīcā un restorānā
Veselība
Brīvais laiks
Ceļošana
Svētki
GRAMATIKA
Brīvpieejas materiāls valodas prasmju nostiprināšanai, izmantojot Moodle platformu. Pašpārbaudes uzdevumiem dotas arī atbildes.
Izmantojams kā papildmateriāls vai kā pamata kurss. Piemērots pieaugušajiem.

Gadījuma izpēte*

Studenti tiek motivēti izmantot līdzekli kā papildus rīkus pašmācībai un nodarbībās apgūtās vielas un valodu prasmju nostiprināšanai. Skolotāji nevērtē studentu veikumu šajā gadījumā. Tās ir patstāvīgās studijas.
Ja ir vēlme/nepiciešamība vērtēt studentu valodas prasmes, kontroldarbā/ieskaitē pēc tēmas apguves var izmantot līdzīgus uzdevumus.

Vadlīnijas*

Šo rīku var izmantot kā papildmateriālu pašmācībai un pirms kārtējās ieskaites. Konkrēti šim gan vēlamas krievu valodas prasmes, jo uzdevumu nosacījumi ir latviešu un krievu valodā.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

4

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

5

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

3

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

5

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Ļoti labs kurss jebkurai studentu grupai, konkrēti šim gan vēlamas krievu valodas prasmes, jo uzdevumu nosacījumi ir latviešu un krievu valodā.