This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

We learn by teaching / Mācāmies mācot

Publicēšanas datums

2019

Mērķgrupa

Docētāji

Joma

Skolotāju sagatavošana

Mācību veids

Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Latviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1

Materiāla tips

Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Grūtākais valodas apguvē ir pats sākums. Vēl sarežģītāk – ja valodu mācāmies attālināti. Lai mācību procesā palīdzētu pedagogiem un jauniebraukušajiem valodas apguvējiem, ir sagatavoti mācību materiāli (slaidrādes) 20 pirmajām attālinātajām nodarbībām A 1 valodas prasmes līmenim.
20 tēmas:
Es esmu
Ģimene
Iepazīšanās
Es skolā
Valstis un valodas
Darbojamies
Skaitļi
Pulkstenis
Nedēļa
Šodien, vakar, rīt
Mēneši
Veikalā
Darbības
Krāsas
Augļi un pārtikas produkti
Gadalaiki un laiks (laikapstākļi)
Māja, manas mājas
Virtuvē
Pilsētā
Dabā

Gadījuma izpēte*

Izveidotās prezentācijas iepazīstina ar kursu un ir noderīgas skolotāju izglītībā.

Vadlīnijas*

Prezentācijas var lejuplādēt no: https://maciunmacies.valoda.lv/maci/reemigrantiem-un-imigrantiem

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

4

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

4

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

4

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

2

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

2

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

3

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

4

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

4

Komentāri / Citi dokumenti:
Materiāls ir metodoloģisks materiāls docētājiem.