This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Representation of foreign language personal names in Latvian / Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā

Publicēšanas datums

2021

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Žurnālistika un multimediji

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Latviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

B1

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika

Prasmes

Rakstīšana

Apraksts*

Lietotne „Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā” ir elektroniska daudzvalodu priekšvārdu un uzvārdu vārdnīca. Šobrīd lietotnē apkopota informācija par personvārdu atveidi un atveides variantiem, iestrādāti atveides noteikumi un izmantojamā papildliteratūra par 28 valodām.
Vārdnīcas šķirkļos sniegts personvārda rakstījums oriģinālvalodā, dzimte, veids – priekšvārds, uzvārds u.tml. – un cita papildu informācija atkarībā no personvārda oriģinālvalodas un atveides noteikumos sniegtās informācijas: piemēram, personvārda rakstījums latīņalfabētiskajā transliterācijā, izruna, tulkojums.
Pārstāvētās valodas: angļu, grieķu (mūsdienu), krievu, somu, arābu, horvātu, latīņu, spāņu, armēņu, igauņu, lietuviešu, turku, baltkrievu, itāļu, norvēģu, ukraiņu, čehu, japāņu, poļu, ungāru, dāņu, ķīniešu, portugāļu, vācu, franču, korejiešu, slovāku, zviedru.

Gadījuma izpēte*

Nav pārbaudīts ar studentiem, bet darbojas ērti.

Vadlīnijas*

Meklētājā ierakstot vaicājumu oriģinālvalodā, tiek atrasts viens vai vairāki rezultāti. Noklikšķinot uz bultiņas, atveras atveidotā personvārda šķirkļi. Personvārda atveide parādās vairākos šķirkļos, ja personvārds var būt gan sieviešu, gan vīriešu vārds, tas var būt gan priekšvārds, gan uzvārds, vai personvārda atveidē pieļaujami varianti. Noklikšķinot uz bultiņas šķirkļa augšējā labajā stūrī, šķirkli var atvērt jaunā cilnē. Šķirkļos norādīta gan pamata literatūra, gan papildliteratūra. Uzklikšķinot uz aktīvās saites, nonākam PDF failā – vai nu konkrētā lappusē, ja tāda norādīta, vai nu uz norādītā avota sākumlapu.
Iespējams arī veikt paplašināto meklēšanu, norādot konkrētas valodas, kurās vēlamies meklēt.
Vaicājumus iespējams rakstīt ne tikai latīņu, bet arī citu alfabētu burtiem, nomainot tastatūras ievades valodu.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

3

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

4

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

5

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

1

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

5

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Personvārdu atveide citā valodā ir vienmēr bijis sarežģīts jautājums. Šī aplikācija noteikti atvieglos šo uzdevumu, kas īpaši būtiski ir žurnālistiem, bet to var izmantot arī citu nozaru pārstāvji.

Papildliteratūra, noteikumi un cita informācija pieejama: https://www.personvarduatveide.lv/sources?locale=lv