This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

E-Laipa: a Latvian language self-study tool for adults / Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem e-Laipa

Publicēšanas datums

2018

Mērķgrupa

LV

Joma

Uzņēmējdarbība un komunikācija
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Angļu
Latviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1

Materiāla tips

Tiešsaistes mācību grāmata / mācību kurss

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika
Pragmatika
Fonētika

Prasmes

Klausīšanās
Runāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Saturiski pašmācības rīks e-Laipa ir saistīts ar drukāto mācību līdzekļu komplektu “Laipa” un atbilst latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstam.
Pašmācības rīks ērti lietojams arī viedtālruņos.
Latviešu valodas pašmācības rīks e-Laipa ir veidots kā elektroniska lietotne — mācību materiālu, testu, uzdevumu un pašpārbaudes materiālu kopa. To ieteicams lietot ar pārlūkprogrammu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge vai Safari.
Latviešu valoda ir noklusētā saskarnes valoda. Ir iespējams kā saskarnes valodu izvēlēties angļu valodu.
Visiem interesentiem bez reģistrēšanās un pieslēgšanās ir pieejams A1 latviešu valodas prasmes līmenim atbilstošais saturs. Lai varētu sekot līdzi savam progresam A1 līmeņa satura apguvē un piekļūt A2, B1 un B2 saturam, lietotājam ir jāreģistrējas: https://elaipa.lv/UserGuide
Mācību līdzeklī ir fonētikas sadaļa, klausīšanās teksti un pašpārbaudes uzdevumi.
12 tēmas:
1. Prieks iepazīties!
2. No visas pasaules
3. Pilsētā un laukos
4. Mana māja un ģimene
5. Kājām, ar trolejbusu, ar lidmašīnu
6. Ikdienas darbi
7. Iepirkšanās
8. Labu apetīti!
9. Brīvais laiks
10. Es ceļoju…
11. Esi vesels!
12. Mācības un darbs
Izmantojams kā papildmateriāls A1 kursam jeb kā pastāvīgs mācību materiāls.
Piemērots pieaugušajiem.

Gadījuma izpēte*

Studenti tiek motivēti izmantot līdzekli kā papildus rīkus pašmācībai un nodarbībās apgūtās vielas un valodu prasmju nostiprināšanai. Skolotāji nevērtē studentu veikumu šajā gadījumā. Tās ir patstāvīgās studijas.
Ja ir vēlme/nepiciešamība vērtēt studentu valodas prasmes, kontroldarbā/ieskaitē pēc tēmas apguves var izmantot līdzīgus uzdevumus.

Vadlīnijas*

A1 kurss pieejams brīvpieejā, A2, B1 un B2 ir jāreģistrējas. Reģistrācijas process ar attēliem pieejams: https://elaipa.lv/UserGuide

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

5

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

4

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

2

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

2

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

4

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

3

Komentāri / Citi dokumenti:
Tas ir standarta rīks, izglītojamie to var izmantot patstāvīgām mācībām, skolotājiem nav iespēju to modificēt vai sekot līdzi izglītojamo panākumiem, taču izglītojamie var redzēt savus rezultātus un kļūdu skaidrojumus. Pozitīvi, ka ir ietverti pdf faili ar teoriju un interaktīvi uzdevumi.

Mācību kurss ir saistīts ar mācību līdzekļiem Laipa: https://valoda.lv/gramatas/pieaugusajiem/#close