This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Najlepsze miejsca do odwiedzania w Polsce

Data publikacji

13.08.2020

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Dziennikarstwo i multimedia
Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2
C1

Rodzaj materiału

Video

Cechy językowe

Słownictwo
Pragmatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Krytyczne myślenie
Czytanie

Opis

Easy Polish to seria filmików online, która dostarcza osobom uczącym się języka polskiego na całym świecie autentycznych materiałów do nauki. Autorzy pokazują język polski takim, jakim mówi się na co dzień na ulicy i wśród przyjaciół w domu. Nagrania publikowane są na kanale regularnie w czwartki o 19:00 i zawierają rozmowy z ludźmi z różnych miast w Polsce, poruszając szeroki zakres tematów i poziomów płynności. Nagrania opatrzone są napisami w języku angielskim i polskim, dzięki czemu uczący się mogą śledzić rozmowę nawet wtedy, kiedy native speakerzy mówią w swoim normalnym tempie.
Na prezentowanym na portalu kanale YouTube, studenci i nauczyciele mają łatwy dostęp do materiałów z napisami w języku polskim i angielskim.
https://www.easypolish.org/

Studium przypadku

Proponowany materiał można obejrzeć na kanale Youtube i opiera się na pytaniach zadawanych zwykłym Polakom w różnym wieku na ulicy. Jest on przydatny dla osób z zaawansowaną znajomością języka polskiego, ale nauczyciel powinien zwrócić uwagę na pewne osobliwości wymowy, a nawet na pewne błędy w wypowiedzi. Powinien zaprosić do oglądania materiału w sekwencjach (materiał ma około 9 minut), wyjaśniając po każdej sekwencji słownictwo i gramatykę. Ponieważ respondentami nie są filolodzy, lecz zwykli ludzie, uczący się mają w ten sposób kontakt z językiem mówionym.
Ciekawym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, są różnice w mentalności. Dla niektórych Polaków miejsca warte odwiedzenia dla obcokrajowców to góry, jeziora, rezerwaty przyrody (piękno przyrody). Dla innych są to miasta z ich ofertą kulturalną.
Materiały wideo są przydatne do rozwijania umiejętności konwersacyjnych, ale w scenariuszu nauczania powinny im towarzyszyć wyjaśnienia dotyczące fonetyki, słownictwa i gramatyki.

Wytyczne

Lektor zapowiada temat dyskusji (Najlepsze miejsca do odwiedzania w Polsce) i podaje studentom adres YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=oGo_roKimzw

1. Studenci oglądają materiał (około 10 minut) i zapisują, korzystając z polskich i angielskich napisów, wyrażenia, trudności.
2. Lektor zachęca studentów do zastanowienia się nad odpowiedziami udzielanymi przez rozmówców i wybrania tej odpowiedzi, która ich zdaniem jest najciekawsza.
3. Następnie prowadzący inicjuje rozmowę kierowaną, prosząc o refleksję na temat: a) wieku respondentów, b) wykonywanego przez nich zawodu (czego mogą się domyślić z filmu). W jaki sposób pandemia zmieniła sytuację w turystyce? Jakie są niektóre z konsekwencji ograniczeń? Jakie są nowe możliwości?
4. Uczniowie mają za zadanie zastanowić się, w jaki sposób pojęcie "Najlepsze miejsca do odwiedzenia" jest rozumiane w kulturach, z których pochodzą. Jakie różnice kulturowe dostrzegają? Które z nich uważają za najważniejsze?


Inne zajęcia

1. Studenci zostają zachęceni do pracy w grupach 3 lub 4 osobowych, w rolach pytających, respondentów i do nagrania materiału (audio, video) trwającego 5 minut każdy, na temat miejsca, które ich zdaniem warto odwiedzić.
2. Wspólnie z lektorem studenci wyszukują w Internecie i analizują prezentację jednego z miejsc wymienionych przez respondentów.
3. Zostają zaproszeni do zastanowienia się i dyskusji na temat "Co ciekawego dla Polaków może przyciągnąć również zagranicznych turystów?".

https://wawel.krakow.pl/co-zwiedzac

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Filmiki mają zazwyczaj od 6 do 10 minut długości i są tworzone spontanicznie, a czasem nawet z humorem. Ich zaletą jest to, że pozwalają uczącym się słuchać języka polskiego mówionego na ulicy, jednocześnie pokazując im obrazy różnych miast i ludzi w różnym wieku.
Nie wszystkie odcinki są równie interesujące, niektóre z nich pokazują, że rozmówcy mają trudności z wypowiadaniem się w języku ojczystym. Ale nawet te materiały wideo mogą być interesujące dla uczących się języka polskiego, ponieważ obalają stereotyp kompetentnego językowo "native speakera" i dostarczają studentom rzeczywistych sytuacji komunikacyjnych.
Epizody te mogą być wykorzystywane od poziomu B2 zarówno do nauki indywidualnej, jak i w klasie.
Website of the Teaching Source:
Visit