This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Jakie blogi czytasz

Data publikacji

30.06.2020

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B1

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku
Zasoby przewodnie (kurs online/podręcznik)

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Czytanie

Opis

To ciekawy temat dla uczących się, z których wielu regularnie pisze blogi (nawet o nauce polskiego i swoich doświadczeniach w Polsce).
Ten podcast z serii HelloPolish zawiera dyskusję na temat blogowania. Wymienione są różne rodzaje blogów (ekonomiczne, o przemysłach kreatywnych czy prawie). Autorka wprowadza w swoim tekście potoczne terminy z prawa, dziennikarstwa, ekonomii, nie komponując faktycznego tekstu specjalistycznego.
Lekcja składa się z materiału audio (do pobrania w formacie MP3) oraz skryptu podcastu, który zawiera również listę terminów (do pobrania w formacie PDF).
Materiał jest przystępny, może nieco poniżej reklamowanego poziomu B1. Proponowany temat jest jednak interesujący dla młodych słuchaczy i może być włączony do scenariusza zajęć dla studentów dziennikarstwa, prawa, ekonomii i innych.

Studium przypadku

Podcast o blogowaniu przyciągnął uwagę uczniów, ponieważ wielu z nich czyta blogi, a nawet je pisze. Materiały są przydatne, należy je uzupełnić o wyjaśnienia słownictwa i gramatyki. Zaletą jest to, że do podcastu dołączony jest tekst w formacie pdf, który można pobrać za darmo.
Polski lektor zestawia listę co najmniej 7 specjalistycznych terminów, podaje kolokacje i opisy kontekstów. Zwraca uwagę uczniów na różnice między rejestrami, potocznymi i oficjalnymi lub administracyjnymi.
Materiał jest zintegrowany z większym scenariuszem nauczania (który może być realizowany na dwóch kolejnych lekcjach), mającym na celu rozwijanie umiejętności konwersacyjnych i stosowania terminów specjalistycznych.
Wykorzystując podcast, nauczyciel zachęca uczniów do zadawania pytań o rolę blogów.

Wytyczne

Wykładowca przedstawia platformę, wybrany podcast i zaprasza uczących się do pobrania zarówno tekstu pdf jak i materiału Mp3 na swój laptop lub telefon.
1. Wykładowca omawia tytuł, zaprasza uczących się, aby na zmianę odpowiadali na pytania Do you read blogs? / Czy piszecie blogi?
2. Wykładowca proponuje uczniom wysłuchanie podcastu (ok. 6 minut) i wyjaśnia użyte terminy oraz wyrażenia, które pojawiają się w tekście.
3. Korzystając z tekstu podcastu w formacie pdf, wykładowca zaprasza uczniów do czytania i wskazywania nieznanych słów.
4. Uczniowie są zapraszani do dyskusji na temat swoich doświadczeń z blogami, polecają blogi, które przeczytali. A ci, którzy piszą/pisali blogi, proszeni są o opisanie swoich doświadczeń.
Podcast jest bardzo przydatny do rozwijania umiejętności mówienia przez uczących się w języku polskim, także z użyciem specjalistycznych terminów.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

4

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

5

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Podcasty są prezentowane w przystępny sposób i poruszają aktualne tematy, które mogą zainteresować studentów z kilku kierunków, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka polskiego. Plusem jest to, że nie trzeba się rejestrować na platformie, a audio i tekst można pobrać na swój komputer. Minusem może być bardziej kolokwialny ton podcastu oraz fakt, że wyjaśnień gramatycznych jest wyjątkowo mało.
Podane słownictwo jest przydatne. Konieczne są jednak wyjaśnienia słownictwa i gramatyki udzielane przez nauczyciela. Materiał na blogach może być wykorzystany w klasie jako część większego scenariusza nauczania i może być polecany do indywidualnej nauki.
Website of the Teaching Source:
Visit