This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Moja praca jest interesująca/My work is interesting

Data publikacji

2019 - 2021 Erasmus+ Programme https://polski.info/pl

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Biznes i komunikacja

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

A2

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku
Zasoby przewodnie (kurs online/podręcznik)

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Czytanie

Opis

Projekt ten był współfinansowany w ramach programu Erasmus+ (2019-2021).
Jest to dobrze zbudowana platforma oferująca darmowe lekcje dla poziomów A0, A1, A2.
Po bezpłatnej rejestracji na platformie uczniowie mogą uzyskać dostęp do materiałów do nauki. Posiadają one nagrania audio, tekst lekcji oraz możliwość automatycznego sprawdzenia tłumaczenia na język angielski niektórych terminów poprzez wybranie odpowiedniego słowa.
Platforma ma intuicyjny wygląd i jest łatwa w użyciu, zarówno do nauki indywidualnej, jak i w klasie. W menu studenci znajdą tłumacza online oraz wirtualną klawiaturę.

Nagrania audio są dobre, o standardowej wymowie, bez elementów regionalnych.
Najważniejsze kategorie gramatyczne są przedstawione w specjalnych rozdziałach w odpowiedniej sekwencji, do której można przejść z menu.
W tej części, jednakże, objaśnienia są w całości w języku polskim, co jest nie do zrozumienia dla studentów na poziomie A2. Możemy uznać, że jest to przewodnik dla lektorów, a nie dla studentów.

Studium przypadku

Oczekiwanie na zatwierdzenie

Wytyczne

Lektor zapoznaje studentów z platformą i sposobem rejestracji, opisuje kroki, które należy wykonać oraz menu.
Prowadzący przedstawia temat jednostki lekcyjnej - Moja praca jest interesująca/ My work is interesting.
1. Studenci słuchają sekwencji audio (około 1 minuty).
2. Następnie czytają dialogi i listę słów.
3. Moduł zawiera 10 quizów (rozumienie tekstu, rozpoznawanie form czasowników, porównywanie stopni przymiotników, budowa prostych zdań). Uczniowie rozwiązują quizy i automatycznie otrzymują wynik. W razie potrzeby nauczyciel udziela dodatkowych wyjaśnień.
Uwaga: Lektor musi uważać, aby nie wprowadzać dyskomfortu poprzez ujawnianie wyników uzyskanych w quizach. Są one znane tylko danemu studentowi.
4. Prowadzący utrwala poznane pojęcia dotyczące pracy, kontraktów, projektów poprzez dialog kierowany z studentami.
5. W celu utrwalenia słownictwa prowadzący może zaproponować inne quizy i zadania.
Wyrażenia i słownictwo
Co dzisiaj robiłaś/robiłeś?
Skończyłam pracę nad [...].

To dobra wiadomość.
Masz rację.
To była najnudniejsza [...].
Czy masz nowy [...]?
Zdecydowałam się na [...].
Lepszy niż ten stary.
Praca jest [...].
Przed południem pracowałem na budowie.
W południe pojechałem do biura.
Czy praca w biurze jest lepsza czy gorsza?
Moim zdaniem gorsza.
Co robiłeś po południu?
Z kolegą pracowaliśmy nad [...].

Inne zajęcia
Zachęcamy studentów do przeszukiwania Internetu i czytania krótkich ogłoszeń o pracę.
Studentom proponuje się wypełnienie Europas CV w języku polskim i podkreślenie swoich głównych cech.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

4

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

5

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Każda część zawiera nagranie tekstu o długości około jednej minuty, sekwencję wprowadzającą (przedstawienie sytuacji i bohaterów), tekst dialogu. Po tekście znajduje się lista terminów i wyrażeń oraz lista synonimów. Klikając na strzałkę, studenci przechodzą z jednej sekwencji rozdziału do następnej.
Każda lekcja zawiera ćwiczenia na rozumienie tekstu (prawda/fałsz), quizy (z obrazkami, tekstem i dźwiękiem). Bardzo przydatne są ćwiczenia na rozumienie sekwencji dźwiękowych i rozpoznawanie form słownych. Quizy mają możliwość powtarzania.
Wymagania niektórych quizów nie są jednak dostatecznie wyjaśnione, mogą być wydedukowane przez kogoś z doświadczeniem w nauczaniu. Innym problemem jest fakt, że ani lektor, ani student nie mogą w prosty sposób wybierać quizów, ponieważ przejście do nowego zależy od rozwiązania poprzedniego.
Website of the Teaching Source:
Visit