This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Eesti keele põhisõnavara sõnastik / Basic Estonian Dictionary

Ilmumise kuupäev

2014

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Rahvusvahelised suhted
Õpetajate koolitus

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

A2
B1

VAHENDI tüüp

Helisalvestus
Õpik/veebipõhine õppekursus
Pilt/ interaktiivse sisuga harjutus
Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika
Foneetika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Kirjutamine
Lugemine

KIRJELDUS

Nagu materjali veebikirjeldus ütleb, on see peamiselt leksikograafiline ja sisaldab 5000 sageli kasutatavat sõna, mida on selgitatud lihtsas keeles. Tegelikult on see siiski midagi enamat kui lihtsalt sõnastik. Veebilehel, kus materjal asub, on kahte tüüpi tegevuspakette: PDF-failid ja veebilehed. PDF-pakid on: „Kasutusjuhend“, „Pildilehed“, „Õppelehed“, „Riigid ja rahvad“, „Grammatikatabelid“ ja „Õpetajale“. Veebiosa koosneb lehest „Sõnastikust“, samuti kahest tegevusvaldkonnast „Pilt ja heli“ ning „Mängime“. Avalehel on ka otsing, kus üksikuid sõnu saab otsida kolme põhimõtte järgi: sõna, tähendused ja igalt poolt. Materjali töötas riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu“ raames välja Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvuses olev Eesti Keele Instituut.

Juhtumiuuring

Materjalis liikumine on üsna lihtne. Vaataja võib jääda avalehele ja otsida vajalikku sõna, sisestades lähteüksuse selleks ette nähtud kohta, või klõpsata otsingu kohal ja all mis tahes aktiivset linki, mis viib tegevustega veebilehele või avab allalaaditavad paketid. Materjalis liikumine on üsna lihtne. Vaataja võib jääda avalehele ja otsida vajalikku sõna, sisestades lähteüksuse selleks ette nähtud kohta, või klõpsata otsingu kohal ja all mis tahes aktiivset linki, mis viib tegevustega veebilehele või avab allalaaditavad PDF-failid. Saadaval on kaks piltsõnastikku – võrgus ja võrguühenduseta (allalaaditav) –, võrgus olevas piltsõnastikus on rohkem lehti. Õppelehed või grammatikatabelid viitavad iseseisvamale õppimisele, kuid neid võib kasutada ka klassiruumis.

JUHISED

Materjalis liikumine on üsna lihtne. Vaataja võib jääda avalehele ja otsida vajalikku sõna, sisestades lähteüksuse selleks ette nähtud kohta, või klõpsata otsingu kohal ja all mis tahes aktiivset linki, mis viib tegevustega veebilehele või avab allalaaditavad paketid.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

4

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

4

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

4

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

2

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

3

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjal ei vaja erilisi tehnilisi nõudeid. Enamikku materjale saab PDF-vormingus alla laadida ja hiljem edukalt kasutada. Võimalik on nii iseseisev kui ka klassiruumis õpe. Õpilastele võib materjale anda ka allalaaditavate failide või veebitegevustena. Kuigi veebitegevused on üsna piiratud, pakuvad need siiski mõnusat vaheldust, sest võimaldavad nii teabe- kui ka viktoriinipõhist õppimisviisi. Seal saab harjutada ka asjakohaste leksikaalsete üksuste hääldamist. Kirje „Õpetajale“ all olev allalaaditav fail sisaldab ettepanekuid selle kohta, kuidas klassitööd korraldada. „Õppelehed“ pakuvad rikkalikku teemavalikut alates kellaaja ütlemisest kuni CV kirjutamiseni. Materjali üks võimalik ebamugavus on see, et PDF-failid on ainult eestikeelsed ning erinevalt põhilehel olevatest ingliskeelsetest juhistest ei sisalda need ingliskeelseid juhiseid ega kirjeldusi.