This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Inglise-eesti biokeemia sõnaraamat / English-Estonian Biochemistry Dictionary

Ilmumise kuupäev

n/a

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Bioteadus

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

inglise

Õppija soovitatav CEFR tase

B1
B2
C1
C2

VAHENDI tüüp

Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara

Oskused

Rääkimine
Lugemine

KIRJELDUS

Materjal on loetelu ligi 1000st loodusteaduste valdkonda kuuluvast terminist, mis on loetletud tähestiku järjekorras. Veebilehel oleva teabe kohaselt rahastas sõnastiku väljatöötamist Haridus- ja Teadusministeerium. Materjali nimi on veebilehel mõnevõrra eksitav: lehel on kirjas, et tegemist on eesti-inglise biokeemia valdkonna sõnastikuga, kuid traditsioonilisest vaatenurgast on tegu pigem inglise-eesti biokeemia terminisõnastikuga.

Juhtumiuuring

Materjal on biokeemia terminisõnastik. Veebileht, millel sõnastik asub, saab ühel lehel valida 10, 30, 50, 100, 200 või 500 üksuse vahel. Iga termini peale saab klõpsata: sellisel juhul kuvatakse uuesti sama terminipaar (lähtetermin inglise keeles ja sihttermin(id) eesti keeles), kuid suuremas kirjas ning esitatud on lühiteave termini allika kohta, nt „Kogumik: Biokeemia sõnastik / valdkonnad: Medicīnas zinātnes. Farmācija. Veterinārmedicīna, Medicine and pharmacy“. Paremal on klõpsatav nool, kuid sellel klõpsates kuvatakse sama teave eraldi lehel.

JUHISED

Eestikeelsete vastete leidmiseks vaadake lehe vasakus servas olevat ingliskeelset loetelu. Kui soovite termini allikat vaadata, klõpsake vastaval real. Kui soovite, et terminid ilmuksid eraldi lehel, klõpsake uuesti paremas ülanurgas oleval noolel „Ava“.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

2

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

3

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

1

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

1

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

3

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

1

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

1

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

2

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

3

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Materjali nimi on veebilehel mõnevõrra eksitav: lehel on kirjas, et tegemist on eesti-inglise biokeemia valdkonna sõnastikuga, kuid traditsioonilisest vaatenurgast on tegu pigem inglise-eesti biokeemia terminisõnastikuga. Kuna erialasõnastikud ei pruugi olla kohe saadaval, võib see olla kasulik loodusteadlastele.