This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Eesti keele oskus rahukorpuse vabatahtlikele Eesti Vabariigis / Estonian Language Competencies for Peace Corps Volunteers in the Republic of Estonia

Ilmumise kuupäev

1992

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Rahvusvahelised suhted
Turism

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

inglise

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2

VAHENDI tüüp

Õpik/veebipõhine õppekursus

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika

Oskused

Rääkimine
Lugemine
Mediation

KIRJELDUS

Kuigi see materjal on üsna vana, saab seda kasutada sissejuhatusena eesti keele õppimisse nii klassiruumis kui ka iseseisvalt. Materjal eeldab pädevuspõhist lähenemisviisi, mistõttu on esikohal õpetatavate keeleüksuste funktsionaalsus. Õpiku sissejuhatuses nimetavad autorid selle sihtrühma: motiveeritud täiskasvanud õppijad, kes vajavad esimestel riigis viibimise kuudel algtaseme eesti keelt. Materjalis on 14 teemapõhist peatükki ja päris palju lisasid, mille hulgas on ka minisõnastikud. Kuna ainult viimane peatükk käsitleb just rahukorpusele mõeldud sõnavara, võib õpikut kasutada igaüks, kes hindab traditsioonilisemat õppimist.

Juhtumiuuring

Kuna materjal eeldab pädevuspõhist lähenemisviisi, alustab õppija kohe praktiliste vajadustega seotud keele õppimisest. Temaatiliste peatükkide osad on üsna lühikesed (autorite sõnul valmis materjal vähem kui nelja kuuga), kuid informatiivsed. Õppijat ei küllata teabega üle, mis on pigem eelis. Arvestades selgituste lühidust, pakub õpik dünaamilist õpikeskkonda, kus õppija saab kiiresti omandada põhilise keeleoskuse. Mõnes kohas on esitatud ka kõnekeelseid väljendeid ja üldkasutatavaid vanasõnu. Kui muud materjalid ei ole kättesaadavad, on see raamat algajale hea juhend.

JUHISED

Materjali saab kasutada iseseisvalt. See ei vaja välisühendusi ega muid vahendeid. Materjal näib olevat segu vanaaegsest keeleõpikust ja vestmikust. Lugemistekstid ja ülesanded on meeldivad ning tutvustavad samal ajal vajalikku sõnavara uues riigis orienteerumiseks.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

3

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

1

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

1

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

2

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

2

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

3

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Hoolimata oma vanusest on see üsna hea õpik. Igas peatükis tutvustatakse põhisõnavara, grammatikat ja hääldust koos praktiliste harjutustega. Teemadel on kenad sissejuhatused, mis kirjeldavad igapäevaolukordi või teatud tahke rahvuskultuurist (ehkki väljalaskeaega arvestades võib see olla vananenud). Iga peatüki alguses on esitatud kindlad pädevused (st tunni eesmärgid). Raamatu teemad on: enda esitlemine, klassiruumis käitumine, võõrustaja või perega suhtlemine, teabevahetus, toit, raha, transport, juhised, ostlemine, sotsiaalsed olukorrad, ühiskondlikud teenused, töökohal, meditsiin, enda tutvustamine (II). Lisades on lisateave olulisema grammatika kohta ja need sisaldavad ka mitmeid sõnastikke, nagu värvid, riigid, numbrid jne.