This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Language Road Educational Tool 'KEELETEE'

Ilmumise kuupäev

n/a

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Finantsid
Kunst ja muusika
Bioteadus
Äri ja kommunikatsioon
Inseneriteadus
Rahvusvahelised suhted
Ajakirjandus ja multimeedia
Õigus
Meditsiin ja hooldus
Jätkusuutlikkus
Õpetajate koolitus
Turism

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

inglise
eesti
mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

B1

VAHENDI tüüp

Harjutus
Helisalvestus
Õpik/veebipõhine õppekursus
Laboritöö
Pilt/ interaktiivse sisuga harjutus
Simulatsioon
Test
Videosalvestus

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika
Pragmaatika
Foneetika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Lugemine

KIRJELDUS

Vastavalt ühise projektialgatuse veebi esilehel (https://www.keeletee.ee/index_en.html, vajutage LOE PROJEKTI KOHTA) kirjas olevale, on KEELETEE edasijõudnud õppijale, kes tahab jõuda B1-tasemele, e-õppe keelekursus. KEELETEE kodulehele sisenedes saab külastaja kogu kursuse sisu, mis on loetletud inglise või vene keeles ning sorteeritud teemade kaupa. Teemal klõpsates jõuab külastaja vastava sisuni. Olenevalt õppetunnist võib see olla kuulamise ja kordamise harjutus, dialoogi simulatsioon, video või isegi lõpukontroll. Pange tähele, et avatud režiimis on ilma registreerimiseta saadaval ainult mõned teemad. Kui olete registreerunud (registreerimine on tasuta, ühendus teie Google'i kontoga on saadaval), pääsete ligi ka teistele õppetundidele.

Juhtumiuuring

Olen läbi vaadanud mitmeid kursuse lehekülgi alates selle põhilehest https://www.keeletee.ee/et/kursusekaart. Iga uus leht avaneb sujuvalt ning kokkuvõttes on seal palju erinevaid tegevusi. Igal lehel harjutatakse teatud teemat. Kursuse materjalid on enamasti koostatud interaktiivses vormis, kui õppijal palutakse valida vastav pilt, koostada sõna või kuulata fraasi ning esitada vastus inglise või vene keeles sõnastatud vihje abil. Helisalvestisi saab esitada mitu korda, nii et õppevahend pakub kasutajale mugavat platvormi oma oskuste järkjärguliseks arendamiseks ja parandamiseks.

JUHISED

1. minge https://www.keeletee.ee/index_en.html
2. valige ADVANCED/B1, teid viiakse https://www.keeletee.ee/en/coursemap
3. valige teema, mida soovite praktiseerida, vajutage vastaval real.
4. teid suunatakse uuele lehele, mis sisaldab asjakohaseid materjale. Alumisel real võivad olla lisanupud (nt OK) ja nooled, mis aitavad teil õppetunnis navigeerida.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

4

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

4

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

2

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

3

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

4

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

4

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
See on suurepärane palju erinevaid tegevusi pakkuv ressurss. Üks olulisemaid ressursi eeliseid on see, et see sisaldab tõhusaid simulatsiooniharjutusi, kui õppijal palutakse esmalt öelda antud fraas eesti keeles (fraasi lähtekeeleks on kas inglise või vene keel) ning jäädvustada (isagi saab kasutada viipa mikrofonisse rääkimiseks) oma varianti, et seejärel nuppu OK vajutades õiget eestikeelset versiooni kuulda ja järele korrata. See loob tõhusa harjutuskeskkonna, kus abi on koheselt kättesaadav. Õppurile, kes ei ole veel jõudnud B1 keeleoskustasemele, võib ressursi kasutamine olla keerulisem. Aga siis saab ta esmalt läbida sama projekti raames pakutava baaskursuse, mis on kättesaadav kodulehel https://www.keeletee.ee/index_et.html), valides vasakult ALGAJAD / KEELEKLIKK.