This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Belső hang

A megjelenés dátuma

2015

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
kritikai gondolkodás

Leírás

Ez a tananyag egy online, hatnyelvű pedagógiai szakszótár egyik feladata, ami a magyar felsőoktatás egyik legismertebb egyeteme az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának honlapján található. A feladat kiválóan használható a tanárképzésben a közép és felsőfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók számára, akiknek szükséges fejleszteni a szövegértés, beszédkészség, kritikai gondolkodás képességét és pedagógiai szakszókincsüket. A tananyag mind az oktató, mind a hallgatók munkáját segíti: az oktató könnyen be tudja illeszteni a Hatnyelvű Pedagógiai Szótárt az órák menetébe és a diákok önállóan tudnak reflektálni a saját érzelmeikre, önismeretükre és empatikus képességükre, amit feladatban gyakoroltak.

Esettanulmány

A Károli Közösségi Napokon, az Őszi Tréninghéten lesz ez a feladat kipróbálva. A Károli Közösségi Napokat minden félévben az őszi és a tavaszi szünet előtt tartják. Ezeken az alkalmakon különféle előadásokat szerveznek a hallgatók számára tanulmányi területükhöz és jövőbeli szakmájukhoz kapcsolódóan, amelyeket professzoraik vagy szakterületük elismert szakemberei tartanak. Az Egyetem nagy hangsúlyt fektet az aktív és változatos diákéletre.

Útmutató

A hallgatók párban dolgoznak és elsőként az önismeret és az empátia fontosságáról beszélgetnek. Aztán kiválasztanak egy szereplőt a képről/történetből, amit a kezükbe kapnak.
Kérdezze meg a következő kérdéseket a diákoktól:
Milyen a kapcsolatuk a kiválasztott és a partnerük által kiválasztott szereppel? Képzeljék el, milyen lenne, ha a belső hangok kommunikálnának a valóságban!
Gyűjtsék össze a hallgatókkal együtt az ismert és ismeretlen szavakat a témával kapcsolatban. A tanulók magyarázzák el a csoportban, miért választották a szereplőjüket.
1. Magyarázza el a feladatot a hallgatóknak, akik kiválasztják, ki játszik egy szereplőt és ki játssza a belső hangját. A diákok a feladat során gyakorolják az új szókincset és fejlesztik a beszédkészségüket.
2. A hallgatók elolvassák a történetet vagy megvizsgálják a képet.
3. A "szereplők” eljátsszák a szerepüket és a “belső hangok” kimondják a gondolataikat. A szerepjáték közben a diákok gyakorolják az új szókincset.
4. A hallgatók körben ülnek és megosztják az érzéseiket, gondolataikat a szerepjátékról és a belső hangokról, és arról mit tanultak ebből.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
A feladat jól illeszkedik az oktató és a hallgatók pszichológiai és kommunikációs igényeihez; kreatív és informatív egyszerre. Mivel a feladat elvégzése közben a hallgatók sok szakszókincset használnak az empátiával, önismerettel kapcsolatban ezért a feladat kiválóan alkalmas a fejlődésre. Az empátia és önismeret témakörök erőteljesen motiválhatják a tanulókat arra, hogy jobban megismerjék magukat és megértsék egymást,az idegennyelv használata ebben a szituációban eszköz, de természetesen fejlődnek az idegen nyelvi készségeik is. - Az empátia és önismeret témakörök- melyek elengedhetetlenül fontosak a tanárképzésben- viszonylag új fogalmak; használatuk a tanórákon innovatív és többféle, kreatív módon történhet. Mivel az online szótár 6 nyelvű, ezért rendkívül könnyen lehet más idegennyelveken is használni. A témakörök kiválóan alkalmasak a tanulók önreflexiójának megfigyelésére, viszont nem annyira a szakszókincs ellenőrzésére, mérésére. A tartalom könnyen az oktató és a tanulók igényeihez, nyelvi szintjéhez szabható. Az online pedagógiai szótárt nagyszerűen lehet szakmai célokra használni. A szakszókincs fejleszti a tanulók pedagógiai szakmai tudását, szókincsét. Az online szótár könnyen elérhető az interneten, a keresőszavak beírásával.
A tananyag weboldala:
Visit