This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

39 interkulturális játék

A megjelenés dátuma

2015

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
kritikai gondolkodás
írás
olvasás

Leírás

Ez a tananyag a magyar felsőoktatás egyik legismertebb egyeteme az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pedagógiai honlapján található, és kiválóan használható a tanárképzésben a közép és felsőfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók számára, akiknek szükséges fejleszteni a szövegértés, beszédkészség, kritikai gondolkodás képességét és pedagógiai szakszókincsüket. A tananyag mind az oktató, mind a hallgatók munkáját segíti: az oktató könnyen be tudja illeszteni a játékokat az órák menetébe és a diákok önállóan tudnak reflektálni a pedagógiai és interkulturális kompetenciáikra, amit a projekt során gyakoroltak.

Esettanulmány

A tananyagon alapuló projekt a következő szemeszterben lesz kipróbálva és a tanulók tudása a pedagógiai témákkal kapcsolatban félév végi Zh-ban lesz felmérve. A projekt során gyűjtött pontok beszámítanak a Zh eredményébe.

Útmutató

Bemelegítés:
A hallgatók nagy csoportban dolgoznak és elsőként az interkulturális intelligencia, kompetencia fontosságát vitatják meg. Azután közösen összegyűjtik ennek a témakörnek a legfontosabb szókincsét.
1. Magyarázza el a feladatot a hallgatóknak, akik 4 fős csapatokban fognak dolgozni. Minden csapatnak 8 játékot kell választani (összesen 39+1 témakör van, minddel kell foglalkozni).
2. Házi feladatként minden tanulónak kell írni egy 300 szavas reflexiót a csapat játékairól (összesen 8 reflexiót) és feltöltik a közös online platformra (pl. Trello, Padlet, Jamboard ), hogy minden diák láthassa és használhassa őket. A határidő három hét. A diákok a feladat során gyakorolják az új pedagógiai, interkulturális szókincset és az íráskészségük is fejlődik..
3. Az órán minden csapat tart egy 90 perces órát az elkészített anyagokból, játékaikból. Legalább 4 játékot kell, hogy tartalmazzon az óra. A többi diák osztályként szerepel az órán.
4. Azok a tanulók, akik osztályként szerepeltek, írnak a játékokról, az óráról egy reflexiót és feltöltik a közös online platformra (pl. Trello, Padlet, Jamboard ) a határidő a következő nap. A játék közben a diákok gyakorolják az új szókincset, szövegértési és prezentációs készségüket is. Az írásokért pontokat kapnak, ami beszámít a félév végi Zh eredményébe.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
A projekt jól illeszkedik az oktató és a hallgatók pszichológiai és kommunikációs igényeihez; kreatív és informatív egyszerre. Mivel a projekt elvégzése közben a hallgatók sok szakszókincset használnak az interkulturális intelligenciával, kompetenciával kapcsolatban ezért a feladat kiválóan alkalmas a fejlődésre. A interkulturális intelligencia fogalma erőteljesen motiválhatja a tanulókat arra, hogy jobban megismerjék a jövőbeli hivatásukat, az idegennyelv használata ebben a szituációban eszköz, de természetesen fejlődnek az idegen nyelvi készségeik is.- A szakmai pedagógiai témakörök és a projekt alapú tanulás - melyek elengedhetetlenül fontosak a tanárképzésben- viszonylag új fogalmak; használatuk a tanórákon innovatív és többféle, kreatív módon történhet. - Mivel számos hasonló témájú online könyv található angolul az interneten , ezért könnyen lehet más idegennyelveken is használni ezeket a témákat, játékokat. A témakörök kiválóan alkalmasak a tanulók önreflexiójának megfigyelésére és a szakszókincs ellenőrzésére, mérésére. A tartalom könnyen az oktató és a tanulók igényeihez, nyelvi szintjéhez szabható. A könyvet nagyszerűen lehet szakmai célokra használni. A szakszókincs fejleszti a tanulók pedagógiai és szakmai tudását, szókincsét. Az online szótár könnyen elérhető az interneten, a keresőszavak beírásával.
A tananyag weboldala:
Visit