This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

A pedagógiai szakirodalom feltárása

A megjelenés dátuma

2019

Célcsoport

hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

pragmatika

Készség(ek)

kritikai gondolkodás

Leírás

Ez a power point bemutató a Pedagógiai kutatások kurzushoz kapcsolódik. Osztálytermi tananyag, melynek célja a vita és a közös értelmezés. Lehet felhasználni a kurzus elején, mivel egy sor hasznos pedagógiai szakkifejezés jelentését tisztázza. A prezentációt megkapják a hallgatók az óra előtt, így elolvashatják, kérdéseket és megjegyzéseket fogalmazhatnak meg az óra előtt. Az óra alatt a tanár is feljegyezhet kérdéseket és kiegészítő megjegyzéseket az órai vita alapján vagy külön dián vagy a prezentációba építve. A hallgatók használhatják a prezentációt referencia-anyagként is a kurzus egésze folyamán. Ily módon a hallgatók részt vesznek az anyag tovább-fejlesztésében és a kurzus végén véleményezhetik az anyagot.

Esettanulmány

Ez az anyag a tanítóképzésben , BA kurzusokon használható 15-20 fős csoportokban. A tanár a hallgatók rendelkezésére bocsátja a prezentációt az óra előtt. A hallgatók felkészülnek az órára az anyag értelmezésével és kérdésekkel. Esetleg néhány kifejezés még nem ismert számukra anyanyelven sem. Az óra a tanári prezentációval kezdődik. Mielőtt egy-egy dián túlhaladnak, a csoport meggyőződik arról, hogy mindenki megértette és szakmailag értékelni tudja azaz később használni tudja a kifejezéseket. Ezt az anyagot eddig kétszer tanították (egyik online kurzus volt a Covid-járvány miatt) és jó kezdésnek bizonyult a hallgatók szaknyelvi magabiztosságának kialakításában.

Útmutató

- Lehetőség arra, hogy a szeminárium/óra előtt átnézhessék a hallgatók az anyagot.
- Az anyag arra készteti a hallgatókat, hogy kialakítsák a saját értelmezésüket az anyaggal kapcsolatban.
- Ugyan a csoportvita nagyon fontos és hasznos ebben az anyagfeldolgozásban, a frontális tanítás és tanári visszajelzés nagyon fontos, hogy minden hallgató a közösen kialakított egyértelmű ismeretanyaggal hagyja el az órát, és ezt tudja alkalmazni a következő órákon.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

4

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

4

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

3

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

4

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Meglehetősen gyakoriak a 4-es értékelések, mert ez látszólag egy egyszerű ppt prezentáció. Ugyanakkor fontos, hogy ez egy jó gyűjteménye a hasznos pedagógiai szakkifejezéseknek, pedagógiai szituációkban és szakmailag is értelmezhető környezetben. Ez a kurzusnak egy fontos része, mivel alapvető fogalmakat és kifejezéseket értelmez és magyaráz. A kutatásmódszertani fejlesztésben a szakkifejezések helyes használata alapvető.
Az anyag előnye, hogy könnyen fejleszthető, akár az órán is, ezért hasznos eszköze lehet a szaknyelvi fejlesztésnek. Az anyag minden nehézség nélkül átalakítható más nyelvű szaknyelvi programmá.
A tananyag weboldala:
Download