This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Lovasterápia

A megjelenés dátuma

10th June, 2021

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2
C1

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)
videó

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
írás
olvasás

Leírás

A forrás a megbízható, prominens szervezet, a Magyar Lovasterápia Szövetség honlapján érhető el. Megfelel a magyart idegen nyelvként tanuló, közép- és felsőfokú nyelvtudással rendelkező diákok igényeinek, valamint a magyar anyanyelvűek szaknyelvi kompetenciáit is hatékonyan segíti a tanárképzésben. Az anyag fejleszti az olvasási és szövegértési készségeket, a táblázatok értelmezésének képességét, ugyanakkor bővíti a tanulók technikai szókincsét és szakmai tudását. Gyakorlati információkat nyújt a lovasterápiáról. A tananyag segíti mind az oktatót, aki osztálytermi környezetben dolgozhatja fel, illetve a tanulókat, akik akár önállóan is tanulhatnak belőle. A forrás vitathatatlanul hozzájárul a lovasterápia speciális területe iránt érdeklődő, tanárképzésben résztvevő jelöltek képzéséhez.

Esettanulmány

A tananyag tesztelhető osztálytermi környezetben, de házi feladatként, projectmunkában is feldolgozható. A tanulókat be lehet vonni a lovasterápiáról szóló weboldal áttekintésébe, a szövegek elolvasásába, a videó megtekintésébe, a táblázatok értelmezésébe, valamint a szakmai szókincs gyűjtésbe, amely a magyar lovasterápia céljaiba és struktúrájába enged betekintést. A szövegeket olvasva, a grafikont és a táblázatokat tanulmányozva, illetve a kapcsolódó videó megtekintése kapcsán a tanulók pár- és csoportmunkában oszthatják meg tudásukat egymással, használva az elsajátított szakmai terminológiát. A Magyar Lovasterápia Szövetség céljainak és struktúrájának megértése hozzájárul a tanulók szövegalkotásához a lovasterápia szakma keretein belül. Zárófeladatként megoszthatják tapasztalataikat ebben a sajátos témakörben, valamint elmondhatják ismereteiket az állatasszisztált terápia egyéb formáiról.

Útmutató

Kérjük, készítsen egy ellenőrző listát/ útmutatót a tananyag használatáról.
Bemelegítő feladat: A tanulók megosztják ismereteiket az állatasszisztált terápiáról általában, középpontba helyezve az előnyeit és az esetleges hátrányait ennek a viszonylag új, sérült embereket segítő és fejlesztő módnak. A tanulók megvitatnak néhány kérdést, mint például „Melyek a fő céljai és milyen a struktúrája a lovasterápiának?, illetve „Milyen pozitív hatásai vannak a résztvevőkre?”. Felszínre kerül a tanulók már meglévő szakmai szókincsismerete.

1. Lépés: Olvasás előtti feladat: Ismertetjük a tanulóknak a feladatot. Elmondjuk, hogy olvasni fognak néhány szöveget, valamint videót néznek a lovasterápiáról. A feladatok között szerepel a táblázatok és diagramok értelmezése is. A szövegek olvasása lehetővé teszi a szakmai szókincs felismerését és gyakorlását. A tanulók felkészülnek a feladatra. Elsőként a weboldalon található szaknyelvi terminusok gyűjtése a feladatuk.
2. Lépés: Néhány kijelölt szöveget elolvasnak a tanulók a különböző képzési módokról. Információt találnak a lovasterápia struktúrájáról, részeiről, és hatásáról.
3. Lépés: A tanulók megosztják az elvégzett munkát, bizonyosságul, hogy értik a feladatot. Ezzel egy időben, újonnan szerzett ismereteik alapján megválaszolják újra a foglalkozás elején feltett kérdéseket.
4. Lépés: Négy csoportra osztjuk a tanulókat. Két csoport a lovasterápia csapat tagjaiból áll, a másik két csoport tagjai pedig laikusok lesznek, akik érdeklődnek a lovasterápiáról. A szerepjátékban megvitatják a weboldalon található legfontosabb információkat. A feladat során a tanulóknak használni kell a már előzetesen ismert és a foglalkozás során elsajátított szókincset.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

3

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
A szöveg, az ábra, a videó és a táblázatok hasznos információforrásként szolgálnak mind az oktató, mind a tanulók számára, mivel nem csupán újszerű tényanyagot közölnek, hanem kiválóan képviselik a terület szaknyelvi szókincsét. A tananyag bőséges forrást kínál az olvasónak.
A weboldalon található szaknyelvi anyag magas szakmaiságot képvisel, ezért a teljes megértéshez szükség van bizonyos szintű előismeretre is.
Bár a lovasterápia struktúrája, céljai és hatásai viszonylag összetettek, a forrás kreatív módon átfogó képet ad az ismeretekről.
A forrás nyelve magyar, ami megnehezíti alkalmazását más nyelveken, ugyanakkor az alap terminológia más nyelveken is érthető, valamint az anyagot le lehet fordítani az adott idegen nyelvre.
A tanulók egyéni fejlődését jól lehet követni és értékelni, mivel nem csak a szaknyelvi terminológia ismeretét, hanem a lovasterápiáról megszerzett tárgyi tudást is lehet mérni.
Az anyagot jól lehet a tanulók igényeihez alakítani, mivel egy speciális területet ölel fel, amely beintegrálható a pedagógusképzésbe.
Bár a weboldalt a nagyközönségnek szánták, kiválóan lehet használni oktatási célokra is. A szakmai szókincs gazdagítja a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók tudását.
Az oldal a kulcsszavak begépelésével könnyen elérhető.
A tananyag weboldala:
Visit