This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

50 Languages: eesti keele sõnavara (üksikud leksikaalsed üksused)

Ilmumise kuupäev

n/a

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Turism

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2
B1

VAHENDI tüüp

Helisalvestus
Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara
Foneetika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Lugemine

KIRJELDUS

See materjal on mõeldud õpilastele, kes soovivad täiendada eesti kõnekeele sõnavara. Materjal sisaldab 42 teemat, nagu tunded, sport, loomad, abstraktsed mõisted, joogid, liiklus, inimesed, tehnika jne. Avalehel on menüü, mis loetleb kõik teemad inglise keeles (lähtekeelt saab muuta ja oma emakeele valida nii avalehel, https://www.50languages.com, kui ka igal teisel alamlehel). Iga teemaga on kaasas helisalvestis vastava üksuse hääldusega (klõpsake parempoolset noolt). Valitud teema pildil klõpsates suunatakse teid lehele, kus on vastavad väljendid inglise (või teie emakeeles, kui olete sellele üle läinud) ja eesti keeles. Iga leksikaalne üksus on üles kirjutatud eesti keeles ning sellele on lisatud pilt, tõlge lähtekeelde ja hääldus. Kui klõpsate kõige parempoolsemas veerus plussmärgil +, ilmub hüpikaken, mis pakub teile võimalust kontrollida, kas teate sama väljendit mõnes teises 49 keeles, mida tähistavad väikesed lipud. Teemade vahel saate liikuda edasi-tagasi, klõpsates lehe ülaosas nuppu „Järgmine“ ja „Eelmine“, või valige teema pealehelt, klõpsates lihtsalt „Kodu“.

Juhtumiuuring

Iga teema saab läbida kas individuaalselt või koos klassiga. Iga leksikaalse üksuse juurde on lisatud pilt, tõlge lähtekeelde ja salvestis eesti keelt emakeelena kõneleja hääldusega. See muudab uue sõnavara õppimise lihtsaks ja piisavalt meelelahutuslikuks, tagades samal ajal õige häälduse harjutamise. Teiste keelte kaasamiseks on palju võimalusi: piisab, kui klõpsata vastava leksikaalse üksuse kõrval plussmärgil + ja ilmuvas hüpikaknas on väikesed lipud, mis esindavad veel 49 keelt. Samad lipud leiate lehe ülaosast. See funktsioon muudab materjali üsna ainulaadseks, kuna see on avatud teiste keelte (mis võivad toimida nii lähte- kui ka sihtkeeltena) kaasamisele õppeprotsessi. Teemade vahel saate liikuda edasi-tagasi, klõpsates lehe ülaosas nuppu „Järgmine“ ja „Eelmine“, või valige teema pealehelt, klõpsates lihtsalt „Kodu“.

JUHISED

1. Lisatud lingil on lähtekeel inglise keel. Vaadake, kas saate lähtekeele oma emakeele vastu vahetada, kohandades lehe ülaosas keeleparameetreid.
2. Valige 42 teema hulgast endale huvipakkuv ja klõpsake sellel.
3. Teid suunatakse uuele lehele, mis sisaldab asjakohast sõnavara ja helisalvestist.
4. Nüüd saate harjutada valitud teema põhisõnavara ning vaadata või õppida vastavaid leksikaalseid üksusi teistes keeltes, klõpsates lehel iga leksikaalse üksuse kõrval plussmärki +.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

4

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

4

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

4

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

2

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

4

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
See on hõlpsasti navigeeritav materjal eesti keele õppimiseks nii klassiruumis kui ka iseseisvalt. Materjal on äärmiselt mugav, kuna saate liikuda avalehele ja valida lähtekeele, kui see pole inglise keel. Materjal võimaldab õppida uut sõnavara nullist, mis võib meeldida neile, kes alles hakkavad keelt õppima. Seda võivad hinnata ka need, kes juba oskavad veidi keelt, kuna seal on palju kasulikke fraase väga erinevatel teemadel. Kõigi üksuste juures on helisalvestis. Materjal on väga kasutajasõbralik ning näeb välja üsna lõbus ja lihtne. Samal ajal tekitavad pakutava sõnavara ulatus ja abistavad helisalvestised tõhusa õppekeskkonna. Mugav on see, et leht võimaldab valida ka kasulike fraaside ja väljendite kõrgema taseme ning on igas punktis ühendatud veel 49 keelega.