This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

50 Languages: eesti keele sõnavara ja vestmik / 50 Languages: Estonian Vocabulary and Phrasebook

Ilmumise kuupäev

n/a

Sihtgrupp

Üliõpilased

Valdkond

Äri ja kommunikatsioon
Turism

Õppimismudel

Iseseisev õppimine
Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

A1
A2
B1

VAHENDI tüüp

Helisalvestus
Õpik/veebipõhine õppekursus
Infoallikad (e-sõnastikud / teatmikud / vestmikud)

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika
Foneetika

Oskused

Kuulamine
Rääkimine
Kirjutamine
Lugemine

KIRJELDUS

See materjal on mõeldud õpilastele, kes soovivad täiendada eesti kõnekeele sõnavara. Materjal sisaldab 100 teemat, mis koosnevad nii igapäevaelus kasutatavatest fraasidest kui ka kitsamast sõnavarast, nagu nädalapäevad, määrsõnad jne. Avalehel on menüü, mis loetleb kõik teemad inglise keeles (lähtekeelt saab muuta ja oma emakeele valida nii avalehel https://www.50languages.com kui ka igal teisel alamlehel). Valitud teemal klõpsates suunatakse teid lehele, kus on asjakohased väljendid inglise (või teie emakeeles, kui olete sellele üle läinud) ja eesti keeles. Eestikeelset versiooni saab vaadata kahes formaadis: täielikult nähtav või osaliselt nähtav, mis on hea enesekontrolliks. Iga fraasi juures on helisalvestis. Kui klõpsate kõige parempoolsemas veerus plussmärgil, ilmub hüpikaken, mis võimaldab teil kontrollida, kas teate sama väljendit mõnes teises 49 keeles, mida tähistavad väikesed lipud.

Juhtumiuuring

Nagu eespool öeldud, on materjal väga paindlik ja selles saab eri suundades hõlpsalt liikuda. See on mugav, sest võimaldab põhilehel valida oma lähtekeele ning igal konkreetset teemat käsitleval lehel on väljundid teistesse keeltesse. Kuna materjal sisaldab 100 teemat, milles on esitatud nii üksikud leksikaalsed üksused kui ka kasulikud väljendid ja fraasid, saab mis tahes keeleoskusega õppija oma teadmisi enda valitud teemal täiendada või kontrollida. Kaasasolevaid helisalvestisi saab kuulata nii mitu korda kui vaja, mis teeb häälduse harjutamise väga lihtsaks. Samal ajal saab konkreetset leksikaalset fraasi vaadata nii täis- kui ka osaliselt nähtaval kujul, mis hõlbustab meeldejätmist ja on hea enesekindluse suurendamiseks.

JUHISED

1. Lisatud lingil on lähtekeel inglise keel. Vaadake, kas saate lähtekeele oma emakeele vastu vahetada, kohandades lehe ülaosas olevaid keelevalikuid.
2. Valige 100 teema loendist huvipakkuv teema ja klõpsake sellel.
3. Teid suunatakse uuele lehele, mis sisaldab asjakohast sõnavara ja helisalvestist.
4. Kui klõpsate lehel mitmesugustel valikutel, saate kohandada teksti esitusviisi ja kontrollida, kas teate samu üksusi teistes keeltes.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

4

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

4

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

4

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

4

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

4

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

3

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
See on hõlpsasti navigeeritav materjal eesti keele õppimiseks nii klassiruumis kui ka iseseisvalt. Materjal on äärmiselt mugav, kuna saate liikuda avalehele ja valida lähtekeele, kui see ei ole inglise keel. Materjal võimaldab õppida uut sõnavara nullist, mis võib meeldida neile, kes alles hakkavad keelt õppima. Seda võivad hinnata ka need, kes juba oskavad veidi keelt, kuna seal on palju kasulikke fraase väga erinevatel teemadel. Nii üksikute leksikaalsete üksuste kui ka väljendite juures on helisalvestis. Materjali on mugav kasutada ning see näeb välja üsna lõbus ja lihtne. Samas tekitavad sõnavara ulatus, tavaväljenditega harjutatavad grammatilised konstruktsioonid ja kaasnevad heliribad mitmesuunalise, tõhusa ja nauditava õpikeskkonna.