This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Latvian-Lithuanian Dictionary

Publicēšanas datums

The electronic version of Latvian-Lithuanian dictionary was designed according to the already published dictionary of Latvian-Lithuanian in 2003. (Compiler Butkus, A. Kaunas: Aesti, 2003)

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Accounting
Māksla un mūzika
Bioscience
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Engineering
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Tiesību zinātne
Medicine & Nursing
Sustainability
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu
Lietuviešu

Mācību valoda

Latviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika

Prasmes

Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*


Gadījuma izpēte*

Latviešu-lietuviešu vārdnīca tiek izmantota jau pašā latviešu valodas kursa sākumā un tiek lietota visu semestri, galvenokārt studentu mājasdarbu pildīšanai. Tā tiek izmantota arī nodarbību laikā, kad studentiem tiek uzdots patstāvīgi veikt tekstu tulkojumus.
Kursā “Komparatīvā lietuviešu un latviešu valodas lingvistika” (“Comparative Lithuanian and Latvian Linguistics”) liela uzmanība tiek pievērsta lietuviešu valodas vārdiem un to ekvivalentiem latviešu valodā gan semantiskā, gan gramatiskā perspektīvā.

Vadlīnijas*

Šo vārdnīcu, gluži tāpat kā jebkuru citu bilingvālu vārdnīcu, iespējams izmantot, lai meklētu nepazīstamu vārdu nozīmes (tulkošanai). Letonika.lv priekšrocības ir tās virtuālajā tastatūrā (tā tika pievienota salīdzinoši nesen). Tā lietotājam sniedz iespēju citus vārdus apskatīt vārdu kopā, kurā meklējamais vārds iederas. Šāda iespēja ir ļoti noderīga studentiem ar plašākām valodu zināšanām (arī skolotājiem), piemēram, apgūstot priekšmetu “Komparatīvā lietuviešu un latviešu lingvistika”, iespējams salīdzināt vārdu semantiskās vai gramatiskās kategorijas – dzimtes, skaitļa līdzības/atšķirības.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

3

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

4

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

4

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

3

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

4

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

4

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

4

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

4

Komentāri / Citi dokumenti:
Latviešu-lietuviešu vārdnīca ikvienam studentam (un pasniedzējam) sniedz iespēju papildināt/paplašināt savu vārdu krājumu, ņemot vērā personīgās vajadzības – lai meklētu jaunus vārdus, noteiktu gramatiskās un semantiskās atšķirības starp lietuviešu (valodas apguvēja valoda) un latviešu valodas (mērķa valoda) vārdiem utt., kā arī lai tulkotu tekstus no latviešu uz lietuviešu valodu.