This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Lithuanian-Latvian Dictionary

Publicēšanas datums

electronic version of a dictionary compiled in 1995

Mērķgrupa

Docētāji

LV

Joma

Accounting
Māksla un mūzika
Bioscience
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Engineering
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Medicine & Nursing
Sustainability
Skolotāju sagatavošana
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu
Lietuviešu

Mācību valoda

Lietuviešu

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika
Gramatika

Prasmes

Runāšana
Kritiskā domāšana
Rakstīšana
Lasīšana

Apraksts*

Elektroniskā lietuviešu-latviešu valodas vārdnīcas versija tika izstrādāta saskaņā ar jau esošo lietuviešu-latviešu valodas vārdnīcu (Lietuviešu-latviešu vārdnīca, sastādītāji Balkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V.. Rīga: Zinātne, 1995). Tā aptver aptuveni 60 000 vārdu. Ikviens, kurš vēlas izprast galvenos lietuviešu valodas noteikumus, tās gramatisko uzbūvi un izrunas īpatnības, varēs atrast nepieciešamo informāciju vārdnīcā. Tāpat tajā atrodama informācija par konkrētiem apkopoto vārdu gramatiskajiem raksturojumiem. Meklēšanas sistēma ir lietotājdraudzīga, turklāt pieejama arī virtuālā tastatūra ar lietuviešu valodas burtiem. Tas ir ļoti nozīmīgi tiem, kuri nepārzina lietuviešu valodu (taču ne lietuviešiem, kuri apgūst latviešu valodu).

Vārdnīca paredzēta gan lietuviešu/latviešu valodas pratējiem, gan arī tiem, kuri šīs mērķa valodas vēl nav apguvuši. Šajā vārdnīcā atrodami daži vārdkopu veidošanas, idiomu piemēri, kas ļauj lietotājiem noteikt valodām raksturīgās semantiskās atšķirības. Meklēšanas rezultātu saraksts attēlo visus vārdu, frāžu, piemēru dokumentus, kuros meklētais vārds tika atrasts. Lietotājs meklēšanas rezultātos var aplūkot visus dokumentus, kuros parādās meklētais vārds. Ierakstos esošie saīsinājumi sniedz papildu specifisku informāciju, piemēram, par vārda lietošanas areālu, morfoloģiju utt. Tiek nodrošināta piekļuve arī datu portālam eurotermbank.com (tas varētu būt noderīgi augstāka līmeņa valodas apguvējiem vai tulkotājiem).

Šis resurss piemērots visiem CEFR standarta līmeņiem. Izceltie līmeņi norāda, cik daudzus lietuviešu valodas līmeņus iespējams sasniegt viena semestra laikā, apgūstot priekšmetu “Latviešu valoda”.

Gadījuma izpēte*

Latviešu-lietuviešu vārdnīca tiek izmantota jau pašā latviešu valodas kursa sākumā un tiek lietota visu semestri, galvenokārt studentu mājasdarbu pildīšanai. Tā tiek izmantota arī nodarbību laikā, kad studentiem tiek uzdots patstāvīgi veikt tekstu tulkojumus, piemēram, lai izveidotu ar konkrētu tematu saistītus dialogus. Tas nav obligāti, taču, ja studenti vēlas izmantot nezināmu, nodarbībās vēl neapgūtu vārdu, viņi šo vārdu var meklēt vārdnīcā. Šāds mācību formāts tiek pielietots arī mājasdarbu veikšanai. Bieži notiek tā, ka galvenokārt mācību gada sākumā studentu vēlmes nesaskan ar realitāti – latviešu valodas ekvivalentu pareiza izmantošana ir patiešām sarežģīta.

Vadlīnijas*

Šo vārdnīcu, gluži tāpat kā jebkuru citu bilingvālu vārdnīcu, iespējams izmantot, lai meklētu nepazīstamu vārdu nozīmes (tulkošanai). Letonika.lv priekšrocības ir tās virtuālajā tastatūrā (tā tika pievienota salīdzinoši nesen). Tā lietotājam sniedz iespēju citus vārdus apskatīt vārdu kopā, kurā meklējamais vārds iederas. Šāda iespēja ir ļoti noderīga studentiem ar plašākām valodu zināšanām (arī skolotājiem), piemēram, apgūstot priekšmetu “Komparatīvā lietuviešu un latviešu lingvistika”, tā varētu palīdzēt noteikt vārdu semantiskās atšķirības un salīdzināt gramatiskās kategorijas – dzimtes, skaitļa utt. līdzības/atšķirības.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

3

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

4

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

4

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

3

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

4

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

4

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

4

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

4

Komentāri / Citi dokumenti:
Latviešu-lietuviešu vārdnīca ikvienam studentam (un pasniedzējam) sniedz iespēju papildināt/paplašināt savu vārdu krājumu, ņemot vērā personīgās vajadzības – lai meklētu jaunus vārdus, noteiktu gramatiskās un semantiskās atšķirības starp lietuviešu (valodas apguvēja valoda) un latviešu valodas (mērķa valoda) vārdiem utt., kā arī lai tulkotu tekstus no latviešu uz lietuviešu valodu.