This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Ilmumise kuupäev

no date

Sihtgrupp


Valdkond

ÕppimismudelSihtkeel

English
Estonian

Õppija lähtekeel


Õppija soovitatav CEFR taseVAHENDI tüüp


Keele aspektid


Oskused


Kirjeldus*


Juhtumiuuring


Juhised


Ülevaade*

Category
Rate
Terviklik lähenemine:
oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

5

Lisaväärtus:
on tehtud olulisi täiustusi

4

Motivatsiooni suurendamine:
võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus:
tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

3

Ülekantavus:
võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

5

Oskuste hindamine ja põhjendamine:
sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

3

Kohandatavus:
sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

5

Kasulikkus:
palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

4

Ligipääsetavus:
palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

Märkused: