This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Iași – walking tour/La pas prin Iași

data publicării

no

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Turism

Learning Scenario

Autonomous learning
Classroom Context

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
audio
Guiding resources (online course/book)

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
Speaking
citire comprehensiune

descriere

Pagina web și aplicația respectivă reprezintă un ghid turistic atât în format audio, cât și text, conținând informații despre șapte obiective turistice din orașul Iași: Palatul Culturii, Casa Dosoftei, mănăstirea Trei Ierarhi, Catedrala Sfânta Maria din Iași, Palatul Roznovanu, Catedrala Mitropolitană și Teatrul Național. Fiecare înregistrare durează aproximativ 1-2 minute și conține informații cu privire la istoria respectivului obiectiv turistic caracteristicile sale arhitecturale (arcade, incinta, portic, vitraliu, baptisteriu, mozaic, catapeteasma etc.), împreună cu alți termeni legați de cultură și turism care trebuie abordați și explicați într-o activitate de pre-lectură/pre-ascultare. Structura sintactică este relativ complexă și studenții au nevoie de sprijin suplimentar pentru ca să o înțeleagă.

Studiu de caz

punding

Ghid de utilizare

1. Profesorul anunță tema - Un tur al Iașului.
2. Activitate de pregătire. Profesorul pune următoarele întrebări: Unde este orașul Iași? Este un oraș istoric? Ce știți despre istoria sa? Ce locuri istorice cunoașteți în Iași?
3. Profesorul prezintă elevilor imagini cu Palatul Culturii, Casa Dosoftei, mănăstirea Trei Ierarhi, Catedrala Maicii Domnului din Iași, Palatul Roznovanu, Catedrala Mitropolitană și Teatrul Național. Profesorul pune următoarele întrebări: când credeți că au fost construite aceste clădiri? Ce credeți că a fost localizat acolo în trecut? Ce credeți că se află acolo acum?
4. Profesorul împarte grupa în 7 echipe. Fiecare echipă trebuie să asculte una dintre cele 7 înregistrări și să noteze principalele date despre clădirea respectivă. Profesorul verifică corectitudinea informațiilor scrise de studenți.
5. Profesorul solicită studenților să pregătească o prezentare de 5-8 minute despre clădirea respectivă, pe baza datelor colectate și, eventual, folosind alte surse de informații sau propriile fotografii, dacă cursul are loc la Iași.
6. Dacă studenții sunt în Iași, profesorul organizează un adevărat tur, elevii asumându-și rolul de ghid turistic. Dacă studenții se află într-un alt oraș, prezentările au loc într-o cameră cu un proiector multimedia.
7. Ca activitate de extensie, profesorul poate cere cursanților să pregătească un scurt tur virtual pentru propriul oraș sau pentru orice alt oraș din țara lor, cu o hartă, fotografii și o înregistrare.
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a asculta un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- acumularea de cunoștințe în domeniul turismului
- dezvoltarea aptitudinilor pentru profesia viitoare (Crearea unui ghid turistic)
Riscuri care trebuie luate în considerare:
- studenții ar putea întâmpina dificultăți în înțelegerea unor termeni din înregistrare deoarece înregistrările nu sunt însoțite de versiunile lor scrise; profesorul ar trebui să ofere sprijin pentru interpretarea corectă a informațiilor.

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

5

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

5

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Ansamblul de obiective este organizat într-o succesiune logică, ca traseu de-a lungul străzii pietonale din centrul Iașului. Considerăm că acest material este o sursă valoroasă pentru predarea vocabularului specializat în domeniul turismului, nivelul B1-B2, deoarece conține o serie de termeni care descriu caracteristicile arhitecturale și istorice ale unei clădiri, oferind și un exemplu de bună practică a publicității turistice a unui oraș. Vocabularul complex și structurile sintactice pot avea nevoie de sprijin din partea lectorului pentru o mai bună înțelegere. Legătura dintre text, materialul audio și vizuale este de natură să crească motivația studenților. În ceea ce privește gradul de utilizare, este foarte ușor de utilizat, deoarece trebuie doar să faceți clic pe fiecare reper și materialul audio asociat. Resursa este versatilă, textele/audio pot fi utilizate independent sau în ansamblu. Această resursă este ușor accesibilă online atât pentru studenți, cât și pentru lectori, și este ușor de utilizat. Conținutul este cu adevărat captivant și poate spori motivația studenților.
Website of the Teaching Source:
Visit