This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

The Romanian Athenaeum/Ateneul român

data publicării

26.08.2014

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Arte și muzică

Learning Scenario

Autonomous learning
Classroom Context

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2
C1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Guiding resources (online course/book)

caracteristici lingvistice

vocabular

abilități

comprehensiune aurală
Speaking
gândire critică

descriere

Sursa prezintă un text care descrie clădirea sălii de concerte a Ateneului Român din punct de vedere arhitectural, oferind totodată informații despre istoria clădirii. Bijuterie arhitecturală construită între anii 1886 și 1888, Ateneul are valoarea de simbol al culturii naționale. Sursa de inspirația pentru acest proiect creat de arhitectul francez Albert Galleron este Opera din Paris. Articolul descrie forma circulară a clădirii, frontonul acesteia, sala de marmură și scările care duc la sala de concerte. Textul scoate în evidență și bogăția frescelor interioare care prezintă cele mai importante momente din istoria României. Articolul menționează, de asemenea, aspectul acustic – perfecțiunea sunetului care se datorează construcției cupolei. Considerăm că aceste detalii și terminologia arhitecturală asociată vor fi utile și interesante pentru studenții care doresc un studiu mai aprofundat al arhitecturii, nivelul B1-B2.

Studiu de caz

Resursa constă într-un text care descrie cele mai importante detalii istorice și arhitecturale ale acestui reper al arhitecturii românești și sediul muzicii de operă și orchestrale românești sub forma Orchestrei Filarmonicii George Enescu din București. De asemenea, cuprinde nume ale personalităților importante asociate acestei instituții, aparținând atât muzicii românești, cât și muzicii internaționale. Textul este asociat cu 2 materiale audio scurte (0,49 minute și 0,27 minute) care prezintă aceleași informații și completează textul de pe site. 5 fotografii relevante însoțesc, de asemenea, textul, unde sunt prezentate unele dintre detaliile arhitecturale, fresce, foaier etc. și poate fi folosit pentru a corela informațiile text și audio cu elementele vizuale. Informațiile variate, cele trei medii asociate, interesul informațiilor furnizate vor crește gradul de utilizare a resursei și vor spori motivația studenților.

Ghid de utilizare

Comprehensiunea textului citit, vocabular specializat, nivel B1-B2.
1. Lectorul anunță titlul-Ateneul Român.
Elicitarea cunoștințelor studenților Lectorul le prezintă studenților imagini cu Sala Ateneu din România și le pune următoarele întrebări: pentru ce credeți că este destinată această clădire? Când credeți că a fost construită? Unde credeți că se află?
3. Introducerea vocabularului de specialitate. Lectorul înmânează glosarul care trebuie completat de studenți. Glosarul va conține următorii termeni: neoclasic, Dom, acustică, formă circulară, fundație, imagistică, coloană Ionică, fronton, medalion, mozaic, coloană dorică, baroc, reverberație. Studenții trebuie să caute aceste cuvinte în DEX și să-și scrie definițiile pe fișă.
4. Lectorul le cere studenților să ghicească contextul în care vor fi folosite cuvintele din glosar în textul despre Ateneul Român, uitându-se la imaginile pe care le-au văzut la începutul cursului.
5. Studenții citesc textul despre Ateneul Român. Lectorul cere studenților să găsească cuvintele din glosar în text și să transcrie contextele respective în glosar.
6. Discuție. Lectorul pune următoarele întrebări: există o clădire similară în orașul / țara dvs.? Cu ce clădiri de renume mondial seamănă?
7. Lectorul le cere studenților să aleagă o clădire (din țară sau din străinătate) care să semene cu Ateneul Român și să descrie caracteristicile sale arhitecturale.
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a citi un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- acumularea de cunoștințe în domeniul arhitecturii.
Riscuri care trebuie luate în considerare:
- studenții se pot confrunta cu dificultăți în înțelegerea termenilor tipici domeniului țintă; lectorul trebuie să ofere sprijinul necesar.

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

4

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

2

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Website of the Teaching Source:
Visit