This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Bezsenność

Data publikacji

2.07.2020

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Bioscience
Medicine & Nursing

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku
Test

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Czytanie

Opis

HelloPolish! to podcast do nauki języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do C2. Autorzy zamieszczają nowe materiały co dwa tygodnie. Podcast używa autentycznego języka polskiego, dostarcza informacji o polskiej kulturze, zwyczajach, filmach, książkach, atrakcjach turystycznych.
Strona zawiera kompleksowe zasoby (audio, teksty i ćwiczenia) i pozwala studentom rozwijać słownictwo, umiejętność słuchania, czytania i konwersacji. Materiały audio (MP3) i tekst (pdf) można pobrać na dowolne urządzenie, dzięki czemu studenci mogą pracować również w trybie offline.
Zwroty i wyrażenia, które należy wyjaśnić na końcu tekstu, są zaznaczone (pogrubioną czcionką).
Prezentowane słownictwo obejmuje zarówno terminy specjalistyczne, jak i potoczne, używane w codziennej komunikacji przez młodzież.
Lista objaśnianych terminów zawiera również kolokacje.
Każda lekcja zawiera również serię ćwiczeń (w dokumencie PDF do pobrania) wraz z kluczem do ćwiczeń.

Studium przypadku

Oczekiwanie na zatwierdzenie

Wytyczne

Wykładowca wprowadza temat jednostki i podaje adres internetowy. Wyjaśnia sekwencję kursu.

1. Wykładowca zaprasza studentów do wysłuchania podcastu (6 minut).
2. Studenki / studenci odczytują na głos transkrypcję podcastu. Wykładowca proponuje ćwiczenia fonetyczne (czytanie - słuchanie).
3. Wspólnie z studentami wykładowca wyjaśnia nieznane terminy i zwroty, zwracając uwagę na różnice rejestrowe między terminami medycznymi a tymi używanymi w języku potocznym. Lektor zwraca uwagę na to, jak ważne jest używanie języka potocznego, przystępnego i pełnego empatii w komunikacji z pacjentem.
4. Korzystając ze słowników internetowych PWN, uczniowie identyfikują po 5 terminów specjalistycznych dotyczących objawów, zaburzeń powstałych w wyniku bezsenności, przepracowania, zaburzonych funkcji poznawczych.
5. Studenci mają za zadanie skonstruować w zespołach małe dialogi w dwóch rejestrach stylistycznych: a) komunikacja w środowisku medycznym, b) komunikacja ze zwykłymi pacjentami.
6. Studenci rozwiązują ćwiczenia zaproponowane na końcu transkrypcji podcastu i sprawdzają wyniki za pomocą klucza do ćwiczeń.
Inne zajęcia

Drugie zajęcia praktyczne mogą być poświęcone rozmowie kierowanej na temat zaburzeń snu i ich konsekwencji w oparciu o obserwacje lekarskie.
Wykładowca proponuje, aby studenci sporządzili krótką listę terminów medycznych, których będą używać w rozmowie.
Zachęca ich również do zapoznania się z materiałami medycznymi w języku polskim na ten temat.

https://zdrowysen.info/aktualnosci/24_bezsennosc---przyczyny-objawy-skutki?gclid=CjwKCAjwoZWHBhBgEiwAiMN66fMAEpVt7OqUryi9EN3NlICKkyu01Y04wiSodrYRf-fvrb-GsW0CUhoC1uoQAvD_BwE

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

4

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

4

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

3

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Dostęp do poszczególnych lekcjach jest bardzo prosty i możliwy pod podanym adresem. W menu użytkownicy znajdą bibliotekę podcastów, prezentowane zgodnie z określonym poziomem nauki. Dla lepszej orientacji, tytuły podcastów są przetłumaczone na język angielski.
W materiałach i ćwiczeniach autorzy posługują się wyłącznie językiem polskim, nie tłumacząc zwrotów. W razie trudności wykładowca poleca studentom sprawdzenie terminów w dostępnych słownikach. Nagrania audio trwają około 5 minut każde i są dość dobrej jakości. Minusem jest brak kilku lektorów materiału (różne głosy, akcenty, różne tonacje i barwy głosu).

Podcast przedstawia temat bezsenności w formie dialogu między dwoma przyjaciółmi (trwa 6 minut i można go pobrać na dowolne urządzenie). Towarzyszy mu prezentacja na platformie oraz transkrypcja w formacie PDF do pobrania, która zawiera objaśnienia słownictwa i trzy ćwiczenia.
W dialogu opisane są konsekwencje zdrowotne bezsenności (zmęczenie, wyczerpanie, niemożność skoncentrowania się i sprostania codziennym obowiązkom itp). Materiał jest przydatny dla osób, które mogą przyjść do lekarza z chronicznym zmęczeniem i innymi problemami wynikającymi z bezsenności, ale także dla studentów medycyny, aby mogli lepiej komunikować się z pacjentami w bardziej potocznym języku.
Website of the Teaching Source:
Visit