This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Moje wspomnienia z Erasmusa

Data publikacji

11.02.2021

Grupa docelowa

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Edukacja
Turystyka

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B1

Rodzaj materiału

Nagrywanie dźwięku

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatics

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Critical Thinking
Czytanie

Opis

HelloPolish! to podcast do nauki języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do C2. Autorzy zamieszczają nowe materiały co dwa tygodnie. Podcast używa autentycznego języka polskiego, dostarcza informacji o polskiej kulturze, zwyczajach, filmach, książkach, atrakcjach turystycznych.
Strona zawiera kompleksowe zasoby (audio, teksty i ćwiczenia) i pozwala studentom rozwijać słownictwo, umiejętność słuchania, czytania i konwersacji. Materiały audio (MP3) i tekst (pdf) można pobrać na dowolne urządzenie, dzięki czemu uczniowie mogą pracować również w trybie offline.
Zwroty i wyrażenia, które należy wyjaśnić na końcu tekstu, są zaznaczone (pogrubione).
Prezentowane słownictwo obejmuje zarówno terminy specjalistyczne, jak i potoczne, używane w codziennej komunikacji przez młodych ludzi.
W wykazie objaśnianych terminów podano również kolokacje.
Każda część zawiera również serię ćwiczeń (w dokumencie PDF do pobrania) wraz z kluczem do ćwiczeń.

Studium przypadku

Oczekiwanie na zatwierdzenie

Wytyczne

1. Lektor przedstawia temat zajęć i podaje informacje o stronie, jak z niej korzystać.
https://www.hellopolish.pl/moje-wspomnienia-z-erasmusa-b1/
2. Studenci dwukrotnie słuchają nagrania audio.
3. Prowadzący prosi studentów o przeczytanie tekstu i wyjaśnia słownictwo.
4. Lektor udziela wyjaśnień gramatycznych w kontekście.
5. Zapoznanie z miejscami, w których byli Hubert, Daria, Iza w ramach programu Erasmus. Co studiowali w jakich krajach? Jakie są ich wrażenia z pobytu na stypendiach Erasmusa?
6. Korzystając z poznanego słownictwa i osobistych doświadczeń, studenci dyskutują na temat zalet i wad programu Erasmus.

7. Rozwiązują ćwiczenia z tego rozdziału i sprawdzają wyniki (korzystając z klucza do ćwiczeń).

Inne zajęcia:


1. Wykorzystując poznane słownictwo, studenci dyskutują na temat programu Erasmus i innych programów akademickich. Gdzie chcieliby studiować? Czy brali udział w programie mobilności Erasmus?
2. Każdy z uczestników wybiera uczelnię i wyszukuje na jej stronie internetowej oferty wyjazdów w ramach programu Erasmus. Wykładowca organizuje rozmowę kierowaną na temat programu Erasmus, ofert, możliwości itp.

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

4

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Dostęp do poszczególnych materiałów można uzyskać w bardzo prosty sposób, korzystając z podanego adresu. W menu użytkownicy znajdą rozdziały i bibliotekę podcastów, gdzie przedstawione są materiały wraz z określonym poziomem nauki. Dla lepszej orientacji w serwisie nazwy odcinków są przetłumaczone na język angielski.
W materiałach i ćwiczeniach autorzy posługują się wyłącznie językiem polskim, nie tłumacząc terminów i zwrotów. Jeśli uczniowie mają trudności, lektor zachęca do sprawdzenia terminów za pomocą dostępnych słowników internetowych. Nagrania audio trwają około 5 minut każde i są dość dobrej jakości. Minusem jest brak kilku lektorów materiału (różne głosy, różne tonacje i barwy głosu).
Website of the Teaching Source:
Visit