This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

IATE – Interaktyvioji terminologija Europai

Publikacijos data

( updated version) 2018

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Finansai
Menai ir muzika
Gyvybės mokslai
Inžinerija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Teisė
Medicina ir slauga
Mokytojų rengimas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis

Tikslinė kalba

estų
latvių
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

B1
B2
C1
C2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas

Gebėjimai

Kalbėjimas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

IATE (‘Interaktyvi Terminija Europai’) yra ES terminijos duomenų bazė. ES institucijos ir agentūros ją vartoja nuo 2004 metų vasaros vis kaupdamos, platindamos ir tvarkydamos Europos Sąjungai būdingus terminus. Ši duomenų bazė yra skirta bet kuriam vartotojui, ieškančiam teisingo termino.
Turėdama beveik aštuonis milijonus terminų, talpinamų 1 milijone pastraipų, IATE yra nuorodų sąvadas terminologijos srityje ir yra laikoma didžiausia daugiakalbe terminijos duomenų baze pasaulyje. Ji pateikia vartotojui išsamius duomenis 24 oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, taip pat ir lotynų kalba.

Atvejo analizė

Portalas – tai nepamainomas ir būtinas informacijos apie bet kurią žmonių veiklos ar mokslo sritį šaltinis vertėjams. Jis plačiai vartojamas filologijos mokslo krypties studentų, studijuojančių vertimo, leksikologijos (terminologijos), redagavimo ir pan. dalykus. Jis taip pat rekomenduojamas kitų specialybių studentams ar praktikams mokantis ar tobulinant savo specialybės kalbą: bet kurios srities atstovai, dalyvaujantys ES profesiniuose mainuose ras atsakymus šiame šaltinyje. Pastaruoju metu intensyviai buvo tobulinami finansinės krizės, aplinkos, žvejybos ir migracijos sričių terminai. IATE taiko EuroVoc tezauro sudarymo principus.

Gairės

Naujos paieškos technologijos suteikia didelio tikslumo paieškos rezultatams. Be paties termino, paieškos galimybės leidžia ištyrinėti visą termino lauką. Tam padeda ‘Sritis’, filtruojanti visas EuroVoc sritis ir diskriptorius.
Vartotojai turėtų žinoti, kad IATE yra terminijos duomenų bazė, o ne žodynas. Ji sudaryta sąvoka, grįsta metodika, ir kiekvienai sąvokai yra skiriama atskira pastraipa. Jei žodyne jūs rasite vienintelę pastraipą žodžiui “pelė”, pateikiančią įvairias jos reikšmes, tai IATE kiekvienai “pelės” reikšmei bus skirta atskira pastraipa.
Vartotojai taip pat turėtų suprasti, kad kai kuri medžiaga yra ganėtinai morališkai pasenusi ar/ir niekada nebuvo tinkamai patikrinta, bet kai kurie terminai yra visai nauji, ir atsirado jie dėl terminologų plačiai vykdomų tiriamųjų darbų ar ekspertų konsultacijų. Daug vertingos informacijos galima rasti tarp paminėtų šių dviejų kraštutinumų. Svarbu, kad jums pavyktų surasti tinkamą terminą. Menkai patikimas terminas be papildomos informacijos formaliai neturėtų būti vartojamas. Kita vertus, tikriausiai, turėtumėte pasitikėti apibrėžto termino, lydimo patikimų nuorodų bei papildomos informacijos, reikšme. Pasitikėkite savo patirtimi ir intuicija spręsdami apie terminų patikimumą.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

5

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

5

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

5

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

2

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

1

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

1

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Vartotojams suteikiamos skirtingos teisės pagal jų registracijos profilį (paskyrą). Šis tinklalapis pasiekiamas naudojant bet kurią IT priemonę: išmanųjį telefoną, planšetinius ar stacionarius kompiuterius.
Nuoroda:
Visit