This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Интеркултурна медицинска комуникация в Европа

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

8 May 2013

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Медицина. Медицинска сестра

Описание на учебната ситуация

Самоучене
Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1

Учебен материал

Справочници (онлайн речници; помагало за граматиката)
Тест
Видео

Езикови полета

Лексика
Граматика

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Писане
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Източникът може да бъде намерен на IMED-KOMM-EU. Медицински университет Варна
Много сложен ресурс, представлява резултат от международен проект. Няма страница на английски.
Създава и систематично организира, модернизира, тества, коригира, оценява и разпространява съвременни иновативни материали за езиково обучение, тестване (ECL) професионално езиково обучение на студенти по медицина, чуждестранни лекари и специализиран медицински персонал. Състои се от пет части от курс за смесено обучение, безплатен е и лесно достъпен, хибриден и се състои от модули, ориентирани към дейности и кооперативни, пример за обучение, базирано на задачи.
Предназначени са за използване както за индивидуално, така и за класно обучение.
Разполага с шест свързани помежду си уеб страници за ползване от учители по български, литовски, немски, унгарски, словенски и чешки език.
Страниците се фокусират върху практически приложими модули със сложни онлайн и офлайн упражнения в областта на медицинската комуникация.
Включва ценен теоретичен материал по лексика, граматика и дискурс (ppt презентации) и два многоезични речника.
Май 2022 г.: Вече не се предлага на български.

Опции.

Уж утвърдени по проекта
За съжаление, българският раздел е преместен/преместен за онлайн достъп под курс; изглежда вече не е свободно достъпен. Многоезичният речник също вече не е наличен.
Немската, чешката и словашката секции функционират, с малко материали, останали за последните 2 и напълно развита немска секция.
Източникът изглежда вече не може да се използва за български и унгарски

Указания

Всеки от 5-те раздела може да се използва според различните нужди, които обучаемите имат, както следва или в друга последователност.
Тема 1. Комуникация между лекар и пациент. Анамнеза: план, етапи, въпрос
Учителят раздава материали (лексика – терминология, съвпадащи определения, диалог с пропуски, кратка статия) на учениците, въвежда темата и обсъжда терминологията.
Учителят пуска видео два пъти. Учениците гледат и проверяват думите в листите си.
Учителят кани учениците да обсъдят диалог.
Видеото се пуска за втори път и учениците са поканени на ролева игра.
Студентите са помолени да открият нова лексика в текста и статията.
Речник и писменост: пример за упражнение с избираем отговор:
*Този сложен ресурс (който може да бъде актуализиран с по-нови видеоклипове) представлява модел на средство за смесено обучение и може да бъде интегриран в групи от мотивирани обучаеми.
Ресурсът включва пет взаимосвързани уеб страници с уроци за смесено обучение с въпроси, традиционни и програмни упражнения, видео и аудио материали, инструкции, ECL тестове, подкасти и видеокастове, връзки, фотогалерия за медицинска комуникация. Ресурсът включва 2 български, литовски, немски, чешки, руски, турски речници на медицински термини и ключови фрази в медицинската комуникация.
Програми, пилотни тестове, стандартни тестове
Може да се използва в ежедневната работа, преподаване, конференции
Съдържание: 1. Комуникация между лекар и пациент. Анамнеза: план, етапи, въпрос. 2. Кардиология, Пулмология, Педиатрия, Офталмология, Гастроентерология, Неврология, Гинекология. 3. Клинично изследване – клинични изследвания, диагностика. 4. Комуникация по време на операция – анестезия. 5. Медикаменти

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

4

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

5

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

4

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Този сложен ресурс (който може да бъде актуализиран с по-нови видеоклипове) представлява модел на средство за смесено обучение и може да бъде интегриран в групи от мотивирани обучаеми.
Ресурсът включва пет взаимосвързани уеб страници с уроци за смесено обучение с въпроси, традиционни и програмни упражнения, видео и аудио материали, инструкции, ECL тестове, подкасти и видеокастове, връзки, фотогалерия за медицинска комуникация. Ресурсът включва 2 български, литовски, немски, чешки, руски, турски речници на медицински термини и ключови фрази в медицинската комуникация.
Програми, пилотни тестове, стандартни тестове
Може да се използва в ежедневната работа, преподаване, конференции
Съдържание: 1. Комуникация между лекар и пациент. Анамнеза: план, етапи, въпрос. 2. Кардиология, Пулмология, Педиатрия, Офталмология, Гастроентерология, Неврология, Гинекология. 3. Клинично изследване – клинични изследвания, диагностика. 4. Комуникация по време на операция – анестезия. 5. Медикаменти
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit