This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

База данни от избрани, прегледани, тествани, оценени и валидирани източници за преподаване на езици, базирани на електронно обучение, предназначени за студенти във висшето образование за изучаване на 18 различни европейски езика

Back to Teaching Sources

Слушай наука!

Дата на публикуване
Без дата. Актуално.

after 2005

Bръзка

Лектори
Студенти

Сфера

Инженерство
Журнализъм и медия
Медицина. Медицинска сестра
Устойчивост
Педагогика

Описание на учебната ситуация

Урок

Целева група

Български език

Език на инструкцията

Всеки език

Езиково ниво

B1
B2
C1
C2

Учебен материал

Аудио
Видео

Езикови полета

Граматика
Прагматика
Prosody

Умения

Разбиране и слушане
Говорене
Четене

Поредица от подкасти, представени от български журналисти на различни културни теми. Това е отворена платформа за знания, която има за цел да направи науките.

Ресурсът може да се използва за слушане с разбиране, устна комуникация, придобиване на специализирана лексика и умения за писане.
Ниво A2-B2; може да се разшири до C1, заедно с други източници.
Мога да се предложат различни видове дейности:
В разговора учениците идентифицират контекста на общуване и темата, потребителите, които взаимодействат в диалога, връзката между тях, три характеристики на всеки от потребителите
Очаквани резултати:
Излагане на контекстуализиран истински говорим език
Студентите усвояват специализирана лексика, запозната с темата за източника.
Студентите получават знания за специфични местни аспекти и проблеми както от обща широка и специфична културна гледна точка, така и от бизнес гледна точка; и от специфична за индустрията гледна точка (медицина, хотелиерство, икономика, социология).
Източникът стимулира творческия подход към писането,
1. Лекторът представлява темата на ученик/група/клас> православни, еврейски и мюсюлмански забележителности в България.
2. Лекторът дава ключов речник, като обобщава основните точки за съществуващите етнически и религиозни групи в България: ползи, логистични подробности, добавена стойност.
3. Работа по двойки и групова работа: на учащите се дават изрязани части от материала/съдържанието.
Задача: проучете, представете, обсъдете.
4. Домашна работа: създайте подобно съдържание по друга тема, избрана от ресурсът.

Опции.

Се актуализира периодично, интервютата се провеждат на свободен стандартен образован български с разговорен език във всички видове дискурс (описание, кратък разказ. Съдържанието е достъпно за ученици от ниво B1, ангажиращо и информативно. Съдържанието е силно структурирано и може да бъде интегрирано към ученици с интерес както към общобългарския, така и към българския език.
Както подсказва терминът (формиран от iPod и излъчване), подкастите са практичен формат за споделяне на информация, който позволява изтегляне и слушане в удобно време на различни устройства. „Слушай науката” е рубрика в списание „Българска наука”, което излиза всеки месец и се разпространява безплатно в Интернет. Форматът включва представяне на статии и интервюта. Темите са от различни области като здравеопазване, технологии, образование, личностно развитие, бизнес и др. Подкастите са полезни като допълнителен елемент в изучаването на чужд език за нива над B1. Продължителността на отделните епизоди в BG Science варира от 6 минути до половин час и могат да се използват за слушане в клас и за домашна работа, комбиниране на задачи като отговаряне на въпроси, коментиране, съставяне на резюме и създаване на дебат. В зависимост от нуждите на учениците, слушането може да бъде допълнено с работа върху текстовете, които са налични и в PDF на сайта.

Указания

Видеоклиповете продължават около 15-30 минути.
1. Предварителна дейност: Учителят въвежда темата Кариерни пътища. Висше образование в България> Студентите посочват причините да учат медицина (призвание, семейна традиция, текуща медицинска ситуация и т.н.) в определена страна, в система, организирана на няколко етапа, на определен език или на световен език.
2. Дейност. Преподавател представя фрагмент от видеото Интервю с ректора на Медицинския университет в Пловдив – и задава въпроси. https://nauka.bg/podkast-pleven-sazdava-badeshtite-medicinski-specialisti/, който представя университета и неговите предизвикателства, начина на представяне на различните медицински специалности и времето, отделено на студентите за работа с пациенти (разговор, попълване на форми, подготовка за операцията и др.).
3. Учителят моли учениците да дадат основната информация и ги моли да организират пресконференция по темата. Въпроси за медицинската система и образованието в техните страни.
4. Лексика практика; Често задавани въпроси
Медицинско образование /Медицинско образование
Цели и задачи / Scope and aims
Лекари задачираз / Изтъкнати български лекари в различни отрасли
Актуални новини и събития / News
Стани член / Станете член на студентската асоциация
5. Повече практика: четене на информацията в раздела за студенти на страниците на българските университети: СССтуденти За нац.

Коментар и оценка

Category
Rate
цялостен подход

5

добавената стойност

5

повишаване на мотивацията

4

иновация / въвеждане на нови методи

5

прехвърляемост

5

оценка и валидиране на умения

5

aдаптивност

5

използваемост

5

гъвкавост

5

Коментар и оценка
Допълнителна документация:

Той отговаря на нуждите и на двете страни, като предлага стандартен академичен български език с редки разговорни речи.
Учениците с интерес към науката и учениците от общ курс ще бъдат мотивирани от динамичния начин на представяне, директния подход и фона.
Статиите могат да се получават безплатно, като се абонирате за блога на автора на подкаст.
Уебсайт на източника на обучение
https://dcl.bas.bg/bulnc/en/:
Visit