This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Latvian Verbs: App for iOS (iPhones) / Google Play (Android devices)

Publicēšanas datums

2021

Mērķgrupa

LV

Joma

Māksla un mūzika
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Gramatika

Prasmes

Rakstīšana

Apraksts*

Šī lietotne ir izstrādāta izmantošanai viedtālruņos un ir ideāli piemērota visu valodas prasmju līmeņu studentiem, kurus māc šaubas par kāda darbības vārda pareizo formu. Lietotne var tikt izmantota visās klasēs vai pildot individuālus gramatiskus uzdevumus.
Lietotne “Latvian Verbs” ir visaptveroša atsauce uz latviešu valodas darbības vārdu konjugācijām.

Dažas no lietotnes “Latvian Verbs” funkcijām ietver:
• iespēju noteikt, kurai deklinācijai (pirmajai, otrajai vai trešajai) darbības vārds pieder;
• īstenības, pavēles, vēlējuma, atstāstījuma un vajadzības izteiksmi;
• darāmo, atgriezenisko un ciešamo kārtu;
• vienkāršo un salikto laiku formu;
• vienskaitļa un daudzskaitļa personas;
• bezpersonas darbības vārdus, piemēram, snigt, līst, tumst...;
• iespēju atpazīt trešās personas darbības vārdus, piemēram, vajadzēt, šķist...;
• nekārtnos darbības vārdus (būt, dot, iet);
• homonīmus, piemēram, aust, dzīt, irt...;
• iespēju lietotājam konfigurēt sintakses, ciešamās kārtas, darbības vārdu klasifikācijas un saskarnes valodu (angļu, latviešu);
• optimizētas versijas iPhone, iPod touch un iPad viedierīcēm.
• Nav nepieciešams interneta savienojums

Gadījuma izpēte*

Šī lietotne paredzēta lietošanai viedtālruņos, un tā ir patiesi noderīga visu līmeņu valodas apguvējiem.
Vispiemērotākais veids, kā valodas apguvējam pielietot lietotni savām mācību vajadzībām, ir izmantot to kā skolotāju – brīžos, kad kādi gramatikas termini ir grūti izprotami, šī lietotne gluži kā skolotājs palīdzēs izskaidrot nesaprotamos gadījumus.
Šo programmu iespējams izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, dažas aktivitātes var tikt uzdotas kā mājasdarbi. Teiksim, var tikt norādīti 2–3 darbības vārdi, ko studentiem programmā jāatrod, atlasot to pamatformas un salīdzinot konjugāciju sistēmas. Šo uzdevumu iespējams veikt ar 1. konjugācijas darbības vārdiem, kas ir sarežģīti un kam ir daudzi apakštipi: piemēram, likt, tikt un pirkt, vilkt. Šī programma varētu būt noderīga arī nosakot darbības vārdu galotni -ēt, kā arī to piederību 2. vai 3. konjugācijai.

Vadlīnijas*

Latviešu valodas 1. konjugācijas darbības vārdi valodas apguvējiem parasti mēdz sagādāt zināmas problēmas, tādēļ ir ļoti lietderīgi, ka tie ir viegli pieejami ērti lietojamā lietotnē.
Viens no lielākajiem šīs lietotnes plusiem – kad programma ir instalēta jūsu viedtālrunī, tās lietošanai nav nepieciešams interneta savienojums. Programma nodrošina darbības vārdu tulkojumu (pēc izvēles angļu vai krievu valodā), un lietotājam ir iespēja izvēlēties arī saskarnes valodu.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

5

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

5

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

1

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

3

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

4

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

1

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

1

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Ļoti ērts veids pārbaudīt verbu konjugāciju un vienuviet redzēt visas iespējamas formas. Tas palīdz gan esot klātienē, gan pildot mājasdarbus. To var izmantot arī kā darbības vārdu vārdnīcu, jo tiek sniegts tulkojums.