This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

A Living Language / Dzīvā valoda

Publicēšanas datums

-

Mērķgrupa

LV

Joma

Māksla un mūzika
Uzņēmējdarbība un komunikācija
Starptautiskās attiecības
Žurnālistika un multimediji
Tūrisms

Mācību veids

Patstāvīga mācīšanās
Kontaktmācīšanās

Mērķvaloda

Latviešu

Mācību valoda

Jebkura valoda

Ieteicamais apmācāmā CEFR līmenis

A1
A2
B1
B2
C1

Materiāla tips

Informācijas avoti (tiešsaistes vārdnīcas / gramatikas / sarunvārdnīcas)

Valodas aspekti

Leksika
Pragmatika

Prasmes

Klausīšanās
Lasīšana

Apraksts*

Šo kolekciju veido autentiski teksti, kas iedalīti 8 galvenajos tematos. Ikviens temats ietver vairāk nekā desmit autentiskus tekstus, ko iespējams klausīties un arī lasīt kā norakstu. Runātās valodas formas ir izceltas un tiek sniegti gan to izskaidrojumi, gan arī standarta formas. Resurss tika izstrādāts valodas apguvējiem, kuru valodas prasmju līmenis ir no A līdz C (domāju, ka vispiemērotākais tas ir B līmenim), un tas ir piemērots gan patstāvīgai klausīšanās uzdevumu apguvei, gan strādājot docētāja uzraudzībā.

Gadījuma izpēte*

Resurss tika veiksmīgi izmantots B1 un B2 valodas prasmju līmeņa nodarbībās, kad jau bija sasniegts atbilstošs gramatiskais līmenis un novirzes no normas varēja tikt apspriestas sīkāk. Piedāvāto tematu klāsts ir pietiekami plašs, tādēļ vienu tekstu ir iespējams apvienot ar gandrīz jebkuru nodarbību. Būtu jāpatur prātā, ka šie teksti ir autentiski, tādēļ tajos sastopamas daudzas elipses, atkārtojumi, kā arī runas plūdums parasti ir diezgan ātrs.
Viens no veidiem, kā šo resursu izmantot nodarbībās, ir šāds: studenti klausās autentiskās sarunas ierakstu par izvēlēto tematu un apspriež tās saturu (to, ko viņi varēja saprast). Pēc tam docētājs var piedāvāt izdrukātu dialoga versiju, kā arī kopā ar studentiem analizēt runātās valodas īpatnības un salīdzināt autentiskos dialogus ar tiem, kas atrodami mācību grāmatā.
Piemēram, pārskatot tematu par ģimeni, docētājs studentus var iesaistīt dabiskā sarunā. Šeit tiek piedāvāti 11 runātās valodas sarunu piemēri, kas saistīti ar minēto tematu. To garumi ir atšķirīgi, tādēļ šos piemērus iespējams klausīties un analizēt gan kopīgi klasē, gan arī uzdot kā mājasdarbus. Taču labākais veids ir darboties kopīgi klasē: divreiz noklausīties sarunu, noskaidrot tās vietas, ko studenti ir sapratuši, pēc tam analizēt dialoga rakstisko versiju, pievēršot uzmanību elipsēm, atkārtojumiem utt.

Vadlīnijas*

Piedāvāto tematu klāsts ir pietiekami plašs, tādēļ vienu tekstu ir iespējams apvienot ar gandrīz jebkuru nodarbību. Būtu jāpatur prātā, ka šie teksti ir autentiski, tādēļ tajos sastopamas daudzas elipses, atkārtojumi, kā arī runas plūdums parasti ir diezgan ātrs.

Apskats*

Category
Rate
Vispusīga pieeja
Atbilstība gan docētāju, gan studentu vajadzībām

4

Pievienotā vērtība
:ir doti ievērojami uzlabojumi

3

Motivācijas stiprināšana
: spēja motivēt studentus uzlabot savas valodas prasmes

3

Novitāte
: efektīvi pielietotas novatoriskas, radošas un pirms tam nezināmas lietišķās valodas mācīšanas metodes

5

Pārnesamība
:var kļūt par pamatu citu valodu apmācības projektiem citās valstīs

4

Prasmju novērtējums un pamatojums
:piemērotu rīku pieejamība docētājiem studentu progresa novērtēšanai un iespēja studentiem novērtēt savu progresu un reflektēt par mācību procesu

1

Pielāgojamība
:satura elastība un iespēja lietišķās valodas docētājiem pielāgot saturu savām un studentu vajadzībām

2

Noderīgums
:mācību līdzekļa tehniskā pielāgojamība docētāja un studenta vajadzībām

5

Pieejamība
:mācību līdzekļa pieejamība no docētāja un studenta skatījuma

5

Komentāri / Citi dokumenti:
Šo resursu var izmantot dažādos veidos. Piemēram, vairākus klausīšanās uzdevumus iespējams iekļaut tradicionālajā nodarbību plānā vai arī kādu no tematiem uzdot kā mājasdarbu.
Visas instrukcijas un skaidrojumi ir sniegti latviešu valodā, tādēļ mērķa lietotājam ar A līmeņa valodas prasmēm var būt nepieciešama palīdzība. Tieši šī iemesla dēļ resursu vislabāk ir lietot valodas pasniedzēja uzraudzībā.