This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

ŠNEKAMOJI LIETUVIŲ KALBA

Publikacijos data

Ramonienė M., Press I. Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners. London, New York: Routledge, 2011.

Tikslinė grupė

Studentai

Sritis

Menai ir muzika
Verslas ir komunikacija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Mokytojų rengimas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

Bet kuri kalba

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

B1

Priemonės tipas

Audio
Vadovėlis/internetinis mokomasis kursas

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika
Fonetika

Gebėjimai

Klausymas
Kalbėjimas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Šį kalbos mokymo šaltinį sudaro 87 garso takeliai, pateikiantys įrašus įvairaus pobūdžio temomis (su paaiškinimais, pradedant abėcėle ir baigiant tekstu iš Lietuvos krepšinio istorijos). Garso įrašai gali būti naudojami mokant įvairius kalbos aspektus (gramatiką, žodyną ir t.t.) bei ugdant besimokančiųjų keturis gebėjimus (klausymą, kalbėjimą, rašymą ir skaitymą). Studentai gali naudoti šio tinklalapio medžiagą savarankiškam mokymuisi: paranku tai, kad įrašus galima sustabdyti ar jų klausytis tiek kartų, kiek nori ir t.t. Kitu atveju, mokytojas gali nurodyti kokia tema klausytis įrašų , išryškindamas sunkumus keliančias vietas ar aptardamas su studentais galimas problemines sritis. Studentai gali įsigyti vadovėlį popieriniu ar elektroniniu variantais.

Atvejo analizė

Aš naudoju tinklalapyje “Šnekamoji lietuvių kalba” pateiktą medžiagą mokydama lietuvių kalbos Erasmus+ programos mainų studentus (dėstau jiems “Lietuvių kalba ir kultūra” dalyką). Taip pat naudoju šį šaltinį seminarų metu, pavyzdžiui, mes klausomės įrašo apie Lietuvą (46 garso takelis) ir tokiu būdu studentai ne tik mokosi kalbos, bet ir sužino apie šalies kultūrą. Paaiškinu studentams kalbos problemines vietas, parengiu jiems žodynėlius klausomiems tekstams. Mes kalbamės apie Lietuvos upes, ežerus, miestus ir kaimynines šalis, šalies gyventojus ir t.t.. Kadangi įrašas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu, mes kartojame kai kurias sunkiau ištariamas teksto vietas tol, kol studentų tarimas yra daugiau ar mažiau taisyklingas. Savarankiškai besimokydami studentai gali klausytis įrašų tiek kartų, kiek mano esant reikalinga, o kitą pamoką būna labai aišku, kurie studentai atliko namų darbus klausydamiesi pratimus ir tobulindami savo tarimą, o kurie - ne. Jei jie klausėsi, jų tariami sakiniai ar teksto fragmentai skamba sklandžiai ir aiškiai. Užduodama klausimus, susijusius su teksto turiniu, sužinau, kurie studentai suvokė teksto prasmę ar pilnai suprato visą tekstą. (Skirtingoms temoms skiriu atitinkamas užduotis ir ugdau skirtingus gebėjimus). Šis išteklius yra naudingas medžiagos įtvirtinimui ar pakartojimui, taip pat ruošiantis kontroliniam darbui ar egzaminui.

Gairės

Šis išteklius yra atviras visiems - ir tiems, kurie moko lietuvių kalbos, ir tiems, kurie jos mokosi savarankiškai. Mokytojams yra daug būdų, kaip naudoti šį atviros prieigos šaltinį mokant ir analizuojant įvairius kalbinius aspektus.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

4

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

5

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

5

Komentarai:
Besimokantys lietuvių kalbos ar lietuvių kalbos mokytojai gali be apribojimo naudoti 87 atvirą prieigą turinčius garso takelius. Jie yra be galo naudingi studentams, nes pastarieji turi galimybę kartoti sunkesnes užduotis tiek kartų, kiek nori. Pamokos metu mokytojas studentams nurodo, kurių įrašų klausytis ir kokias užduotis atlikti po to (pvz., pasiklausyti teksto apie Lietuvą įrašą (46 takelis), bet studentai taip pat gali patys pasirinkti sau naudingiausias ar įdomiausias temas, ir tuo pat metu ugdyti(s) gebėjimus ar patobulinti savo lingvistinę kompetenciją.
Nuoroda:
Visit