This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Vorbiți românește. La doctor

data publicării

ianuarie-iunie 2010

Grup țintă

studenți

Domeniu

Bioștiințe
Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Scenariu de învățare

Învățare independentă
Context de învățare

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

A2
B1
B2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Ghid (curs/volum online)
Test

caracteristici lingvistice

vocabular
Grammar
Pragmatică

abilități

exprimare orală
Exprimare scrisă
citire comprehensiune

descriere

Videoclipul a fost preluat de pe un website care a fost realizat în cadrul proiectului Limba română - oportunitate pentru integrare socială şi culturală, implementat de Institutul Intercultural Timişoara în perioada ianuarie-iunie 2010, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, cu Centrul Cultural Româno-Arab din Timişoara şi cu Asociaţia DiversEtica. În cadrul proiectului a fost elaborată o metodologie şi suporturi didactice care să permită îmbunătăţirea calităţii cursurilor de limba română şi a sesiunilor de orientare culturală.

Studiu de caz

Resursa a fost testată pe o grupă de studenți de la Anul Pregătitor, nivelul lingvistic A2. Testarea sursei s-a desfășurat fizic, pe parcursul a două ore de curs (100 de minute), însă resursa poate fi folosită fără probleme și on-line. Obiectivul propus: însușirea de către studenți a terminologiei medicale de bază. Din punctul de vedere al conținutului, resursa acoperă prin text, vocabular și gramatică doar nivelul lingvistic A2, nu și nivelurile anunțate B1, B2. Tema propusă a fost interesantă și incitantă; studenții nu au întâmpinat probleme în înțelegerea vocabularului nou și a structurilor gramaticale, ei s-au implicat activ în rezolvarea sarcinilor de lucru. Problemele care trebuie remediate sunt cele legate de interfața care sprijină conținutul, pentru că nu se înțelege foarte clar ce fac persoanele din imagine, precum și cele legate de verificarea răspunsurilor, întrucât răspunsuri corecte apar ca fiind incorecte. Lector. Dr. Cristina Dafinoiu, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultartea de Litere

Ghid de utilizare

Tipuri de activități: interpretarea imaginii, citirea textului și discutarea acestuia (nivelurile A2, până la B2).
Studenții sunt îndrumați să facă următoarele activități:
1. Să analizeze imaginea și să descrie fiecare personaj în parte (Care este doctorul? Ce poartă el? Ce face el? Ce fel de doctor este? Care este asistenta? Ce face ea? Care este rolul unui aistent medical, în general?
Care este pacientul? De ce afecțiune credeți că suferă el? Ce fel de cabinet medical este acesta?).
2. Să citească textul dat, pe roluri, și să compare răspunsurile anterioare, cu informațiile aflate din text. Care sunt elementele noi?
3. Să facă un exercițiu de memorie, după ce au citit textul și să răspundă la întrebările profesorului: Ce o doare pe Ioana? Ce simptome are? Care este diagnosticul doctorului? Ce tratament recomandă medical? Când o reprogramează pentru control?
4. Să ofere sinonime pentru cuvintele „medic”, „analiză”, „sală”, „consultație”, „control”, „cabinet” și să le utilizeze pe acestea în alte contexte.
5. Să alcătuiască un dialog cu sinonimele găsite pentru o altă situație medical: o consultație oftalmologică.
Rezultatele obținute:
- studenții reușesc să recunoască context noi;
- devin familiarizați cu dialogul medical;
- exersează vocabularul;
- fac analogii.

Evaluare

Categorie
Scor
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

4

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

5

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

5

Adaptabilitate

5

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitate
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Proiectul Limba română - oportunitate pentru integrare socială şi culturală oferă resurse didactice grupate în funcție de structurile și nivelurile învățării: „cuvinte în propoziții”, „propoziții în texte”, „texte și context” și „exerciții de orientare culturală.
Lecția numărul 8 este structurată în etape care verifică și consolidează aptitudini precum: receptarea textului scris (vocabular și gramatică), redactare și exprimare orală, în context medical.
Conținuturile pot fi utilizate și ca punct de plecare pentru activități mult mai complexe, pentru toate nivelurile de limbă.
Siteul la care se găsește resursa:
Visit